Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Zbourat-nebo-nechat-stat.aspx?ID_clanku=1800

Zbourat nebo nechat stát

published: 5/25/2016

S tragickou nehodou na jezu Brejlov se rozhořela diskuse ohledně pilíře, který stojí polorozpadlý uprostřed bývalého jezu. Na něm teď vyhasl život portugalského studenta a dalšího vodáka před 3 roky, když oba dva nedokázali navést kánoi mimo volně stojící pozůstatek po bývalé jalové propusti. Ruina, která je každým rokem více podemleta, si kromě 2 lidských životů připsala mnoho dalších nárazů lodí. Téměř denně někdo okolo pilíře omotá kánoi a stalo se tak i po nafocení těchto fotek.

Reklama
Pilíř na jezu Brejlov
Pilíř na jezu Brejlov

Pro středně a zkušené vodáky, kteří dokáží pilíř objet, místo nepředstavuje žádný problém. Pro začátečníky, kterých je na řece většina, je to smrtelná past. Řešením celé situace by mohlo být zbourání pilíře. Má se to ale opravdu udělat? Druhou variantou by mohlo být odstranění prken z propustě, čímž by většina vody tekla mimo nebezpečné místo. Jenže proud již zahloubil koryto řeky natolik, že ani odstranění prken z propusti by neznamenalo zásadnější změnu průtoků přes jez a tím snížení rizika. Kromě pilíře jsou pod vodou ale ještě trčící železné traverzy, které jsou výrazným skrytým nebezpečím pro každého.

Pilíř na jezu Brejlov
Pilíř na jezu Brejlov

Asi těžko žádat majitele jezu či jiného místa, na němž dojde k utonutí, aby ho odstranil či upravil. Začínající vodáci by měli být natolik odpovědní, že si nejprve zjistí informace o řece a naučí se alespoň základní ovládání lodě. Pokud by toto platilo, nehod by výrazně ubylo a to nejenom zde. Jenže pilíř není nebezpečný jsem pro začátečníky, a může představovat výrazné riziko i pro zkušené vodáky. Statika této uměle vytvořené stavby je natolik narušená, že hrozí její zřícení. Při frekvenci lodí je to poměrně reálné. A pokud by to na nikoho náhodou nespadlo, dojde stejně k zablokování koryta kamením a tím opět k vytvoření překážky v řece. Jak tedy postupovat – odstranit stavbu nebo ji nechat dále stát?

Pilíř na jezu Brejlov
Pilíř na jezu Brejlov

Pro další konání je důležité to, jestli je stavba ještě vůbec jezem a jestli má platné povolení pro nakládání s vodami. Pokud povolení nemá, rozhodne vodoprávní úřad podle § 15 odst. 7 o podmínkách dalšího trvání, popřípadě odstranění vodního díla, které umožňovalo nakládání s vodami. A jestli se ještě jedná vůbec o jez, může opět rozhodnout vodoprávní úřad dle § 55/4 vodního zákona. Když není vodním dílem, pak je určitě stavbou a spadá pod stavební úřad.

Pokud by se jednalo o vodní dílo, je povinností vlastníka (dle § 59 odst. 1 vodního zákona) písm. b) udržovat vodní dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů, či písmena d) provádět na svůj náklad opatření, která mu vodoprávní úřad uloží k odstranění závad zjištěných na vodním díle, zejména při vodoprávním dozoru.

Druhý pilíř stojící u tělesa jezu Brejlov
Druhý pilíř stojící u tělesa jezu Brejlov

Když vlastník tyto svoje povinnosti neplní, provede je někdo jiný na náklady vlastníka (viz § 59 odst. 5 vodního zákona: Vyžaduje-li to veřejný zájem a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může rozhodnout, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl. Tento provoz a údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li taková osoba, nese tyto náklady stát. a § 47 odst. 4 písm. c: Správa významných vodních toků vedle povinností správy vodních toků podle odstavce 2 zahrnuje tyto další povinnosti: c) udržovat v řádném stavu a provozovat i cizí vodní díla na vodních tocích, pokud tak rozhodne vodoprávní úřad (§ 59 odst. 3)).

