Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/forum-Re--Hodny-elektrarnik-ze-Sazav.aspx?ID_prispevku=4534

Discussion forum Hodný elektrárník ze Sázavy


Diskuse nad tématem
Hodný elektrárník ze Sázavy, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 5:22 PM
Dnes jsem při přenášení Lesního jezu, jehož propusť je každou zimu zavezená kameny, potkal provozovatele elektrárny, který kráčel s rhodéským ridgebackem po ostrově směrem od jezu, zatímco já posadil loď z pravého břehu do náhonu. Byl jsem vyzván, abych jel po řece. Odpověděl jsem, že bych moc rád, ale bez vody to moc dobře nejde. Byl jsem tedy ujištěn, že vody je v řece dost. Pána jsem zase já ujistil, že není, ale že jsem slyšel, že s ním Petr Ptáček domluvil, že v řece vodu pro vodáky nechávat bude. Rozhovor pokračoval:
"Já se na Ptáčka můžu vysrat. V řece jsem nechal předepsaný minimální průtok tři kubíky."
"Tak to nejsou tři kubíky ani náhodou."
"Vy se nějak vyznáte. Kdybyste byl tady na břehu, už byste byl bez zubů."
"Tak tim bych si nebyl úplně jistej. Vážim 105 kilo a na benčpresu zvedam 150".
"Ale já mam pistoli. Na svojí obranu."
"To by byla zvláštní obrana, střílet na neozbrojeného člověka, který nikomu nic nedělá."
"Bránim svůj majetek. Tohle je můj pozemek."
"Tady nejsme v Americe."
"Tady jsme dokonce v Čechách. A vodáci mi lezou až na dvůr."
Plodný rozhovor pokračoval a společná cesta nám příjemně ubíhala. Sto metrů před elektrárnou jsem pánovi popřál hezký zbytek dne a přenesl loď do řeky. Pán si šel po náročné obraně svého majetku se psem a pistolí odpočinout do tepla a já pokračoval po vodě do Prahy. Ochuzen o jeho milou společnost, ale obohacen o jeho velké myšlenky.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Eki, 1/11/2020 6:13 PM
Ahoj Roberte, NJN zvlášť tito elektrárníci jsou drsní, mají dost často řeči a ikdyž je vody dost, pod Lesním drhnu nejčastěji Smajlík . Podle katastru nemovitostí jsou vlastníci těch dlouhých pozemků (415/1 a 415/2) dva: Koch Miroslav, Nad obcí II 1374/70, Krč, 14000 Praha 4 má 1/2 a Malák Vladimír, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 taky 1/2. Ale úplně jsem nepochopil tvůj manévr - projel jsi náhonem, přenesl loď přes jeho pozemek a on ti neublížil? Smajlík

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 6:29 PM
Ahoj Pavle, pán se trochu uklidnil. Dopředu byl upozorněn, kde plánuji loď přenést, což jsem učinil, až když se trochu vzdálil. Řekl bych, že lidé se zlým psem a pistolí pálí úplně jiný problém, než že nechtějí, aby jim někdo přenášel loď přes nevyužitelný pozemek 200 metrů od baráku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, 1/12/2020 12:28 AM
Ahoj, tihle zm.di se bojí akorát toho, že jim seberou (téměř neproveditelné) nebo neobnoví licenci.
To se může stát tak, že Ministerstvo ZP, Česká inspekce ZP a Povodí budou mít na stole spoustu stížnosti mj. na nedodržování minimálního průtoku.
Vzhledem k tomu, že nedostatečný průtok pod MVE ovlivňuje faunu a flóru, rádi se tím zabývají organizace ochránců ZP, které mohou majitelům MVE připravit kruté chvíle.

Nevím, zdali už dnes to tak neni, ale ideální by bylo dostat mezi schvalovat či posuzovatele MVE i AVTS. (Mimochodem Petr tady o pár diskusi níže dluží odpověď panovi, který píše o nové MVE na Moravě.)

Jinak tyhle výhrůžky nemají daleko do TČ nebezpečného vyhrožování, ideální je si je nahrát na mobil. Takový důkaz elektrarnikovi moc nepřidá.

Měj se a Tvým sázavským plavbám zdar
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Střelec, 1/13/2020 8:18 AM
On ty kubíky do řeky pouští - ale dva metry před elektrárnou.
Moh by tam ale vyrazit Kuba Turek spáchat exkluzivní reportáž. Měl by sebou ale kromě záznamového zařízení přibrat i policajta a advokáta, aby jeho případná likvidace byla náležitě zaprotokolována.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 9:28 AM
Máš z toho nějakou aktuální fotku? Letos na jaře jsme tam jednali i s vodoprávním úřadem a bylo domluveno, že přebytečnou vodu bude vracet ihned za prvními stavidly u jezu a ne až před elektrárnou. Poukazovali jsme na nehospodárné nakládání s vodou, což vodoprávní úřad uznal.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Kuba Turek, 3/2/2020 3:12 PM
Včera při stavu cca 76 cm v Nespekách jsme na kajacích "propadli" nebo spíš se "procedili" mezi obrovskými kameny pod spádovou deskou, kde dříve bývala celkem pohodlná šlajsna a kohoutem na konci.

Zase ale o kus výš v Podělusech byl úplně zahrazená sportovní propust u pravého břehu.

Takhle kradou elektrárníci kousek po kousku nejen naše dotační peníze, ale hlavně také řeky a jakousi-takousi přírodní divočinu, která na Sázavě zbývá.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:18 AM
Odebrání povolení o nakládání s vodami je velmi komplikované a v současném znění vodního zákona v podstatě neproveditelné. Chystá se ale novela, ve které se už s "neposlušnými" odběrateli počítá a bude jim možné povolení odebrat. Záleží, jestli to projde, jejich lobby je hodně silné.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/13/2020 6:36 PM
Ahoj Petře,
a co na to jít přes zákon o vnitozemské plavbě
www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-1...

Podle paragrafu 28: Účastníkem plavebního provozu na vodní cestě je ... f) osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

Podle paragrafu 29: (1) Účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.
(3) Každý, kdo způsobil překážku plavebního provozu na vodní cestě, je povinen ji neprodleně odstranit. Nemůže-li překážku odstranit neprodleně, oznámí tuto skutečnost správci vodní cesty a plavebnímu úřadu a viditelně označí místo výskytu překážky. Obdrží-li správce vodní cesty oznámení o vzniku překážky, může ji odstranit na náklady toho, kdo ji způsobil.

Pokud má někdo nechat v řece tři kubíky a nechá tam jeden, určitě omezil plynulost a vzhledem k tomu, jak má člověk okopané holeně po brodění Sázavou, řekl bych, že i bezpečnost a zdraví. A podle té propusti zasypané několika kubíky kamení, aby do ní šlo míň vody, je zde i jasný úmysl vytvořit překážku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:10 PM
Toto není správná cesta, musí se přes vodní zákon. Už jsem v tomto konkrétním případě podnikl určité kroky, budu o nich informovat později. Taktéž řeším znovu i novelu vodního zákona, abychom měli lepší pozici.
Bohužel povolení k nakládání s vodami se vydává na min. 30 let (obvykle na životnost díla), a proto nemáme žádnou šanci ovlivnit již vydaná rozhodnutí a musíme strpět to, co jsme tady 30 let neřešili. Nikdo to nebyl ochoten řešit, i když tu oporu v zákonech jsme částečně měli a máme. V rámci AVTS alespoň řešíme nově vznikající MVE.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 8:45 AM
Roberte,
prosím Tě, kolikrát na tom úseku Pyšek-Vltava musíš teď v zimě přenášet?
Přemýšlím, zdali by to stálo za tu kosu na vodě.
Díky
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/14/2020 12:26 PM
Ahoj,
přenášet se musí úplně všechno. I ty dvě pěkné nové retardéry jsou už skoro půl roku zavřené. Se Solarem se to dá vymyslet, aby to bylo suchou nohou a často se neslo jen pár metrů. Ale třeba teď v neděli všechny kameny nad vodou klouzaly, tak jsem na pár místech raději brodil, než abych riskoval, že se namočim až po krk.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 3:20 PM
Ahoj,
díky za (nepříliš povzbuzující) zprávu.
Asi to nechám na jaro a budu věřit :)
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, P, 3/3/2020 8:47 AM
Nešlo by to kamení z té propusti pravidelně (klidně ručně)vyndavat? Přecijen asi bude více vodáků ochotných aspoň pár kamenů odvalit, než těch, kdo by tam to kamení chtěli vracet... Bude to souboj na výdrž, ale je nás víc :)

Reply

 


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

3/24/2020 9:56 AM Unikátní přehled vodácké literatury naleznete kde jinde, než na raft.cz. Vodácká knihovna eviduje i knihy, které jsou dostupné ve vodáckém muzeu ve Zruči.
3/13/2020 9:34 AM Vzhledem k nouzovému stavu v ČR po dobu 30 dní a zákazu veřejných akcí, musí být zrušeny Sjezdy na horní Odře (21.-22.3.) a Splutí Ostravice od Šance (28.-29.3.). Dále bude zrušena i Jarní Chrudimka a Doubrava. Pokud by to situace dovolila, voda může být operativně puštěna.
2/27/2020 11:06 AM Poslední možnosti na zimní eskymování v bazénech. Nově přidaná volná místa v Havlíčkově Brodě.
2/18/2020 10:09 AM Na Moravě u Bohdíkova se buduje MVE u existujícího jezu. Jelikož levá strana neumožňuje rozumný výstup ani nástup a na pravé straně bude MVE s náhonem, byly obavy o možnost bezpečného přenášení. Více na avts.cz nebo facebooku.
2/14/2020 9:11 AM Město Beroun ve spolupráci s provozovatelem MVE spolupracuje na akci zesplavnění náhonu (Čertovky) v Berouně, která je v současnosti ve fázi zpracování projektové dokumentace.
1/23/2020 9:27 AM Vodácká škola záchrany uveřejnila termíny kurzů na rok 2020.
1/21/2020 8:08 AM AVTS informuje o stavbě MVE na jezu Hamr na Nežárce. Manipulační řád ale počítá s vodáky a od poloviny května do poloviny září poteče voda sportovní propustí s průtokem 2 m3/s. Mimo toto období bude vtok do propusti trvale zahrazen dřevěným hrazením.
21.03. Bazar prodám: Prodám (i jednotlivě) dvě starší nafukovací kanoe typu BARAKA. Obě lodě jsou plně funkční a nikde ne

19.03. Bazar prodám: Prodáváme dva zánovní kajaky Gumotex K1 single, barva červená a oranžová, včetně vaku, BEZ pádel. Če

15.03. Bazar prodám: Ahoj, prodám kajak Dagger GTX 8.1 v základní výbavě. koupený 2015 nebo 16 (z hlavy nevím) ve Wate

13.03. Bazar prodám: Ahoj, Prodám 6ti místný starší raft Colorado 450 z našeho klubu. Raft je připravený k okamžitému vyp

13.03. Bazar prodám: Ahoj, prodam kajak Dagger Nomad 8.5 (delka 257, vaha 23kg, vytlak 295l), jezdeny, mirne posezene dn

12.03. Bazar koupím: Ahoj, koupím sezení do Waka Gangsta. Díky.

11.03. Bazar prodám: Prodám zelený kajak ZET Toro. Aktivně ježděný 2 roky (2017-2018). Běžné opotřebení-poškrábání, nic z

08.03. Bazar prodám: Prodám Pyranha Burn L, šprajda, pádlo, přilba. Velká loď pro veklého vodáka na pořádnou vodu....

05.03. Bazar prodám: Nikdy nepoužitá helma Nutcase Water Edition ve 100% stavu, velikost M/L 56 - 58 cm. Osobní předání v

05.03. Bazar prodám: prodám nepromokavou bundu na vodu, cena 2000Kč, při rychlém jednání dohoda možná, velikost s/m.

Vtip Karla Macase
16.03. Jizera: První velká peřej z Riegrovky (vždy prohlednout) s úvodními velkými balvany je zaterasana kládami.
12.03. Chrudimka: Varování pro všechny, kdo chtějí skákat vyrovnávačku ve Svídnici - podle místních tam pod hrází po l
21.02. Desná: Ahoj, včera jsem byl u Desné v Rapotíně/Petrově a nový zvedací jez (s železnou lávkou nad ním) už by
11.09. Rožnovská Bečva: Ahoj, Dne 9.9. a 10.9 2019 jsem projel úsek Prostřední Bečva - konec Rožnova p. Radhoštěm na kajaku
22.08. Hron: 20.8. přehrada v Šalkové vypuštěná, podél obou břehů je spousta hlubokého bahna, vytáhnout loď je po
03.06. Olšava: 2. 6. Po šesti letech stejná trasa: Veletiny - koupaliště Kunovice. Tentokrát bez stromů a docela či
27.05. Dunajec: V roce 2019 bude uzavřen oblíbený kemp v Cervenom Klastore. Majitel hledá nového pronajímatele.
08.05. Otava: 8.5.019 - pod žichovickým jezem to dře i prázdnou nafukovačku. Nepostrádá někdo loď? Asi 1,5 km nad
06.05. Belá: V neděli 5.5.2019 jsme s vodáckou skupinou 12 nafukovacích lodí (RIO, BARAKA) sjížděli řeku Belá od
24.04. Korana: Změna v kilometráži Korany: Na říčním kilometru 51,1 je úplně nový silniční most. Za ním pak na pr
04.04. vezmu do auta
ČR Praha ČR Doubrava
Akce: XXVIII. ročník Odemykání Doubravy - zrušeno!
Řeka: Doubrava

Add spolujízdu

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.