Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Pravidla-chovani-na-rekach.aspx?ID_clanku=334

Pravidla chování na řekách

published: 6/18/2003

Dost často se na serveru diskutuje o pravidlech chování na řece. Kdo má přednost, kdo musí počkat, kdo komu může skočit s jinou lodí na záda a kdo nesmí? Kajakáři si stěžují na chování měchuřin, měchuřiny na chování kajakářů. Ale jak to má být správně? Existují vůbec nějaké předpisy i pro vodáky, které by upravovaly vodní plavbu?

Reklama

Jak mnozí z vás asi vědí, taková vyhláška opravdu existuje. Je sice více zaměřena na motorové lodě a větší čluny, přesto se vztahuje i na menší do 20m a nás vodáky. Jedná se o vyhlášku Ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb. Řád plavební bezpečnosti . V ní se dočtete, že na každé lodi musí být vůdce plavidla (kormidelník), který zodpovídá za dodržování výše uvedené vyhlášky, a který je povinen být za plavby na plavidle. Je zde myšleno i na jeho posádku:

 1. Členové posádky jsou povinni plnit příkazy, které jim dává vůdce v rámci své pravomoci. Jsou povinni spolupůsobit při dodržování ustanovení tohoto Řádu a dalších souvisejících předpisů.
 2. Všechny další osoby na plavidle musí plnit příkazy, které jim dává vůdce v zájmu bezpečnosti plavby nebo zachování pořádku na plavidle.
Jsou to zajímavé věci, ale většinou vodácké veřejnosti známé. Teď však přejděme k důležitému tématu a tím jsou Pravidla plavby. Opět vybírám jen odstavce, které alespoň okrajově souvisí s vodáctvím.

Základní pravidla předjíždění:

 1. Předjíždění je povoleno jen tehdy, když se předjíždějící přesvědčil o tom, že s předjížděním není spojeno nebezpečí.
 2. Předjížděné plavidlo musí podle plavební situace umožnit a usnadnit předjíždění. Aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a dostatečně rychle a nenarušovalo plavbu ostatních plavidel, musí předjížděné plavidlo přiměřeně snížit rychlost plavby.
Dle těchto vět by tedy měl pomalejší umožnit rychlejšímu, aby ho předjel, pokud je to bezpečné. Škoda, že se toto pravidlo moc u vodáků neuchytlo. Jistě by to pomohlo při mnoha hromadných akcí. Problém nastane v kritických místech, kde se předjíždět nedá nebo za cenu ohrožení předjížděné lodi. Zde by měl rychlejší učinit taková opatření, aby do lodě před sebou nenajel. Až kritické místo projedou, měl by pomalejší ještě více zpomalit a umožnit předjetí.

Obrat

1. Plavidla smějí provést obrat až poté, co se jejich vůdci přesvědčili, že plavba ostatních plavidel jim umožňuje provést obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena změnit náhle směr a rychlost plavby.

3. Pokud to situace vyžaduje, musí ostatní plavidla změnit rychlost a směr plavby, aby obrat mohl být proveden bez nebezpečí. Kromě toho musí, zejména plavidlům, která chtějí provést obrat proti proudu, umožnit, aby mohl být tento manévr proveden včas a bezpečně.

Potkávání v úžinách:

 1. Pro zabránění potkávání plavidel v úsecích nebo v místech, kde plavební dráha není pro potkávání dostatečně široká (úžiny), musí se postupovat podle těchto pravidel:

  a) všechna plavidla musí proplout úžinami v co možná nejkratší době,

  i) jestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny, musí zůstat stát pod úžinou a vyčkat, až plavidlo plující po proudu úžinou propluje

Potkávání je myšleno pro lodě, které plují opačným směrem. Přesto nám mohou tato pravidla napomoci i při různých sporech, kdy jedno průjezdné místo obsadí kajakář a hraje si tam. Kajakář by tedy neměl ohrozit plynulost plavby, neměl by se zde zdržovat (nesmí vytvářet plavební překážky) a již vůbec by neměl nadávat, pokud na něho skočí jiná loď. Ti, co plují po proudu, mají přednost.

