Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/forum-Hodny-elektrarnik-ze-Sazavy.aspx?ID_prispevku=4534

Discussion forum Hodný elektrárník ze Sázavy


Diskuse nad tématem
Hodný elektrárník ze Sázavy, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 5:22 PM
Dnes jsem při přenášení Lesního jezu, jehož propusť je každou zimu zavezená kameny, potkal provozovatele elektrárny, který kráčel s rhodéským ridgebackem po ostrově směrem od jezu, zatímco já posadil loď z pravého břehu do náhonu. Byl jsem vyzván, abych jel po řece. Odpověděl jsem, že bych moc rád, ale bez vody to moc dobře nejde. Byl jsem tedy ujištěn, že vody je v řece dost. Pána jsem zase já ujistil, že není, ale že jsem slyšel, že s ním Petr Ptáček domluvil, že v řece vodu pro vodáky nechávat bude. Rozhovor pokračoval:
"Já se na Ptáčka můžu vysrat. V řece jsem nechal předepsaný minimální průtok tři kubíky."
"Tak to nejsou tři kubíky ani náhodou."
"Vy se nějak vyznáte. Kdybyste byl tady na břehu, už byste byl bez zubů."
"Tak tim bych si nebyl úplně jistej. Vážim 105 kilo a na benčpresu zvedam 150".
"Ale já mam pistoli. Na svojí obranu."
"To by byla zvláštní obrana, střílet na neozbrojeného člověka, který nikomu nic nedělá."
"Bránim svůj majetek. Tohle je můj pozemek."
"Tady nejsme v Americe."
"Tady jsme dokonce v Čechách. A vodáci mi lezou až na dvůr."
Plodný rozhovor pokračoval a společná cesta nám příjemně ubíhala. Sto metrů před elektrárnou jsem pánovi popřál hezký zbytek dne a přenesl loď do řeky. Pán si šel po náročné obraně svého majetku se psem a pistolí odpočinout do tepla a já pokračoval po vodě do Prahy. Ochuzen o jeho milou společnost, ale obohacen o jeho velké myšlenky.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Eki, 1/11/2020 6:13 PM
Ahoj Roberte, NJN zvlášť tito elektrárníci jsou drsní, mají dost často řeči a ikdyž je vody dost, pod Lesním drhnu nejčastěji Smajlík . Podle katastru nemovitostí jsou vlastníci těch dlouhých pozemků (415/1 a 415/2) dva: Koch Miroslav, Nad obcí II 1374/70, Krč, 14000 Praha 4 má 1/2 a Malák Vladimír, Bubenská 1160/13, Holešovice, 17000 Praha 7 taky 1/2. Ale úplně jsem nepochopil tvůj manévr - projel jsi náhonem, přenesl loď přes jeho pozemek a on ti neublížil? Smajlík

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/11/2020 6:29 PM
Ahoj Pavle, pán se trochu uklidnil. Dopředu byl upozorněn, kde plánuji loď přenést, což jsem učinil, až když se trochu vzdálil. Řekl bych, že lidé se zlým psem a pistolí pálí úplně jiný problém, než že nechtějí, aby jim někdo přenášel loď přes nevyužitelný pozemek 200 metrů od baráku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, 1/12/2020 12:28 AM
Ahoj, tihle zm.di se bojí akorát toho, že jim seberou (téměř neproveditelné) nebo neobnoví licenci.
To se může stát tak, že Ministerstvo ZP, Česká inspekce ZP a Povodí budou mít na stole spoustu stížnosti mj. na nedodržování minimálního průtoku.
Vzhledem k tomu, že nedostatečný průtok pod MVE ovlivňuje faunu a flóru, rádi se tím zabývají organizace ochránců ZP, které mohou majitelům MVE připravit kruté chvíle.

Nevím, zdali už dnes to tak neni, ale ideální by bylo dostat mezi schvalovat či posuzovatele MVE i AVTS. (Mimochodem Petr tady o pár diskusi níže dluží odpověď panovi, který píše o nové MVE na Moravě.)

Jinak tyhle výhrůžky nemají daleko do TČ nebezpečného vyhrožování, ideální je si je nahrát na mobil. Takový důkaz elektrarnikovi moc nepřidá.

