Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/forum-Ploty-az-do-vody.aspx?ID_prispevku=2

Discussion forum Ploty až do vody


Diskuse nad tématem
Ploty až do vody, Jícha, kajak~dronte.cz, 2/2/2006 12:11 PM
Docela by mě zajímalo, jak přesně to je s ochranným pásmem kolem řek a potoků. Matně tuším, že nesmí být plod až do vody a musí být zajištěn průchod podle vody a to dokonce i několik metrů. Jak to ale přesně je a jaké rozdíly jsou mezi řekou a potokem nevím. Co například když projíždím po potoku soukromou zahradou a rozlícený majitel na mě vypouští slepice a háže vidle, že tam nemá co dělat. A to neřeší situaci když přelezu jeho plot abych projel :-)

Reply

|_ochranné pásmo, Vojta, jancar~hgsport.cz, 2/2/2006 4:13 PM
Ahoj Jícho,
tohle mám ten dojem bývávalo. Asi to bude někde ve Vodním zákoně. Jednalo se v podstatě o inundační prostor, tedy prostor naplněný řekněme při stoleté vodě vodou a ten patříval správám jednotlivých povodí. Ale teď pokud vím je to asi trochu jinak a vlastnictrví pozýemků asi může být vč. toku. Kdyby byl mezi vodáky právník, který se tímhle zabývá, tak by to nebylo naškodu.
Vojta

Reply

|_Re: ochranné pásmo, Jirka Myslivec, vgb~volny.cz, 2/3/2006 9:54 AM
Také nejsem právník, takže možná budu plácat. Mám pocit, že i kdyby vodní tok byl na tvém pozemku, tak si sním nemůžeš dělat úplně všechno co by jsi chtěl. Ono to platí nejen o vodním toku, ale obecně o pozemku jako takovém. Ani vlastník si na něm nemůže dělat úplně všechno co si zamane.

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Petr, 2/2/2006 9:30 PM
Já si myslím, že v řece nemůže být žádná překážka, které by zabraňovala plynulému průtoku, a která nebyla schválena. Osobně jsem měl problém s jedním pošukem, který si na místě jediného přístupu k řece uvázal velmi solidní kmen. Jelikož by ho nezmohl vytáhnout z řeky a odmítal ho rozřezat, tak ho jen přivázal řetězem a nechal v řece. Pár dní jsem se s ním dohadoval, aby to odstranil a pak jsem zavolal na povodí. Oznámil jsem jim, že v řece je překážka, která v případě velké vody může způsobit zátaras. Třetí den přijeli i s traktorem a kládu vytáhli. Alespoň jsem se s tím nemusel dřít já :-)

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Honza Pok, 2/6/2006 4:26 PM
http://www.zakony.webzdarma.cz...
např. §36 a §40
Termín "ochranné pásmo" je chápán také z hlediska umístění inženýrských sítí, staveb apod.
§13 uvedeného zákona vymezuje vše, k čemu je nutný souhlas vodohospodářského orgánu. Tzn. že bych při konfliktu s majitelem zařízení požadoval doložení souhlasu vodohosp. orgánu. Co se týká průjezdu přes soukromý pozemek (§6, odst. (1)), tam je to složitější a rozhoduje pouze výpis z katastru nemovitostí, zda je na příslušné části vodního toku uloženo majiteli nemovitosti věcné břemeno plavby/průchodu nebo ne. Obvykle ale vodní toky vlastní stát, spravuje je Povodí, takže pochybuji, že by je konkrétní vlastník vlastnil.
Další pákou na prudiče je, zda nemá z vodoteče náhodou vyvedenou trubku na zavlažování. Na černo se to dělá běžně. Ale! §5 a §38 jasně vymezuje, co lze konat bez souhlasu a v praxi je to pouze nabírání povrchové vody do kýble. Obvykle stačí potom dotaz na majitele, zda má povolení k nakládání s povrchovými vodami (což čerpání trubkou z koryta již je) a dohoda je již nablízku :-)))
Nejsem sice kovaný právník, ale toto právní minimum mi slouží jako prevence při cestách po vodě i okolo ní.

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Honza Pok., 2/6/2006 4:33 PM
Takže jsem byl zase příliš chytrý a zbrklý. Tady je odkaz na platný vodní zákon a zbytek si ověřte raději sami. Já si ho také přečtu:http://mozek.cz/info/vodni-zak...
Soráč...

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Jícha, kajak~dronte.cz, 2/6/2006 7:02 PM
Díky za nasměrování. Tak že odpovím si sám :-)
1) K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody potřebné k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu = není-li výslovně zakázáno, mohu jezdit jak se me líbí.

2)Vlastníci pozemků jsou povinni, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,18) zajistit péči o ně tak, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů. Zejména jsou povinni za těchto podmínek zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny. = jakékoli prkna, zátarasy, ploty, čerla, nízké lávky,... zhoršují odtokové poměry = nemají tam co dělat

3) Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod. = to také chápu, že ve vodním toku nesmí být žádná zábrany

3)strpět po nich průchod osob podél vodních toků; výjimku z této povinnosti může povolit vodoprávní úřad po projednání s příslušným správcem vodního toku; to neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích. = na oploceném pozemku nemám co vylejzat z lodě na pozemek

Tak že zjednodušeně:
- pokud není kompetentními úřady zakázáno, mohu jezdit kde chci
- majital pozemku nesmí do koryta dát nic co zhoršuje, či může zhoršovat odtok vod.
- podél vody si mohu pobíhat jak chci, tedy pokud to není na oploceném pozemku
- Problém tedy je když mám v cestě plot: ten tam nemá co dělat a já nemám co dělat ne přehu. Tedy čistě teoreticky když plot přelezu a nešlépnu na břeh, překonávám překážku, která tam nemá co dělat. Vedu tedy 1:0. Pokud vlezu na břeh je to 1:1
- tak že ideální je plot polézt (pokud to jde a jesm v pohodě, na vodě být mohu, nic jsem neponičil a přes plot nelezl :-)

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Honza Pok, 2/6/2006 9:56 PM
Jo, hezky jsi to shrnul. Vyrušilo mě něco a nestíhal jsem se problému dál věnovat.

Reply

|_Re: Ploty až do vody, JardaKouba, Jkouba~tzus.cz, 2/21/2006 5:51 PM
Platí 5 m manipulační pásmo podél toku pro správce toku, 20 m zákaz staveb vyjma vodohosp.

Reply

|_Re: Ploty až do vody, Petr, 10/23/2006 10:01 AM
Požádal jsem Povodí Labe k vyjádření, jak je to v rámci zákona, a zda mohu se nějak domáhat přenesení jezy přes plot. Zde je odpověď:
K Vašemu dotazu ze dne 19.10.2006 Vám musím sdělit, že žádný zákonný předpis, který by povoloval vlný přístup k řece přes soukromé pozemky u nás neexistuje. Dokonce tomu tak bylo i v dřívější době, kdy soukromé vlastnictví mělo podstatně menší váhu než je tomu nyní. Vždyť i my, ve smyslu zákona č. 254/2001Sb. o vodách, z titulu správce vodních toků, můžeme volně vstupovat na soukromé pobřežní pozemky pouze pokud nejsou oplocené.

Jediné, co Vám mohu doporučit je to, aby se vodáci v takových případech chovali v maximální možné míře slušně a aby majitele pozemku, pokud je přítomen, požádali o povolení přechodu dřív, než jej zahájí. Jsem přesvědčen, že při uvedeném postupu proběhne přechod ve většině případů bez problémů.

Reply

|_Re: Ploty až do vody, š, p.svenda2004~centrum.cz, 1/5/2019 3:37 PM
Tento web NENÍ DOSTUPNÝ. Smajlík

Reply

 


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

9/24/2020 3:51 PM Zamykání Mže 26.9. ani Hamerský potok 3-4. 10. se nebudou konat. Pořadatelé nemohou zaručit splnění podmínek pro pořádání venkovních akcí dle nařízení ministerstva zdravotnictví.
9/24/2020 8:09 AM Současná protiepidemická opatření u hromadných akcí pravděpodobně velmi výrazně zasáhnou podzimní vodácké akce. Je reálné, že se budou muset zrušit. Organizátoři zatím čekají na upřesnění podrobností nových opatření.
9/18/2020 10:00 AM Schváleno! Pozměňovací návrhy prošly jen těsně, ale s potleskem ve sněmovně, máme oporu v zákonu!
9/7/2020 12:56 PM Hamerák 3. 10. - 4. 10. se bude konat, vody je dost. Budou vláčky v sobotu i neděli, voda poteče stejně jako vloni v sobotu od 9 do 17 a v neděli od 9 do 14. Díky ztrátě sponzorů bude víkend splutí nebo splutí se závodem stát 150 Kč, víkendová permice na busy a vlaky taky 150, sobotní a nedělní permice 100, splutí sobota 100 a neděle 120.
9/3/2020 12:36 PM Akce na Chrudimce 19.9. mezi 11-14 hod se bude konat, vody je dost. Taktéž se bude konat Vavřinec 17-18.10.2020. Voda poteče sobota: 7:00 – 15:00, neděle: 8:00 – 15:00
8/27/2020 10:23 AM Krumlovský vodácký maraton spustí přihlášky do jednotlivých závodů již 1. září. Start závodu bude 10. října. Více na krumlovskymaraton.com.
6/17/2020 10:57 AM Na darujme.cz byl vytvořen projekt Zachraňte vodáctví v ČR, kterým lze přispět na činnost AVTS.
30.09. Bazar prodám: Pádlo dětské. Z jednoho kusu smrku, lehké. Délka 83 cm.

30.09. Bazar prodám: Neopren dětský, tloušťka 3,2 mm. Díry na kolenou zalepené. Rozkrok-ramena 50 cm. Šířka boky a hruď 3

29.09. Bazar koupím: Baraka

26.09. Bazar prodám: Prodám mikrofleece triko s dl. rukávem -jako TEDDY men od Hiko. Ideální pro vodáky na kajak,kanoe,ra

26.09. Bazar prodám: Prodám mikrofleece triko s dl. rukávem -jako TEDDY men od Hiko. Ideální pro vodáky na kajak,kanoe,r

25.09. Bazar prodám: Bliss-stick SCUD. Krátká,obratná a velmi dynamická creekovka. Velký objem, skvělé dno. SCUD je dost

23.09. Bazar prodám: Gumotex Swing

22.09. Bazar prodám: Špunt Železný C1

20.09. Bazar koupím: Stará klasická dřevěná žebrovaná kanoe. Potřeba G.O. S 2 dřevěnými pádly, sedátky a kolajda v dobrém

19.09. Práce: Hladam instruktora kajaku trenera ktory by mi mohol dat zopar lekcii za fo odmenu .viac info po tel.

Vtip Karla Macase
29.09. Gail: Pod mostem Birnbaum - Nostra je ve vodě nějaký bordel, řeže to tam nafukovačky. Někde v pravé části
05.09. Chrudimka: Pozor na Chrudimce na úseku pod Sečí (Padrty-Mezisvětí). Je tam nesčetně popadaných stromů, přenášel
29.08. Cetina: Dle všeho je druhý sifon v "úzkém průjezdu" na ř.km. 8,8. Krom osobní prohlídky tak usuzuji i dle po
11.08. Rokytná: Ahoj. V Rokytné je voda po několika letech! A je sjízdná. Minulý víkend jsem ji prošel od Jaroměřic
10.08. Ploučnice: Jak píše předchozí upozornění. Tak letos 2020 potvrzuji, že před Brenským mlýnem, tam kde jsou hned
08.08. Jihlava: Kousek pod jezem Mohelenský mlýn (to je ten první pod přehradou) jsou dva padlé stromy přes celou ře
29.07. Pilica: Potvrzuji dobré zkušenosti s necháním aut v Praczke. Odvezli nás na start do Maluszyna a přivezli ze
23.07. Sázava: Lesní jez upozornění pro kajakáře . Ve středu jsme jeli Sázavu z Týnce na kajacích vše bylo krásně
13.07. Ohře: Od 15.7.2020 do 31.8. 2020 se bude bourat a opravovat lávka v Sokolově. Místem je zakázáno proplutí,
21.06. Chrudimka: Pro úsek od křižanovický přehrady (odtok z nádrže 24 m3) - celkem bez stromů a všechno šlo projet. p

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.