Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Hydrotechnicky-posudek-chtel-legalizovat-suchy-jez-Benes.aspx?ID_clanku=2355

Hydrotechnický posudek chtěl legalizovat suchý jez Beneš

published: 12/6/2021
suchý jez: Tábor

Tisková zpráva Asociace vodní turistiky a sportu

Kdo zná dolní část Lužnice, jistě ví, že přes jez Benešův mlýn neteče skoro žádná voda. Na přelivné ploše je jen čůrek vody tekoucí přes jeden vak a pod ním je v délce zhruba 100 m extrémně nízký stav. Rybím přechodem moc vody teče a pokud ano, dole pod ním čeká hradba kamenů. Již několik let se pokoušíme upozorňovat odpovědné orgány, že na jezu dochází k porušování manipulačního řádu. Ten říká, že přes má téci 2,88 m3/s prostřednictvím 2 cm vody po celé délce jezu a zbytek má být převáděn přes dva rybochody. Realita je ale odlišná.

Reklama

MÚ Tábor vždy vyhodnotil naše podněty na nedodržování minimálního zůstatkového průtoku (MZP) jako neopodstatněné. Jenže kontrola byla předem nahlášena a kupodivu ten den tekla voda po celé délce jezu. Ani ČIŽP to nemá jednoduché, majitel se s inspekcí soudil.

Jez dne 19.6.2021
Jez dne 19.6.2021

Řízení bylo ukončeno v den podání naší žádosti o informaci

V minulém roce jsme se dozvěděli, že se majitel jezu bude snažit změnit povolení k nakládání s vodami a legalizovat v podstatě dlouho trvající stav, kdy voda teče jen jednou polovinou jezu. Dali jsme žádost o informování o zahajovaných řízení na MÚ Tábor a čekali, že nás odbor vyzve, jak mu ukládá zákon. Jenže nic se nedělo. Proto jsme podali žádost o informaci přes zákon 106, jestli se nějaké řízení neplánuje. Odpověď z úřadu byla pro nás překvapením. Řízení proběhlo a bylo ukončeno zrovna v den, kdy jsme podali žádost o informaci. Taková náhoda. Úřad nám tím zkomplikoval naši účast v řízení, ke kterému jsme se tím pádem nemohli vyjádřit. Na naše odvolání, jako opomenutého účastníka, kraj zareagoval a uznal nás za účastníka řízení. Vše vrátil s tím, aby nás MÚ Tábor vyzval k prostudování spisu a podání námitek.
Utekly skoro 3 měsíce a nic, MÚ Tábor nereagoval. Podali jsme proto podnět na nečinnost MÚ Tábor. Do týdne přišla zpráva z MÚ Tábor, že můžeme nahlédnout do spisu. To jsme i učinili.

Podjezí dne 19.6.2021
Podjezí dne 19.6.2021

Hydrotechnický posudek je nevyhovující

Z různých řízení jsme již poměrně obezřetní, protože téměř vždy objevíme v předkládaných dokumentech nějaké „nesrovnalosti“. Součástí tohoto spisu byl Hydrotechnický posudek od autorizované osoby (AO), ve kterém bylo vypočteno množství vody protékající přes jez a který stanovil, že pokud poteče voda v tloušťce 2 cm přes jedno pole + dalších 8 bodů (RP...), bude tak téci 2,834 m3/s, čímž se vyhoví podmínce na MZP. Sami z fotografií, kdy teče voda jen přes jedno pole, můžete posoudit, že hodnota téměř 3 kubíků přes jez a rybími přechody je naprosto irelevantní. Podrobným zkoumáním posudku došel Analyticko-právní tým (APT) AVTS k závěru, že do tohoto průtoku jsou započteny i hodnoty z náhonu, např. přepad před česlemi, jemná česle - odpad, boční hrazení atd., které v součtu tvoří 1 kubík. Tedy hodnoty, které se absolutně nemohou podílet na převodu vody přes jez a nemohou se tak počítat do MZP. Zároveň jsou některá místa umístěna v rámci budovy elektrárny a tudíž jsou těžko kontrolovatelná. Jenže AO je do celkového průtoku započetla. Zároveň přidala ještě jeden bod, kterým mělo v rámci levobřežního rybího přechodu téci stejné množství, jako u pravobřežního, tedy 0,65 m3/s. To ale ani technicky není možné.