Provoz malých plavidel:

 1. Vůdce malého plavidla odpovídá za technickoprovozní stav malého plavidla, za jeho posádku i ostatní osoby na plavidle. Odpovídá za to, že malé plavidlo není přetěžováno a že osoby jsou na něm správně rozmístěny.
 2. Vůdce malého plavidla odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace. Je povinen včas hodnotit zejména druh a účel plavidla, kterého hodlá v takových podmínkách použít. Je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou.

Posledním zamyšlením je právní odpovědnost kormidelníka. Nevím, zda si to většina vodáků uvědomuje, ale pokud má někdo v lodi více lidí, tak právě kormidelník za ně zodpovídá. Sice nikdo všechny výše uvedené vyhlášky v reálu na vodě nekontroluje, když však přijde na nějaké soudní tahanice, mohlo by to být pro kormidelníka velmi nepříjemné. Soud, jak se již v minulosti stalo, bude postupovat dle těchto bodů a bude hledat, zda právě kormidelník něco z toho neporušil. Měl by si také např. zkontrolovat, zda háček či háčkové umí plavat, a pokud ne, dát jim vestu.

Tak, a ještě pár výňatků z povinností kormidelníka:
 1. Vůdci jsou povinni i v případech, pro které není v Řádu zvláštních ustanovení, učinit všechna opatření, která vyžaduje bezpečnost plavby a obecně uznávaná odborná plavební praxe k odvrácení zejména:

  a) ohrožení lidského života,

  b) poškození plavidel nebo plovoucích těles, břehů, staveb a zařízení všeho druhu nacházejících se na vodní cestě anebo v její bezprostřední blízkosti,

  c) vytvoření plavební překážky.

 2. Vůdce, který je v blízkosti jiného plavidla nebo plovoucího tělesa postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby nebo hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, je povinen poskytnout neodkladně pomoc, pokud tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného a neohrozí tím bezpečnost vlastního plavidla.

Takže již znáte odpovědi na otázky z úvodu? Vím, že bude asi těžké uvést tyto pravidla v praxi, ale mělo by se dle mého názoru pomalu začít. Ať s těmito či jinými, které by lépe popisovali přímo vodáctví. Vodáků přibývá, potoků a řek je stále stejně, tudíž konfliktů bude jen více a více. Z pravidel také vyplývá to, že by se menší měl vyhýbat většímu. Samozřejmě, že to opět platí pro velká plavidla, ale i pro nás je to zajímavé. Autoři jistě vycházejí z předpokladu, že velká loď má omezené manévrovací schopnosti a větší setrvačnost, zatímco menší loď se snáze a rychle vyhne. Totéž platí i ve vztahu kajak - Pálava - raft. Kajak se snáze vyhne Pálavě a ta se lépe vyhne raftu. Nechci, aby to vyznělo tak, že čím větší loď, tím absolutní přednost. Jen se mi jedná o to, že ve sporných případech musí menší loď počítat s tím, že větší nemá takové reakce, a že při sebevětší snaze se třeba nedokáže v určitých případech vyhnout. Ona by častokrát stačila "obyčejná" tolerance vodáků mezi sebou a spoustě konfliktů by se dalo předejít. Když např. uvidím kajakáře ve válci a mám prostor ke zpomalení, tak zpomalím a nechám mu ještě chvíli na jeho dovádění. On má radost, že si stačil provést ještě nějakou figuru, a já se mám na co dívat. Vše je v lidech a o lidech. Nicméně všude (na silnicích, řekách ...) se najdou ti, kteří žádná pravidla neuznávají, tedy většinou kromě svých vlastních. Ještě jsem nezmínil otázku alkoholu, jak to např. před nedávnem proběhlo na televizi Prima. I to spadá do oblasti, která je zakázána, jenže není kontrolována. Při porušení plavebního řádu hrozí také pokuty od Státní plavební správy nebo dokonce "zákazy splouvaní" na několik let. To by se asi státní úředníci napokutovali v létě po Vltavě.

Petr
Diskuse nad článkem
To mě nenapadlo, Joe, joe at seznam dot cz, 6/18/2003 8:51 AM
| Re: To mě nenapadlo, Vojta Jancar, jancar~hgsport.cz, 6/18/2003 9:28 AM
| Ztracené pádlo..?, Joe, 6/18/2003 10:23 AM
| Re: To mě nenapadlo, Vojta, 6/18/2003 9:13 PM
A ještě, Joe, joe at seznam dot cz, 6/18/2003 8:56 AM
| Re: A ještě, Petr, ptacek~raft.cz, 6/18/2003 9:11 AM
Teď vážně, Joe, 6/18/2003 9:20 AM
| Re: Teď vážně, Petr, 6/18/2003 9:53 AM
ŘPB a vodáci, Voja Jancar, jancar~hgsport.cz, 6/18/2003 9:23 AM
| Re: Vždyť je to tak jednoduché, Prda, 6/19/2003 9:00 AM
| Re: Vždyť je to tak jednoduché, MATEJ, 9/4/2003 4:13 PM
Ale pánové..., Honza, jan.hrubes~vsb.cz, 6/18/2003 9:58 AM
A co ještě jedno pravidlo, Jirka Myslivec, vgb~volny.cz, 6/18/2003 10:35 AM
| Re: A co ještě jedno pravidlo, Ivan, 6/29/2003 11:05 AM
| Re: A co ještě jedno pravidlo, Jirka Myslivec, 6/18/2003 3:06 PM
| Re: A je to tam co píše Petr, Vojta Jancar, jancr.vojta~volny.cz, 6/18/2003 9:11 PM
| Re: A je to tam co píše Petr, Petr, 6/19/2003 8:18 AM
| Pouťosprint, Joe, 6/19/2003 10:40 AM
| Re: A je to tam co píše Petr, Vojta Jancar, jancar~hgsport.cz, 6/19/2003 2:35 PM
Řád platí VŠUDE!, Petr, ptacek~raft.cz, 6/19/2003 7:48 AM
Kajak && mechurina, Honza Cejp, cejp~seznam.cz, 6/19/2003 9:42 AM
| Re: Kajak && mechurina, Čajda, patocka.r~tlib.cz, 6/19/2003 5:33 PM
Oddělit!!!, Tom, 6/19/2003 10:31 AM
| Re: Oddělit!!!, Honza Cejp, 6/19/2003 10:51 AM
| Re: Oddělit!!!, Tomáš Hamouz, tomas.hamouz~seznam.cz, 6/24/2003 2:58 PM
a dost!, kosatka, kosatka.orca~seznam.cz, 6/20/2003 2:17 PM
Základní pravidlo, Jirka Hodic, j.hodic~quick.cz, 6/26/2003 10:53 AM
| Re: Základní pravidlo, Vojta Jancar, jancar~hgsport.cz, 6/26/2003 2:09 PM
mimo mísu..., Patrik, 6/30/2003 6:16 PM
| Re: mimo mísu..., Tom, 7/2/2003 1:40 PM
| Re: mimo mísu..., Patrik, 7/2/2003 3:09 PM
| Re: mimo mísu..., Láďa, lbrejcha~seznam.cz, 7/3/2003 1:55 PM
| Re: mimo mísu..., Tom, 7/4/2003 10:43 AM
| Re: mimo mísu..., Honza, cejp~seznam.cz, 7/5/2003 11:15 PM
kajakáři, Petr Potůček, petr.potucek~email.cz, 7/21/2003 2:06 PM
| Re: kajakáři, Mirek, miroslav.prochazka.~hzap.cz, 7/22/2003 10:57 AM
| Re: kajakáři, Tom, 7/22/2003 12:00 PM
| Re: kajakáři, Franta, 7/22/2003 2:05 PM
| Re: kajakáři, Petr Potůček, petr.potucek~email.cz, 7/23/2003 8:56 AM
| Re: kajakáři, Snapi, 4/14/2009 12:22 AM
Medvědí názor, Méďa Béďa, medabeda~elektro-bazar.cz, 8/5/2003 5:42 PM
Obrat, Eňon, 2/2/2006 8:07 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.