Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Regulace-poctu-lodi-na-Ploucnici-Zatim-ne.aspx?ID_clanku=2212

Regulace počtu lodí na Ploučnici? Zatím ne!

published: 7/8/2020 | describe of rivers: Ploučnice

Ploučnice se v poslední době stala cílem hledání kompromisu mezi počtem lodí a přírodou. Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad v Liberci se domnívali, že počet vodáků začíná výrazně narušovat život v této velmi specifické a úzké řece, a tak si objednali studii u VUV, která měla zjistit rozsah poškození přírody při nízkých vodních stavech během průjezdu lodí. Zkoumanou oblastí byl úsek řeky mezi Stráží pod Ralskem a Brennou na území evropsky významné lokality (EVL) Horní Ploučnice, který je nejhojněji navštěvovaný vodáky. Byla použita metoda počítání úlomků, kdy pracovníci VUV zachytávali a počítali úlomky rostlin vždy 10 minut během hodiny po dobu 20 dní. Vodní rostliny poskytují úkryt a ochranu dalším organismům na dně vodního toku (bezobratlým živočichům) a jejich poškozování tak může znamenat snižování jejich stavů.

Reklama
Schématické znázornění možného poškozování dnových makrofyt, případně dalších organismů dna (bentických živočichů a ryb), pádly či také plavidly. Na svislé ose jsou uvedeny počty úlomků vodních rostlin.
Schématické znázornění možného poškozování dnových makrofyt, případně dalších organismů dna (bentických živočichů a ryb), pádly či také plavidly. Na svislé ose jsou uvedeny počty úlomků vodních rostlin.

Ze studie vyplývá, že největší nápor lodí byl během posledního víkendu v červnu a na svátky v červenci 2019, kdy projelo řekou až 119 lodí, někdy napočítali i 64 lodí za hodinu. V ostatních dnech a víkendech pak vše kleslo na 1 – 30 lodí denně.

Ploučnice
Ploučnice

Z pozorování na řece při terénních šetřeních, zejména v meandrech Ploučnice pod Borečkem, bylo zřejmé, že k odírání říčního dna loděmi i dalším typům poškození dna vodáky významně přispívala nejen nízká hladina vody v řece, ale také množství překážek (popadaných kmenů a břehových dřevin) v toku. Bránily lodím v průjezdu proudnicí řeky, vedly k nutnosti odstrkovat se pádlem ode dna i k převržení lodí, nutily vodáky vystupovat z lodi a často také kánoe přes překážky nebo po břehu přetahovat.

Kombinovaný vztah mezi počtem splouvajících lodí, výškou vodní hladiny a počtem úlomků rostlin na lokalitě Ploučnice –Srní Potok v období 28. 6. –15. 8. 2019. Žluté boxy: výška hladiny rovna nebo nižší 33 cm, fialové boxy: výška hladiny větší než 33 cm. Kategorie počtu lodí: 0, 1-4, více jak 5.
Kombinovaný vztah mezi počtem splouvajících lodí, výškou vodní hladiny a počtem úlomků rostlin na lokalitě Ploučnice –Srní Potok v období 28. 6. –15. 8. 2019. Žluté boxy: výška hladiny rovna nebo nižší 33 cm, fialové boxy: výška hladiny větší než 33 cm. Kategorie počtu lodí: 0, 1-4, více jak 5.

Nejvíce úlomků se zaznamenalo VUV od 33 cm a níže na vodočtu ve Stráži, kdy dochází k největší zátěži. VUV navrhl proto splouvat řeku s omezeným počtem lodí při limitních stavech. Z vodáckého hlediska ale stav 33 cm na vodočtu CHMU (pozor, je odlišnost od vodočtu POH o cca 2-3cm) znamená neustále drhnutí, vystupování a přetahování. Tento stav by se dal označit jako naprosto nevhodný pro vodní turistiku. Přesto zde jezdí vodáci i za stavu 31 cm (průtok 200 l/s!!).

Vliv části vegetační sezóny na množství zachycených úlomků vodních rostlin.
Vliv části vegetační sezóny na množství zachycených úlomků vodních rostlin.

Limit splutí na raft.cz byl změněn na 36 cm, což znamená ještě za stavu 35 cm žlutou (žlutá je +3 a -1cm). Za 35 cm je řeka s dobrých čtením vody s problémy sjízdná, pod touto hodnotou je to jen pěší turistika. I na základě tohoto limitu se kraj rozhodl prozatím nejít formou restrikcí, ale spíše apelem na vodáky a půjčovny, aby hodnotu dodržovali. Tím se předejde komplikací do budoucna a nebude nutné řešit podobné situace, jako v NP Šumava (limit na lodě, průtok ...). Byla by škoda, kdyby vznikla další omezení jen kvůli tomu, že někdo má nutkání chodit suchou řekou a loď táhnou za sebou. Kraj k tomu vydal tiskovou zprávu, ve které upozorňuje na problémy spojené se splouváním za nízkých stavů.

Chápu, že my vodáci jsme docela alergičtí na jakékoli omezování našich aktivit (a že jich přibývá), na druhou stranu bychom se měli chovat ohleduplně a nejezdit řeky či úseky, kde voda opravdu není. To už není o zážitku a vodáctví. Limit je (i dle ostatních zkušených vodáků) nastaven jako hraniční, pojďme ho dodržovat.

Grafy a obrázky jsou součástí studie Vyhodnocení vlivu splouvání Ploučnice a návrh případných podmínek regulace, 2019, autor Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Petr
Diskuse nad článkem
Kdo?, Aleš N., 7/9/2020 8:59 AM
Sucho, Tom, tomo.polaris~gmail.com, 7/9/2020 8:49 PM
| Re: Sucho, Aleš N., 7/10/2020 8:39 AM
Cistota, Josef, j.kun~seznam.cz, 7/11/2020 2:33 PM
| Re: Cistota, Tom, tomo.polaris~gmail.com, 7/11/2020 10:09 PM
svoboda všem, Martin Š., 7/11/2020 11:16 PM
| Re: svoboda všem, Jirka Kubelka, jikubelka~centrum.cz, 7/12/2020 7:03 AM
Regulace, syslik, syslik~volny.cz, 7/14/2020 4:44 PM
Přijeď na Ploučnice, Petr M, pmcl1~seznam.cz, 7/20/2020 8:07 PM
| studie pokračuje, Eki, 7/30/2020 11:02 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama