Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Poradani-akci-se-vyrazne-zkomplikuje.aspx?ID_clanku=1871

Pořádání akcí se výrazně zkomplikuje

published: 1/18/2017 | describe of rivers: Divoká Orlice, Doubrava, Kamenice

Ke konci loňského roku státní podnik Povodí Labe rozeslal organizátorům tradičních akcí dopis s upozorněním, že kromě již z minulosti nutných dokumentů bude nově požadovat u každé akce, kde se manipuluje s přehradou ve správě jejich podniku, ekologický dozor před, v průběhu i po skončení akce. Reaguje tak na zpřísňující podmínky v oblasti životního prostředí, které zatím bylo nuceno nést samo za organizátora a zároveň reaguje na komplikace před akcí na Divoké Orlici v loňském roce. Někdo předem upozornil na možné ohrožení vzácných živočichů díky poklesu hladiny v přehradě a celou věcí se zabývaly kontrolní orgány. Akce byla nejprve pozastavena, ale pak se došlo k závěru, že udání je nesmyslné a akce se opět povolila. Nicméně pokud by v budoucnu došlo k tomu, že by vlivem mimořádné manipulace uhynul nějaký vodní živočich, byl by to velký problém. Proto Povodí Labe přenáší tuto povinnost na pořadatele, který bude muset zajistit dozor na dotčeném úseku řeky i přehradě.

Reklama
Litický oblouk
Litický oblouk

Dozor může zajistit pouze autorizovaná osoba

Ekologický dozor může zajistit pouze autorizovaná osoba podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., nebo osoba, která je nositelem výjimky ze základních podmínek ochrany vyplývajících z ust. § 50 odst.2 zákona č.114/92Sb. u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v kategorii ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený druh ve smyslu ust. § 48 odst. 2, písm. a)b)c) zákona, ve znění § 14 a přílohy č.III vyhl. MŽP č. 395/92 Sb. Tato osoba bude sledovat změny, které poklesem hladiny nastanou jak na přehradě, tak i na toku pod ní. Z průzkumu pak provede záznam s vyhodnocením, jestli během akce došlo/nedošlo k nějakému závadnému stavu, tedy k ohrožení chráněných živočichů.

Ing. Jiří Petr z vodohospodářského dispečinku Povodí Labe s.p. k tomu dodává: „Vzhledem k praxi minulých let se může zdát toto opatření poměrně tvrdé, ale byl bych rád, aby naše požadavky byly chápány výhradně jako nezbytné pokrytí odpovědnosti organizátora akce i odpovědnosti naší z důvodu zpřísňujícího se přístupu orgánů ochrany přírody a krajiny k jakékoliv činnosti související s vodním tokem i s přehradou. Se stejným množstvím administrativy připravujeme všechny naše akce na tocích (těžení nánosů, opravy v korytě, kácení dřevin,...), proto jsou naše požadavky skutečně jen přenesením této administrativy z Povodí Labe, státní podnik na organizátora.“

Akce na Doubravě
Akce na Doubravě

Organizátoři a ani autorizované osoby si s novou podmínkou nevědí rady

Tato novinka se dotkne několika tradičních akcí – jarní a podzimní akce na Chrudimce a Doubravě, závody na Divoké Orlici s volným splutím Litického oblouku, závody na Kamenici a Labi pod Špindlem. Tedy velmi oblíbené akce na obtížnějších terénech, kterých u nás máme tak málo. Pro organizátory je to zásadní komplikace už v tak složitém procesu různých povolení na mimořádné manipulace.

Vladimír Kalous z Klubu vodáků Žamberk, jehož oddíl pořádá již 46. ročník 15 km po Divoké Orlici, zatím netuší, jak novou podmínku zajistí: „Nedokáži si představit, jak bude autorizovaná osoba zajišťovat ekologický dozor na celé Pastvinské přehradě a několik desítek kilometrů po řece. Pro nás je to likvidační, uvažujeme o zrušení akce, pokud se nenajde nějaké rozumné řešení.“

Také Bobr ze Skautů Ronov, který pořádá Doubravu a Chrudimku, má obavy o pokračování akcí: „Vloni jsme měli problémy s majitelem MVE, který nám zrušil jarní Chrudimku. Naštěstí se vše vyřešilo, když MZP odmítlo veškeré jeho nároky jako neopodstatněné. Už jsem se radoval, že se hlavní komplikace vyřešila, ale nový požadavek je snad ještě horší.“

Když jsem se dotazoval autorizovaných osob, jestli jsou schopny zajistit ekologický dozor na přehradě a několik desítek km pod ní, byly tímto úkolem velmi překvapeny. Nedokázaly si představit, jak by to zajistily, obzvláště když tok a přehrada jsou často ze břehu nepřístupné.

Bohužel ochrana přírody začíná být na vyšší úrovni, než je sportovní vyžití pro tisíce lidí, vedení dětí a mládeže v dětských oddílech nebo olympijské disciplíny na divoké vodě. Všichni tito lidé se zúčastňují pouštění vody z přehrad. Zároveň plně chápu Povodí Labe s.p., že již samo nehodlá nést za organizátory tíži zákonů, které si nevymyslelo, obzvláště když jim za to mohou hrozit pokuty. Budeme všichni doufat, že to organizátoři nevzdají a jejich akce budou pokračovat i v tomto roce. Když se to naučili jiní, půjde to snad i nám. Zároveň bych připomenul časté debaty o výši cen za splutí, jestli je či není cena odpovídající tomu, co organizátor musel vynaložit pro konání akce. Buďme rádi, že to i přes množství komplikací chce někdo vůbec pořádat.

Petr
Diskuse nad článkem
fakt se tesim na zalobu..., jozka, 1/18/2017 9:43 AM
MVE, Monte, muzsesrdcemkovboje~seznam.cz, 1/18/2017 9:57 AM
| Re: MVE, Chobotnice, 1/18/2017 10:14 AM
Kurzík, Vladimír, 1/18/2017 10:05 AM
..., Vladimír, 1/18/2017 10:10 AM
| Re: ..., wolejoffka, 1/22/2017 1:37 PM
| Re: ..., Klasik, 1/28/2017 6:16 PM
Údiv, Ešus , essalek~seznam.cz, 1/18/2017 11:52 AM
Údiv, Ešus , essalek~seznam.cz, 1/18/2017 12:14 PM
..., HH, 1/18/2017 12:53 PM
Povodí, Chobotnice, 1/18/2017 1:05 PM
| Re: Povodí, Rajta Copatá, Raj~ta.cz, 1/19/2017 7:24 PM
| Re: Povodí, Rajta Copatá, Raj~ta.cz, 1/19/2017 7:24 PM
Že až teď, Honza, 1/18/2017 4:40 PM
| Re: Že až teď, Martin, 1/18/2017 4:57 PM
| Re: Že až teď, HH, 1/19/2017 9:36 AM
Ekologie??, Honza, JendaZverina~seznam.cz, 1/19/2017 7:13 PM
kandidát na blba roku, Ronny, bandita~kajaky.cz, 1/20/2017 7:28 PM
| Re: kandidát na blba roku, Střelec, 1/21/2017 10:57 AM
prachy sem, prachy tam, kavol, 1/23/2017 10:12 AM
| Re: prachy sem, prachy tam, Klasik, 1/28/2017 6:23 PM
| Re: prachy sem, prachy tam, Petr, 1/30/2017 2:00 PM
| Re: prachy sem, prachy tam, Klasik, 1/31/2017 1:51 AM
| Re: prachy sem, prachy tam, Petr, 1/31/2017 9:02 AM
| Re: prachy sem, prachy tam, Klasik, 1/31/2017 2:54 PM
| Re: prachy sem, prachy tam, Petr, 2/1/2017 9:31 AM
| Re: prachy sem, prachy tam, Klasik, 2/2/2017 9:32 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.