Měj se a Tvým sázavským plavbám zdar
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Střelec, 1/13/2020 8:18 AM
On ty kubíky do řeky pouští - ale dva metry před elektrárnou.
Moh by tam ale vyrazit Kuba Turek spáchat exkluzivní reportáž. Měl by sebou ale kromě záznamového zařízení přibrat i policajta a advokáta, aby jeho případná likvidace byla náležitě zaprotokolována.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 9:28 AM
Máš z toho nějakou aktuální fotku? Letos na jaře jsme tam jednali i s vodoprávním úřadem a bylo domluveno, že přebytečnou vodu bude vracet ihned za prvními stavidly u jezu a ne až před elektrárnou. Poukazovali jsme na nehospodárné nakládání s vodou, což vodoprávní úřad uznal.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:18 AM
Odebrání povolení o nakládání s vodami je velmi komplikované a v současném znění vodního zákona v podstatě neproveditelné. Chystá se ale novela, ve které se už s "neposlušnými" odběrateli počítá a bude jim možné povolení odebrat. Záleží, jestli to projde, jejich lobby je hodně silné.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/13/2020 6:36 PM
Ahoj Petře,
a co na to jít přes zákon o vnitozemské plavbě
www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-1...

Podle paragrafu 28: Účastníkem plavebního provozu na vodní cestě je ... f) osoba vykonávající na vodní cestě činnost, která může ovlivnit bezpečnost a plynulost plavebního provozu.

Podle paragrafu 29: (1) Účastník plavebního provozu je povinen zachovávat přiměřenou opatrnost a chovat se tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu, lidského života nebo zdraví, ke vzniku škody na majetku a aby nezpůsobil nehodu v plavebním provozu nebo překážku na vodní cestě, znečištění vodní cesty nebo jiné poškození životního prostředí.
(3) Každý, kdo způsobil překážku plavebního provozu na vodní cestě, je povinen ji neprodleně odstranit. Nemůže-li překážku odstranit neprodleně, oznámí tuto skutečnost správci vodní cesty a plavebnímu úřadu a viditelně označí místo výskytu překážky. Obdrží-li správce vodní cesty oznámení o vzniku překážky, může ji odstranit na náklady toho, kdo ji způsobil.

Pokud má někdo nechat v řece tři kubíky a nechá tam jeden, určitě omezil plynulost a vzhledem k tomu, jak má člověk okopané holeně po brodění Sázavou, řekl bych, že i bezpečnost a zdraví. A podle té propusti zasypané několika kubíky kamení, aby do ní šlo míň vody, je zde i jasný úmysl vytvořit překážku.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Petr, 1/13/2020 10:10 PM
Toto není správná cesta, musí se přes vodní zákon. Už jsem v tomto konkrétním případě podnikl určité kroky, budu o nich informovat později. Taktéž řeším znovu i novelu vodního zákona, abychom měli lepší pozici.
Bohužel povolení k nakládání s vodami se vydává na min. 30 let (obvykle na životnost díla), a proto nemáme žádnou šanci ovlivnit již vydaná rozhodnutí a musíme strpět to, co jsme tady 30 let neřešili. Nikdo to nebyl ochoten řešit, i když tu oporu v zákonech jsme částečně měli a máme. V rámci AVTS alespoň řešíme nově vznikající MVE.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 8:45 AM
Roberte,
prosím Tě, kolikrát na tom úseku Pyšek-Vltava musíš teď v zimě přenášet?
Přemýšlím, zdali by to stálo za tu kosu na vodě.
Díky
Guma

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Robert, 1/14/2020 12:26 PM
Ahoj,
přenášet se musí úplně všechno. I ty dvě pěkné nové retardéry jsou už skoro půl roku zavřené. Se Solarem se to dá vymyslet, aby to bylo suchou nohou a často se neslo jen pár metrů. Ale třeba teď v neděli všechny kameny nad vodou klouzaly, tak jsem na pár místech raději brodil, než abych riskoval, že se namočim až po krk.

Reply

|_Re: Hodný elektrárník ze Sázav, river: Sázava, Guma, guma.plovouci~seznam.cz, 1/14/2020 3:20 PM
Ahoj,
díky za (nepříliš povzbuzující) zprávu.
Asi to nechám na jaro a budu věřit :)
Guma

Reply

 


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

1/17/2020 9:16 AM Nově přidaný potok Lutoninka a aktualizované informace o potoku Senice.
1/14/2020 8:35 AM Dnes oslavujeme 21. let od vzniku raft.cz! Děkujeme všem, kteří jsou s námi.
1/13/2020 11:15 AM Plánovaná MVE Nové Městečko na horní Otavě se nebude realizovat. Investor vzal svoji žádost o posouzení vlivu na životní prostředí zpět, protože byl proti stavbě značný odpor.
1/6/2020 10:03 AM Povodí Labe zahajuje revitalizaci ramene Jordán na Orlici u Týniště nad Orlicí. V rámci akce dojde ke zprůtočnění původního koryta Orlice, čímž se prodlouží délka toku o 0,4 km.
12/19/2019 9:14 AM Nově přidané bazény s možností eskymování v Děčíně a Náchodě.
12/18/2019 4:53 PM Vánoční Sázava, která se koná v sobotu 21.12. bude začínat až u mostu v Poříčí v 10:30, cíl Týnec. Více v propozicích.
12/5/2019 12:47 PM Cestovatel a vodák Jiří Havel vydal již pátou knihu svých sportovních zážitků. Tentokrát se jedná o sbírku příběhů ze skal, cest a řek Skandinávie a Ruska. Knížka se jmenuje Příběhy půlnočního slunce, má přes sto stran a zakoupíte ji v e-shopu anebo u autora.
12/3/2019 8:59 AM Nově doplněná sjízdnost u bulharských řek včetně revize kilometráží a možnosti streetview.
12/2/2019 3:06 PM Asociace vodní turistiky a sportu podepsala memorandum o spolupráci se Sdružením sportovních svazů. V rámci změny legislativy se tak budeme na zákonodárce obracet prostřednictvím 685 000 registrovaných členů.
11/29/2019 10:39 AM Dolní Berounka již nebude vodní cestou využitelnou k dopravě. Poslanci ji vyřadili ze zákona o vnitrozemské plavbě. Nebudou se tak stavět další jezy v této části.
11/26/2019 9:04 AM Vodním skautům ve Dvoře Králové shořela loděnice i se všemi loděmi. Uvítají proto jakoukoli pomoc, aby mohli obnovit svoji činnost. Podívejte se na video, jak to na místě vypadá.
16.01. Bazar prodám: Canoah Turismo S těžkým srdcem se budu muset rozloučit se svou oblíbenou lodí, Červenáčkem. Byl na

06.01. Bazar prodám: Kniha "Žít se může, plout se musí. 50 let na řekách" o zážitcích z českých i evropských řek

04.01. Práce: brigádu na víkendy nebo na celou sezónu (květen - září) 750 - 1100 Kč/den příjemné pracovní prostř

18.12. Bazar prodám: Dětské vodácké boty Palm Rock junior velikost UK3-EUR36-USA4, nové nepoužité,v původním obalu.Měl j

18.12. Bazar prodám: Prodám DIY kayak trenažer, vhodné pro zimní přípravu, nebo jako posílovací a kondiční stroj.

11.12. Bazar prodám: Prodám 2x suchý oblek HIKO Kajak 3-tex (ponožky), velikost 1xL a 1xS, ve stavu nového, neupravován,

07.12. Bazar prodám: Ahoj Vodáci, prodávám ŠKODA OCTAVIA I – TOUR combi (66kW). Auto je v dobrém stavu, minulý víkend ná

03.12. Bazar prodám: Prodám zachovalé neopreny (Longjohn) od špičkové rakouské firmy Camaro. Neopren 4 mm. Dostupné ve ve

02.12. Bazar prodám: Nafukovací kanoe Baraka - lehce použitá, bez záplat. Velice dobrý stav 2 kusy

01.12. Bazar prodám: Nafukovací kajak SAFARI Použitý

Vtip Karla Macase
11.09. Rožnovská Bečva: Ahoj, Dne 9.9. a 10.9 2019 jsem projel úsek Prostřední Bečva - konec Rožnova p. Radhoštěm na kajaku
22.08. Hron: 20.8. přehrada v Šalkové vypuštěná, podél obou břehů je spousta hlubokého bahna, vytáhnout loď je po
03.06. Olšava: 2. 6. Po šesti letech stejná trasa: Veletiny - koupaliště Kunovice. Tentokrát bez stromů a docela či
27.05. Dunajec: V roce 2019 bude uzavřen oblíbený kemp v Cervenom Klastore. Majitel hledá nového pronajímatele.
08.05. Otava: 8.5.019 - pod žichovickým jezem to dře i prázdnou nafukovačku. Nepostrádá někdo loď? Asi 1,5 km nad
06.05. Belá: V neděli 5.5.2019 jsme s vodáckou skupinou 12 nafukovacích lodí (RIO, BARAKA) sjížděli řeku Belá od
24.04. Korana: Změna v kilometráži Korany: Na říčním kilometru 51,1 je úplně nový silniční most. Za ním pak na pr
24.03. Vltava: Vltava z Borové Lady do Horní Vltavice, pro kajak vody akorát, šest závor (kmeny přes celou řeku) a
23.03. Desná: nad jezem u výzkumáku ( nevím kam až ) mohutný ruch, prý protipovodňová opatření, doporučuji velkou
20.03. Divoká Orlice: Vršek pod Záhořím začíná být více zarostlý křovím, ale projet se dalo všechno. Hlavně pod Neratovem

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.