Bohužel místně příslušný vodoprávní úřad koná se značným zpožděním, jak jsme si mohli ověřit na jiných případech, a též majitel jezu dlouhodobě nekomunikuje, protože trvale žije v USA. Podnět na odstranění stavby byl již údajně podán, ale nebylo to za vodáky. Uvidíme, jak celá situace dopadne. Celá fotogalerie pilíře je na vsz.rajce.idnes.cz.

Petr (právní rozbor Petra H.)
Další kapitoly:


Anketa
 Má se volně stojící pilíř zbourat?
 Určitě ano
 66.50%

 66.50 %
 Spíše ano
 5.42%

 5.42 %
 Spíše ne
 5.91%

 5.91 %
 Určitě ne
 22.17%

 22.17 %
 Celkem hlasovalo: 203
Diskuse nad článkem
Co bude příště ?, Martin, 5/25/2016 8:13 AM
| Re: Co bude příště ?, Honza, 5/25/2016 9:10 AM
| Re: Co bude příště ?, kavol, 5/25/2016 9:41 AM
Petře, díky! , Michal Novák, 5/25/2016 9:18 AM
| Re: Petře, díky! , Luboš Z., 6/7/2016 7:08 AM
Umetat nebo neumetat, Vojta, jancar.vojta~volny.cz, 5/25/2016 10:19 AM
| Re: Umetat nebo neumetat, Petr, 5/25/2016 11:04 AM
| Re: Umetat nebo neumetat, Klasik, 5/25/2016 11:33 AM
| Re: Umetat nebo neumetat, Petr, 5/25/2016 11:39 AM
| Re: Umetat nebo neumetat, Klasik, 5/25/2016 12:13 PM
Proč nepostupovat dle zákona, Klasik, 5/25/2016 10:55 AM
| Re: Proč nepostupovat dle záko, Petr, 5/25/2016 12:52 PM
| Re: Proč nepostupovat dle záko, Klasik, 5/25/2016 1:14 PM
Proč jezdíme na vodu? ??, Medvěd, 5/25/2016 11:45 AM
| Re: Proč jezdíme na vodu? ??, Martin, 5/31/2016 6:29 AM
Co tu ještě nezaznělo, sommi, 5/25/2016 1:17 PM
| Re: Co tu ještě nezaznělo, M.M., 5/25/2016 2:23 PM
| Re: Co tu ještě nezaznělo, Medák, 5/25/2016 2:59 PM
| Re: Co tu ještě nezaznělo, Jirka, 5/26/2016 11:51 AM
| Re: Co tu ještě nezaznělo, Pavel, 5/26/2016 2:05 PM
| Re: Co tu ještě nezaznělo, Igor, 5/26/2016 5:34 PM
Oprava ??, martin, 5/25/2016 4:08 PM
Vyhradit propust, Vláďa, 5/25/2016 4:34 PM
shodim, Jakub, 5/25/2016 11:21 PM
| Re: shodim, Klasik, 5/26/2016 8:52 AM
| Re: shodim, Jakub, 5/26/2016 2:20 PM
| Re: shodim, Petr C., 5/27/2016 10:34 AM
| Re: shodim, Klasik, 5/27/2016 3:49 PM
Ponechat, Vladimír, 5/26/2016 8:20 AM
| Re: Ponechat? Ani omylem., Petr C., 5/27/2016 11:05 AM
| Re: Ponechat? Ani omylem., HH, 5/27/2016 1:21 PM
| Re: Ponechat? Ani omylem., HH, 5/27/2016 1:59 PM
| Re: Ponechat? Ani omylem., Petr C., 5/27/2016 3:06 PM
žasnem, Valec, 5/26/2016 8:52 AM
| Re: žasnem, Vojta, jancar.vojta~volny.cz, 5/26/2016 2:24 PM
Pilíř, Chobotnice j., 5/26/2016 2:20 PM
Jednoduché řešení, Lapťa, latera.libor~volny.cz, 5/26/2016 3:07 PM
| Re: Jednoduché řešení, HH, 5/27/2016 1:14 PM
Můj skromný názor, Štěpán, stepan~jokota.cz, 5/27/2016 9:08 AM
Safety first!!!, Pepíno, 5/29/2016 6:23 AM
Zborat, cvrk, 5/29/2016 11:34 AM
Zbourat, Franta, 6/7/2016 1:03 PM
Další loď, Chobotnice j., 6/20/2016 9:46 PM
už tam není, díky, turista 25.6., 6/26/2016 2:55 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.