Zde má téci dle posudku 0,65 m3/s
Zde má téci dle posudku 0,65 m3/s

Odlišnost posudku od reality je tedy více jak 1,5 m3/s vody, které by přes jez mělo téci, ale neteče. Na mapce jsou znázorněna místa převodu z hydrotechnického posudku.

Na nekvalitně zpracovaný posudek včetně dalších pochybení úřadu jsme v rámci odvolání upozornili kraj. Ten jasně konstatoval:
… není možné, aby do součtu byly zařazeny také hodnoty zjištěné na měřených místech 4-7. Jak by měly tyto průtoky umožňovat ekologické funkce vodního toku v podjezí, když se voda těchto průtoků do vodního toku vrací až po několika metrech od jezu a morfologie dna vodního toku pod jezem neumožňuje vracení se vody do podjezí. Výpočet, ke kterému dospěl žadatel, není dle odvolacího orgánu správný, protože zahrnuje i průtoky míst, která již nemají vliv na ekologické funkce vodního toku v podjezí.

Zároveň upozorňuje, že na jezu je dle posudku dodržován MZP daleko nižší, než má být. Odvolací orgán nám dal též za pravdu, že chybí vyjádření odborů ochrany přírody či k zásahu do významného krajinného prvku, že chybí způsoby měření MZP a předkládání těchto údajů ke kontrole atd. Celé rozhodnutí MÚ Tábor zrušil a vrátil zpět s tím, aby se AO vyjádřila ke vzneseným námitkám na její posudek a MÚ Tábor doplnil další nutná stanoviska.

Dle platného rozhodnutí má přes jez v celé délce téci 2 cm vody
Dle platného rozhodnutí má přes jez v celé délce téci 2 cm vody

AVTS tak opět odhalila zásadní nesrovnalosti během řízení včetně nekvalitně zpracovaného posudku, který negativním způsobem ovlivnil celé řízení. Dle našeho názoru chybí v podjezí minimálně 1,5 m3/s, které majitel MVE využívá ve prospěch svých zisků na úkor ekologické funkce řeky a vodní turistiky. Budeme zvažovat další postup ve směru odpovědnosti AO za její posudek a podání podnětu na podjatost úřadu.

Je to až neskutečné, jaké zavádějící a polovičaté podklady se dostávají ke schvalování na vodoprávní úřady, které je ale akceptují. Zároveň úřady nestanovují požadavky na nutná stanoviska a případné výjimky z ochrany přírody, což jim nařizuje zákon. Jaké jsou další naše zkušenosti z jiných řízení, si můžete přečíst např. na Jaké stavby MVE se připravují?. Pokud chcete podpořit naše snahy, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz. Dar si můžete následně odečíst od základu daně.

AVTS


Tisková zpráva Asociace vodní turistiky a sportuDalší kapitoly:


Diskuse nad článkem
děsný čtení, Jabberwocky, 12/6/2021 10:35 AM
| Re: děsný čtení, Střelec, 12/6/2021 3:27 PM
| Re: děsný čtení, Zdenek, zhosa~seznam.cz, 12/29/2021 11:24 AM
šílenost..., kpt. Jack, 12/7/2021 9:32 AM
Zavolat, Chobotnice j., 12/7/2021 6:47 PM
Díky!, Jirka, 12/8/2021 9:42 PM
????, Fix, 12/9/2021 11:00 AM
Taborskej MeU..., jozka, 12/11/2021 8:55 PM
škoda Lužnice, petr, 1/5/2022 10:51 AM
| Re: škoda Lužnice, Klasik, 1/13/2022 1:20 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama