Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Drweca.aspx?ID_clanku=1962

Drweca

published: 12/25/2017

Po roční pauze jsme se v červnu vypravili na další polskou řeku, tentokrát Drwecu. V sobotu odpoledne jsme přes Varšavu a Ilawu dojeli do Ostródy. Již z vlaku jsme viděli Drwecké jezero, z kterého jsme chtěli vyplout. Z nádraží jsme vyšli směrem z města, ale na stranu k jezeru byly stále nějaké budovy, nebo trať za plotem. Došli jsme až k nějakému jezírku, z kterého vytékal potok. Místní občan nám poradil, že podél něj  dojdeme k jezeru. Nafoukli jsme naši Pálavu a pod tratí do jezera asi 200 metrů dopluli. Cesta po jezeře byla dlouhá asi 3 km. Na konci vybíhala doleva zátoka a my jsme správně usoudili, že tudy vytéká Drweca. Řeka hned tekla lesem a to až k prvnímu z celkem 3 jezů na celém toku u obce Samborowo.

Soutok s Brynicí
Soutok s Brynicí

Za jezem řeka meandrovala v loukách s břehy většinou zarostlými rákosím, a tak možnost vystoupit nebyla tak častá. Nakonec jsme našli po pár km  hezké místo na táboření u lesíka na pravém břehu. V neděli řeka zpočátku ještě tekla loukami, ale za ústím řeky Ilawka zprava, která byla skoro neznatelná díky rákosí, přibylo lesů, které se občas přibližují až k vodě. Kousek za ústím Ilawky jsme viděli v lese posezení a je tam asi i možnost tábořit. Během odpoledne jsme dopluli do Bratianu. Já jsem se vypravil napravo od mostu vyhledat obchod. Malý krámek jsem skutečně našel, ale až na konci obce. Na konci Bratianu se vlévá do Drweci zleva řeka Wel. My jsme dopluli asi 2 km za ves a utábořili se na plážičce, kam se vešel akorát náš stan, loď a zbylo místo na ohníček.

U Nového Města Lubelského
U Nového Města Lubelského

V pondělí ráno jsme po chvíli samozřejmě  minuli označené tábořiště na levém břehu a za necelou hodinu dopluli do Nového Města Lubawského. Tady jsme zastavili kousek za mostem pro pěší, odkud to bylo jen kousek na náměstí na nákup. Protože řeka stále pěkně proudí, dopluli jsme až k ústí řeky Brynica zleva, což bylo 29 km a tady na vysokém břehu tábořili. Na úseku kolem Nového Města byly v řece občas napadané stromy, ale vždy je šlo objet. Za obcí Kurzetnik Drweca teče hezkým úsekem, kde meandruje mezi lesy.

Drweca
Drweca

V úterý  řeka stále meandrovala v dohledu lesů. My jsme během dopoledne odbočili do říčky Skarlanka a proti jejímu proudu dojeli asi 500 metrů do jezera Bachotek, kde jsme se asi 1 a půl hodiny koupali. Jezero má čistou vodu, ostatně jako i Drweca, a písčité dno. Zastávku jsme měli v plánu, protože jsme usoudili, že naším tempem bychom byli v cíli v Toruni moc brzy. Na úseku mezi Novým Městem a Skarlankou jsme narazili na pravém břehu na místo s upraveným výstupem. Byla tam úvaz pro lodě, altán s posezením a chatou v pozadí, ale označené jako tábořiště to nebylo, ale ani jako soukromý pozemek. Po 2 hodinách od vyplutí z jezera jsme dopluli do města Brodnica, kde jsme zastavili u mostu a vypravili se doleva, kde je asi po 300m market Biedronka. U mostu vedle městské věže byl také stánek s točeným pivem. Za Brodnicí jsme dopluli na tábořiště s umývárnami, WC  a spoustou místa na stan. Je to tam dokonce zdarma.

Za Brodnicí
Za Brodnicí

Za Brodnicí tekla řeka zpočátku mezi vzrostlými vrbami, ale asi po 5km se opět začaly střídat pěkné úseky mezi loukami a lesy. Cestou je také mnoho plážiček vhodných ke koupání, čehož jsme několikrát využili. I tak jsme dopluli po 15 hodině k silničnímu mostu uprostřed lesů, kde byla na stromě tabulka s telefonem na majitele louky na levém břehu. My jsme mu tedy zavolali a utábořili se u ohniště se stolkem a lavicemi. Majitel přijel se synkem asi za 2 hodiny, ukázal nám, kde je klíč od kadibudky na kraji lesa, vzal 5 zl za osobu a svezl mne autem do vsi do svého obchodu na nákup a i zpět.

Hrad Golub-Dobrzyń
Hrad Golub-Dobrzyń

Ve čtvrtek  skoro celá plavba probíhala lesem, což bylo hezké. Až kousek před městem Golub-Dobrzyń lesy ustoupily. První, co je z města vidět, je zajímavý velký hrad nad ním. Jako obvykle jsme zastavili  poblíž náměstí na pravém břehu u schůdků na nákup. Na konci města bylo na pravém břehu tábořiště s půjčovnou lodí, ale nám se ve městě být nechtělo, a tak jsme tábořili asi 4 km za ním na loučce pod lesem. Cestou byly v lese zase padlé stromy, ale je šlo překonat bez vystupování.

Drweca
Drweca

V pátek jsme zpočátku pluli loukami, ale asi po 2 km opět vjeli do lesů, které pokračovaly až k mostu v Egliszewu. Tady jsme si dali svačinku na hezkém tábořišti hned za mostem. Je zde louka na stany, pak břeh osázený květinami a nahoře několik stolů s lavicemi. Dál řeka opět teče mezi lesy občas přerušenými loukami.

Za Egliszewem
Za Egliszewem

Tábořili jsme na tábořišti  na pravém břehu na louce u lesa kousek nad vsí Mlyniec. Tábořiště bylo opět s ohništěm a posezením. V sobotu tekla řeka většinou volnou krajinou na dohled od lesů a kolem poledne jsme dopluli do Lubicze, kde jsou blízko za sebou 2 jezy ze všech 3 na řece. První, větší  jsme přenesli vpravo, druhý vlevo. Zastavili jsme u mostu a došli doprava na nákup do asi 400m vzdálené Biedronky. Za Lubiczí se v řece tvoří něco, co lze nazvat lehkými peřejkami. Kolem 15 hodiny jsme dopluli na soutok Drweci s Wislou. Ve Wisle nebylo asi zrovna moc vody, protože se tu tvořilo dost hezkých pláží. Na Wisle jsme se drželi u levého břehu, neboť tam je hlavní nádraží. Vystoupili jsme kolem 15 hodiny u železničního mostu a vydali se na nádraží. Tady jsme si dali bagáž do úschovny a vyrazili na prohlídku starého města na pravém břehu.

Toruň je hezké historické město s hradbami se šikmou věží, branami a starými domy. Třeba je zde dům M. Koperníka, který tu působil. Dali jsme si ještě večeři v hezké stylové restauraci, nějaké pivo a po návratu na nádraží nastoupili cestu zpět domů.

Celá plavba po Drwece a Wisle měřila asi 200 km a jako zatím žádná polská řeka nás nezklamala. Nejsou tu skoro žádné jezy, je čistá a teče hezkou krajinou, kde střídají louky a lesy.

Franta
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
romantika, Stanislav V., 12/29/2017 11:00 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.