Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Morava-v-LP-se-bude-splouvat-jinudy.aspx?ID_clanku=1230

Morava v LP se bude splouvat jinudy

published: 4/12/2011 | describe of rivers: Morava, Mlýnský náhon Moravy, Malá Voda

Vážení vodáci!

Reklama

Podařilo se!

Po dlouhých jednáních je nám všem Litovelské Pomoraví otevřeno. A konečně zcela legálně. Ptáte se, proč tolik nadšení? Pak čtěte dál…

Jak to vlastně všechno začalo

Řeka Morava a otázka jejího splouvání v CHKO Litovelské Pomoraví způsobila v loňském roce mnoho bouřlivých diskuzí. Jak už to tak bývá, „do světa“ se dostalo velké množství nepřesných informací a „zaručených“ pravd. Následující text snad přispěje k napravení tohoto stavu. Trocha historie a vývoje - CHKO Litovelské Pomoraví bylo vyhlášeno v roce 1990, tedy v době, kdy vodácká turistika kvetla pouze na českých řekách. Uplynulo 15 let…. Morava sice byla občas splouvána, ale rozhodně se nejednalo o nějaké závratné počty vodáků. Nicméně, zvyšující se množství lidí na obvyklých turistických řekách vedlo k počátku „objevování Moravy“ a přibližně od roku 2005 stoupá počet vodáckých turistů každým rokem. Ruku v ruce s vodáky postupně přicházely do CHKO LP i následky - odpadky, volné táboření, atd.

Litovelské Pomoraví se ve skutečnosti nikdy nesmělo jezdit

Při hledání rovnováhy mezi ochranou přírody a zvyšujícím se počtem vodáků vyšla najevo překvapivá skutečnost: „Řeka Morava nebyla v CHKO LP nikdy vyhrazena jako „cesta – komunikace“! Jinými slovy: „Splouvání Moravy a jejích ramen v CHKO LP nebylo nikdy povoleno!“ A tak přibližně před dvěma lety bylo se Správou chráněné krajinné oblasti zahájeno jednání o vyhrazení „vodní cesty“ a jejího vyznačení - „Vodácké stezky“. Tato snaha samozřejmě neušla pozornosti ostatních zájmových skupin z oblasti CHKO LP a jejich připomínky na sebe nenechaly dlouho čekat. Nejvíce sporným bodem byl úsek z Litovle do Hynkova ( NPR – „Ramena řeky Moravy“). Zdejší část chráněné oblasti, s velkým výskytem štěrkopískových náplav, je významná hlavně z důvodů hnízdění několika druhů chráněného ptactva. Vícekrát za dobu jednání to vypadalo, že plavba po Moravě bude natrvalo končit v Litovli. Nicméně se díky společnému jednání Vodácké Moravy o.s., Správy CHKO LP, Povodí Moravy, Města Litovel, České obce ornitologické a dalších, podařilo nakonec najít novou variantu.

Malá voda je kompromisem

Jako kompromisní řešení byla vybrána tzv. „Malá voda“. Tento částečně přírodní a částečně uměle vyhloubený tok je v principu součástí tzv. „Mlýnského potoka“, po kterém se ve spodní části CHKO pádluje už mnoho let. Během průzkumu v podzimních měsících 2010 byla „Malá voda“ shledána velmi příjemnou alternativou k hlavnímu toku Moravy a zároveň přijatelným řešením jak pro vodáckou veřejnost, tak pro organizace zastupující ochranu přírody. Následně byla podána žádost o vyhrazení Malé Vody k „rekreačnímu splouvání“ a žádost o povolení vyznačení tohoto úseku řeky, v rámci budované Vodácké stezky Morava. Obě žádosti byly díky vstřícnosti Správy CHKO LP rychle zpracovány, a proto bylo možné přistoupit k dalším potřebným krokům. V prvé řadě se jedná o umístění terénního značení „Vodácké stezky Morava“, které je nedílnou součástí povolení splouvání. Zároveň běží i podpůrné aktivity jako je sběr naplavených odpadků a odstraňování padlých stromů na „Malé vodě“. Všechny tyto činnosti vyvrcholí na slavnostním otevření „Vodácké stezky Morava a 1. Odemčení Malé vody“. Bude se konat 30.dubna 2011 od 10:00 a pojede se z Litovle od tábořiště do Hynkova. Pozvánku naleznete na webu www.vodackamorava.cz.


Zobrazit místo Morava v CHKO Litovelské Pomoraví na větší mapě

Možná se bude jezdit Morava v LP od 1.srpna do 31.března

Je jasné, že mnoho vodáků nebude nadšeno ze zákazu pádlování po hlavním toku Moravy z Litovle do Hynkova. Nicméně je potřeba si uvědomit, že jsme nebyli daleko uplatnění původního absolutního zákazu plavby a je velkým štěstím, že všechny strany měly vůli jednat. Alespoň částečnou náplastí by mohla být další zpráva. V těchto chvílích totiž probíhá další řízení, které má za cíl umožnit splouvání hlavního toku Moravy z Litovle do Hynkova alespoň v údobí mimo hnízdění chráněných druhů. V praxi by se mohlo na tento úsek vyrazit od 1.srpna do 31.března. Momentálně je žádost ve stádiu schvalování a dosavadní průběh dává reálnou naději, že i tentokrát bude mít snaha kladný výsledek.

Vzhledem ke krásám, které řeka Morava nabízí, věřím, že mezi námi vodáky budou nová omezení respektována a nedonutíme tak zástupce ochrany přírody pochybovat o svých rozhodnutích. Snad každý, kdo alespoň trochu zná plavbu Litovelským Pomoravím mi jistě dá za pravdu, že by byla velká škoda o tento nádherný kus řeky přijít…

Nezbývá než poděkovat… Pracovníkům správy CHKO LP za jejich vstřícnost, především pak Ing. Olze Žerníčkové – vedoucí celého řízení, dále Mgr. Michalu Krejčímu z o.s. Unie pro řeku Moravu, za prvotní návrh k využití Malé vody, Povodí Moravy – závod Olomouc za obětavou pomoc při čištění řeky a také velkému množství dalších…

Jiří Polášek Vodácká Morava o.s.
Diskuse nad článkem
splouvání řek, Ešus , psalek~jagacz.com, 4/12/2011 1:12 PM
| četl autor vůbec zákony? , Kmochacek, xkrej01~seynam.cy, 4/12/2011 6:42 PM
Přenášení, Honza, 4/12/2011 4:17 PM
| Re: Přenášení, Jirka, info~vodackamorava.cz, 4/12/2011 8:19 PM
Upřesnění, Jirka, info~vodackamorava.cz, 4/12/2011 6:48 PM
| Re: Upřesnění, Ešus, psalek~jagacz.com, 4/13/2011 8:46 AM
| Re: Upřesnění, Kmochacek, 4/13/2011 10:23 AM
přenášení, honza, 4/12/2011 9:16 PM
| Re: přenášení, Kmochacek, 4/13/2011 9:08 AM
je to jen byznys, Kmochacek, 4/13/2011 12:27 PM
| Re: je to jen byznys, Tvarůžek, 4/13/2011 3:55 PM
| Re: je to jen byznys, Kmochacek, 4/13/2011 3:58 PM
| Re: je to jen byznys, Honza Pok., 4/14/2011 12:43 AM
| Re: je to jen byznys, Ešus, psalek~jagacz.com, 4/14/2011 8:31 AM
| Re: je to jen byznys, Honza Pok., 4/15/2011 1:22 AM
| Re: je to jen byznys, Ešus , psalek~jagacz.com, 4/15/2011 8:12 AM
???, , 4/14/2011 8:49 AM
| Re: ???, wolejoffka, 4/14/2011 11:08 AM
| Re: ???, Kmochacek, xkrej01~seynam.cy, 4/14/2011 11:40 AM
pápá Moravo, šakal, 4/14/2011 2:27 PM
| Re: pápá Moravo, Tvarůžek, 4/15/2011 12:23 PM
| Re: pápá Moravo, , 4/18/2011 5:26 PM
posr..Morava, Petra, petrak~seznam.cz, 4/26/2011 2:24 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama