Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Aktualni-info-z-dispecinku-ohledne-CPV-Strela.aspx?ID_clanku=1276

Aktuální info z dispečinku ohledně ČPV Střela

published: 8/24/2011 | describe of rivers: Střela

Aktualizováno dne 15.9.2011: VH DISPEČINK Povodí Vltavy s.p. potvrzuje, že proběhne navýšení odtoku z nádrže VD Žlutice pro potřeby konání závodu ČPV Střela 2011 dne 25.9.2011.

Reklama

Z důvodu stavebních prací na jezu v Rabštejně nad Střelou byly závody ČPV Střela (a také akce na Teplé) v letošním roce přesunuty z tradičního termínu až na konec září (více též článek z 24.8. na www.raft.cz). Pro potřeby konání ČPV Střela bude dne 25.9.2011 (neděle) nalepšen odtok z VD Žlutice. S ohledem na aktuální naplnění vodárenské nádrže proběhne navýšení odtoku v nezbytné míře a na nezbytnou dobu následovně.

Nalepšení je optimalizováno pro potřeby konání ČPV v úseku Rabštejn-Mladotice. Start účastníků závodu v Rabštejně je naplánován 25.9.2011 od 10:00 do cca 14:00. Organizátorem ČPV je vodácký klub Kladno, respektujete pokyny v oficiálních propozicích akce (např.: http://vodacikladno.cz).-----------------------------------------------

K četným dotazům vodáků ohledně možného splutí Střely sdělujeme následující informace (je to letos trochu komplikovanější). To, zda se nakonec letošní akce na Střele, vůbec uskuteční závisí na více okolnostech, o kterých se dočtete dále. Definitivní rozhodnutí padne zřejmě až okolo 20.9. Snahou Povodí Vltavy s.p. je samozřejmě v maximální možné míře zajistit podmínky pro uspořádání uvedené akce.

Pořadatelem tradičních podzimních závodů ČPV STŘELA je již po řadu let Vodácký klub Kladno (závod je součástí seriálu ČPV). Oficiální žádost o nalepšení průtoků na Střele z nádrže VD Žlutice pro potřeby konání letošní akce STŘELA 2011 jsme ze strany pořadatele obdrželi dne 27.7.2011. Požadováno je nalepšení průtoku v úseku Rabštejn-Mladotice tak, aby bylo možné startovat v Rabštejně mezi 10:00-14:00 hod. dne 25.9.2011. Obvykle se odtok z nádrže zvyšuje na 3,5-4,0 m3/s, což je průtok dostatečný pro uvedené účely.

Pokud uvedené oficiální akce ČPV využívají i komerční půjčovny (DRONTE…) pro svůj byznys, je to čistě jejich věc se všemi riziky (možné zrušení akce). Na trase závodu by se ovšem „běžní“ turisté neměli v době závodu pohybovat (minimálně ze slušnosti k účastníkům závodu).

Pořadatel ČPV Střela 2011 byl již v průběhu května 2011 předem upozorněn, že bude probíhat plánovaná rekonstrukce historického jezu na řece Střele pod Rabštejnem n.S.. Termín dokončení stavby je zesmluvněn na 30.9.2011 a do stejného data je udělena i závazná výjimka orgánu ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu pro možnost realizace stavby (pohyb mechanizace a práce v korytě toku apod…). Tato udělená výjimka je časově velmi omezená a neumožňuje bohužel provést práce v jiném termínu. V případě prací v korytě toku a realizace stavby je samozřejmě nežádoucí jakkoli navyšovat výrazně odtok z nádrže VD Žlutice (škody na stavbě, zatopení jímek apod..). Už tak hrozí samozřejmě riziko vzniku škod při výskytu přirozeně zvýšených průtoků, pokud se v povodí vyskytnou vydatnější srážky (na takovou záležitost se ale dodavatel může teoreticky pojistit). Z výše uvedeného je patrné, že může dojít k termínové kolizi akcí stavba x závody ČPV.

Dále je potřeba vzít v úvahu skutečnost, že v povodí Střely je tradičně napjatá hydrologická situace z pohledu výskytu možného sucha. Ostatně tato oblast patří z tohoto pohledu k nejohroženějším v rámci celé ČR. Vodárenská nádrž Žlutice tedy obvykle spíše dotuje dostatečný alespoň minimální průtok na dolním toku pod hrází a zajišťuje i přímé odběry na úpravnu vody Žlutice. Celkový přítok do nádrže v létě klesá i pod 0,25 m3/s, občas dokonce přítoky včetně Střely samotné prakticky zcela vysychají (2003, 2009…). K doplnění nádrže obvykle poté dochází až v průběhu jarního tání a ne vždy se to ještě podaří – nádrž má takzvaný víceletý cyklus hospodaření (tj. není garantováno, že se každý rok zásobní prostor opět zcela naplní).

V letošním roce po velmi suchém jaru i části léta situaci přece jen mírně vylepšily vydatnější srpnové srážky, přesto je hladina v nádrži výrazně zaklesnutá a nelze konstatovat, že riziko sucha je v tomto povodí již definitivně zažehnáno. Vše závisí na dalším vývoji srážek na podzim ale i v zimě, který nelze ale na tak dlouhé období meteorologicky spolehlivě prognózovat.

Pokud by trvalo i koncem září 2011 zvýšené riziko výskytu hydrologického sucha v povodí horní Střely nebude možné, s ohledem na hlavní účel nádrže (zásobování obyvatelstva pitnou vodou), nalepšit průtok pro potřeby vodácké akce.

Se všemi uvedenými skutečnostmi je pořadatel akce plně srozuměn a o definitivním (ne)konání akce bude operativně rozhodnuto (s ohledem na průběh stavby a hydrologickou situaci) až ve druhé polovině měsíce září. Nejpozději pak do 20.9.

Termín akce je pevně daný a to 25.9.2011. Nabídku na pozdější termín pořadatel z organizačních důvodů prozatím odmítl. Pokud okolnosti nedovolí pořádat akci v tomto termínu, akce STŘELA letos tedy nebude pořádána.

Aktuální situaci na tocích lze sledovat například zde:  www.pvl.cz.

Případné bližší informace ohledně konání letošní akce STŘELA 2011 (v termínu 25.9.2011) získáte tedy operativně okolo 20.9. nejlépe přímo na vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy s.p. v Plzni (tel.: 377 307 356) nebo kontaktujte oficiálního pořadatele.

Ing. Petr Vicenda, Povodí Vltavy, státní podnik
Diskuse nad článkem
Proč nelze posunout?, Klasik, 8/24/2011 11:17 PM
| Re: Proč nelze posunout?, kavol, 8/25/2011 9:49 AM
| Re: Proč nelze posunout?, kavol, 8/25/2011 11:22 AM
| Re: Proč nelze posunout?, Klasik, 8/25/2011 12:45 PM
| Re: Proč nelze posunout?, kavol, 8/25/2011 1:28 PM
| Re: Proč nelze posunout?, Klasik, 8/25/2011 3:01 PM
ČPV Střela, Zdeněk, 8/25/2011 8:17 AM
| Re: ČPV Střela, Martin, 8/25/2011 9:38 AM
| Re: ČPV Střela, padáček, avar~seznam.cz, 8/25/2011 11:01 AM
| Re: ČPV Střela, wolejoffka, 8/25/2011 12:12 PM
| Re: ČPV Střela, Kmochacek, 8/25/2011 12:41 PM
| Re: ČPV Střela, Klasik, 8/25/2011 12:53 PM
| Re: ČPV Střela, Kmochacek, 8/25/2011 1:03 PM
| Re: ČPV Střela, wolejoffka, 8/25/2011 1:24 PM
| Re: ČPV Střela, Kmochacek, 8/25/2011 1:36 PM
Střela - info, Mlha, 8/25/2011 4:12 PM
| Re: Střela - info, wolejoffka, 8/26/2011 11:40 AM
| Re: Střela - info, Mlha, 8/26/2011 12:24 PM
Střela info 2, Mlha, 8/25/2011 4:21 PM
| Re: Střela info 2, Klasik, 8/25/2011 10:25 PM
| Re: Střela info 2, Mlha, 8/26/2011 9:09 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama