Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/forum-Hodny-elektrarnik-ze-Sazavy.aspx?ID_prispevku=4534

Discussion forum Hodný elektrárník ze Sázavy


Diskuse nad tématem
Hodný elektrárník ze Sázavy, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 5:22 PM
Dnes jsem při přenášení Lesního jezu, jehož propusť je každou zimu zavezená kameny, potkal provozovatele elektrárny, který kráčel s rhodéským ridgebackem po ostrově směrem od jezu, zatímco já posadil loď z pravého břehu do náhonu. Byl jsem vyzván, abych jel po řece. Odpověděl jsem, že bych moc rád, ale bez vody to moc dobře nejde. Byl jsem tedy ujištěn, že vody je v řece dost. Pána jsem zase já ujistil, že není, ale že jsem slyšel, že s ním Petr Ptáček domluvil, že v řece vodu pro vodáky nechávat bude. Rozhovor pokračoval:
"Já se na Ptáčka můžu vysrat. V řece jsem nechal předepsaný minimální průtok tři kubíky."
"Tak to nejsou tři kubíky ani náhodou."
"Vy se nějak vyznáte. Kdybyste byl tady na břehu, už byste byl bez zubů."
"Tak tim bych si nebyl úplně jistej. Vážim 105 kilo a na benčpresu zvedam 150".
"Ale já mam pistoli. Na svojí obranu."
"To by byla zvláštní obrana, střílet na neozbrojeného člověka, který nikomu nic nedělá."
"Bránim svůj majetek. Tohle je můj pozemek."
"Tady nejsme v Americe."
"Tady jsme dokonce v Čechách. A vodáci mi lezou až na dvůr."
Plodný rozhovor pokračoval a společná cesta nám příjemně ubíhala. Sto metrů před elektrárnou jsem pánovi popřál hezký zbytek dne a přenesl loď do řeky. Pán si šel po náročné obraně svého majetku se psem a pistolí odpočinout do tepla a já pokračoval po vodě do Prahy. Ochuzen o jeho milou společnost, ale obohacen o jeho velké myšlenky.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Eki, 1/11/2020 6:13 PM
Ahoj Roberte, NJN zvlášť tito elektrárníci jsou drsní, mají dost často řeči a ikdyž je vody dost, pod Lesním drhnu nejčastěji Smajlík . Podle katastru nemovitostí jsou vlastníci těch dlouhých pozemků (415/1 a 415/2) dva: Koch Miroslav, Nad obcí II 1374/70, Krč, 14000 Praha 4 má 1/2 a Malák Vladimír, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 taky 1/2. Ale úplně jsem nepochopil tvůj manévr - projel jsi náhonem, přenesl loď přes jeho pozemek a on ti neublížil? Smajlík

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 6:29 PM
Ahoj Pavle, pán se trochu uklidnil. Dopředu byl upozorněn, kde plánuji loď přenést, což jsem učinil, až když se trochu vzdálil. Řekl bych, že lidé se zlým psem a pistolí pálí úplně jiný problém, než že nechtějí, aby jim někdo přenášel loď přes nevyužitelný pozemek 200 metrů od baráku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, 1/12/2020 12:28 AM
Ahoj, tihle zm.di se bojí akorát toho, že jim seberou (téměř neproveditelné) nebo neobnoví licenci.
To se může stát tak, že Ministerstvo ZP, Česká inspekce ZP a Povodí budou mít na stole spoustu stížnosti mj. na nedodržování minimálního průtoku.
Vzhledem k tomu, že nedostatečný průtok pod MVE ovlivňuje faunu a flóru, rádi se tím zabývají organizace ochránců ZP, které mohou majitelům MVE připravit kruté chvíle.

Nevím, zdali už dnes to tak neni, ale ideální by bylo dostat mezi schvalovat či posuzovatele MVE i AVTS. (Mimochodem Petr tady o pár diskusi níže dluží odpověď panovi, který píše o nové MVE na Moravě.)

Jinak tyhle výhrůžky nemají daleko do TČ nebezpečného vyhrožování, ideální je si je nahrát na mobil. Takový důkaz elektrarnikovi moc nepřidá.

Měj se a Tvým sázavským plavbám zdar
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Střelec, 1/13/2020 8:18 AM
On ty kubíky do řeky pouští - ale dva metry před elektrárnou.
Moh by tam ale vyrazit Kuba Turek spáchat exkluzivní reportáž. Měl by sebou ale kromě záznamového zařízení přibrat i policajta a advokáta, aby jeho případná likvidace byla náležitě zaprotokolována.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 9:28 AM
Máš z toho nějakou aktuální fotku? Letos na jaře jsme tam jednali i s vodoprávním úřadem a bylo domluveno, že přebytečnou vodu bude vracet ihned za prvními stavidly u jezu a ne až před elektrárnou. Poukazovali jsme na nehospodárné nakládání s vodou, což vodoprávní úřad uznal.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Kuba Turek, 3/2/2020 3:12 PM
Včera při stavu cca 76 cm v Nespekách jsme na kajacích "propadli" nebo spíš se "procedili" mezi obrovskými kameny pod spádovou deskou, kde dříve bývala celkem pohodlná šlajsna a kohoutem na konci.

Zase ale o kus výš v Podělusech byl úplně zahrazená sportovní propust u pravého břehu.

Takhle kradou elektrárníci kousek po kousku nejen naše dotační peníze, ale hlavně také řeky a jakousi-takousi přírodní divočinu, která na Sázavě zbývá.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:18 AM
Odebrání povolení o nakládání s vodami je velmi komplikované a v současném znění vodního zákona v podstatě neproveditelné. Chystá se ale novela, ve které se už s "neposlušnými" odběrateli počítá a bude jim možné povolení odebrat. Záleží, jestli to projde, jejich lobby je hodně silné.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/13/2020 6:36 PM
Ahoj Petře,
a co na to jít přes zákon o vnitozemské plavbě
www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-1...

Podle paragrafu 28: Účastníkem plavebního provozu na vodní cestě je ... f) osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

Podle paragrafu 29: (1) Účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.
(3) Každý, kdo způsobil překážku plavebního provozu na vodní cestě, je povinen ji neprodleně odstranit. Nemůže-li překážku odstranit neprodleně, oznámí tuto skutečnost správci vodní cesty a plavebnímu úřadu a viditelně označí místo výskytu překážky. Obdrží-li správce vodní cesty oznámení o vzniku překážky, může ji odstranit na náklady toho, kdo ji způsobil.

Pokud má někdo nechat v řece tři kubíky a nechá tam jeden, určitě omezil plynulost a vzhledem k tomu, jak má člověk okopané holeně po brodění Sázavou, řekl bych, že i bezpečnost a zdraví. A podle té propusti zasypané několika kubíky kamení, aby do ní šlo míň vody, je zde i jasný úmysl vytvořit překážku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:10 PM
Toto není správná cesta, musí se přes vodní zákon. Už jsem v tomto konkrétním případě podnikl určité kroky, budu o nich informovat později. Taktéž řeším znovu i novelu vodního zákona, abychom měli lepší pozici.
Bohužel povolení k nakládání s vodami se vydává na min. 30 let (obvykle na životnost díla), a proto nemáme žádnou šanci ovlivnit již vydaná rozhodnutí a musíme strpět to, co jsme tady 30 let neřešili. Nikdo to nebyl ochoten řešit, i když tu oporu v zákonech jsme částečně měli a máme. V rámci AVTS alespoň řešíme nově vznikající MVE.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 8:45 AM
Roberte,
prosím Tě, kolikrát na tom úseku Pyšek-Vltava musíš teď v zimě přenášet?
Přemýšlím, zdali by to stálo za tu kosu na vodě.
Díky
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/14/2020 12:26 PM
Ahoj,
přenášet se musí úplně všechno. I ty dvě pěkné nové retardéry jsou už skoro půl roku zavřené. Se Solarem se to dá vymyslet, aby to bylo suchou nohou a často se neslo jen pár metrů. Ale třeba teď v neděli všechny kameny nad vodou klouzaly, tak jsem na pár místech raději brodil, než abych riskoval, že se namočim až po krk.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 3:20 PM
Ahoj,
díky za (nepříliš povzbuzující) zprávu.
Asi to nechám na jaro a budu věřit :)
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, P, 3/3/2020 8:47 AM
Nešlo by to kamení z té propusti pravidelně (klidně ručně)vyndavat? Přecijen asi bude více vodáků ochotných aspoň pár kamenů odvalit, než těch, kdo by tam to kamení chtěli vracet... Bude to souboj na výdrž, ale je nás víc :)

Reply

 


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

7/10/2020 2:16 PM Poslanecká sněmovna se nakonec k hlasování o vodním zákonu do prázdnin nedostane. Novela bude zařazena na program nejdříve v září 2020.
7/7/2020 3:51 PM Dobré tipy na výlety po českých řekách nebo zajímavé informace pro začátečníky najdete zdarma v letošním speciálu Pádlera Na vodu.
7/2/2020 7:02 AM Jsou tu prázdniny a na vodu bude vyrážet mnoho nováčků nebo vodáků, kteří jezdí maximálně jednou ročně. Aby vaše plavba byla bezpečná, přečtěte si deset základních rad, tedy desatero vodáka začátečníka.
6/23/2020 8:05 AM MZ aktualizovalo podmínky pro konání putovních táborů na základě doporučení AVTS. Jejich konání je tak i letos možné.
6/22/2020 10:20 AM Na rozvodněné Morávce došlo k převržení Pálavy, ve které byly dvě děti (8 a 15 let) a jejich otec. Nehoda si vyžádala život mladší dívky. Sice všichni měli vesty a helmy, ale na boj s povodňovou řekou to nestačí.
6/17/2020 10:57 AM Na darujme.cz byl vytvořen projekt Zachraňte vodáctví v ČR, kterým lze přispět na činnost AVTS.
6/9/2020 1:10 PM AVTS zachránila putovní tábory, které jsou klíčové pro vodácké oddíly. Na základě informací z ministerstva zdravotnictví došlo ke schválení puťáků, oficiální text bude dostupný později. Času není mnoho, tak rychle začít s přípravami.
5/19/2020 9:01 AM Horní mlýn v Bechyni na Lužnici je již bez obtíží přenositelný vpravo. Původní oplocení bylo odstraněno, a tak je možné přenést lodě přes lávku do podjezí místo složitého a dlouhého přenášení okolo mlýna.
5/18/2020 10:32 AM Tradiční vysedací místo v Krňovicích na Orlici je nedostupné pro auta z důvodu opravy silnice a kanalizace v obci až do 19.7.2020. Končit se tak musí buď výše ve Štěňkově nebo níže v Nepasicích.
10.07. Volné místo: Co takhle voda,večer otočné divadlo ale pozor v Týnci nad Vltavou (čupr ochotníci)a zas voda.Lodě zd

10.07. Bazar prodám: Prodám kajak Dagger Mamba 8.1. Objem 292l, vhodné pro jezdce 68 až 100kg, hmotnost 20kg. Obratná, sn

08.07. Bazar koupím: Prodám nový,nevybalený nafukovací kajak GUMOTEX SWING 1,zelené barvy.

08.07. Ztráta: Kamera GOPRO na Moravici na jezu pred zamkem v Hradci nad Moravici. 2015-6 rok? Presne nepamatuji,

08.07. Bazar koupím: boty do vody 7,5

07.07. Ztráta: Ahoj,5.7.2020 jsem na Vltavě asi 2 km před kempem Vltavan ztratila kameru. Je ve vodeodolnem krytu n

07.07. Ztráta: Ahoj, 3.7. jsme pod jezem v Herbertově na Vltavě pomáhal jinému vodákovi s kánoí... bohužel v silném

07.07. Ztráta: Házečka 20m. V kempu Krumlov jsem po záchranářském tréninku na břehu Vltavy sušil házečku, kterou ně

06.07. Ztráta: Ahoj.Dne6.7.2020jsem na řece Moravě 2 km před vilou háj utopil plastovou kanoji tmavězelené barvvy j

02.07. Bazar prodám: Prodám 3 lodě, Metuje. Nutné menší opravy. Cena za jednu 350,-

Vtip Karla Macase
21.06. Chrudimka: Pro úsek od křižanovický přehrady (odtok z nádrže 24 m3) - celkem bez stromů a všechno šlo projet. p
11.06. Cetina: Zjistili jsme, že chorvatské vodácké firmy moc nerozlišují statuty "Národní park" a "Chráněná krajin
18.05. Orlice: Tradiční vysedací místo v Krňovicích je nedostupné pro auta z důvodu opravy silnice a kanalizace v o
28.04. Chrudimka: Jez Kalousov ř.km 16,4 je v rekonstrukci. Před jezem je panelový brod. Nad jezem chybí přistávac
27.04. Moravská Sázava: Jez v Lupěném vypadá jako pohodová skluzavka, 4.3. jsme jej jeli za víc než dostatečného vodního sta
27.04. Svratka: Mezi mosty na 46,6 (Pořící)a 46,0 (Renenská třída) je přes celou šíři koryta natažena norná stěna, s
12.04. Vltava: Ahoj, pozor na jezu pod Papouščí skalou, je tam rekonstrukce jezu, propust vpravo je nová a zúžená,
06.04. Sázava: na Lesním jezu na Sázavě jsou kameny ve šlajsně. Nevím, jestli se tam navalily nebo i zabetonovány,
30.03. Mže: Ahoj, na Mži ve Svojšíně se opravuje most, plavba pod ním je nemožná kůli lešenářským trubkám. Naště
16.03. Jizera: První velká peřej z Riegrovky (vždy prohlednout) s úvodními velkými balvany je zaterasana kládami.

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama