Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Mongolsko-cesky-slovnicek.aspx?ID_clanku=228

Mongolsko-český slovníček

article from serial: Expedice | published: 4/24/2002

Slovníček:

AROT tvrdý sušený sýr s obsahem vitamínu C
CHUCHURYK kožený vak na kobylí mléko kumis
BESLOK sýr
NYRMILERCH pálenka z mléka, moudrá voda
MOR kůň
CHORK tabatěrka
URM škraloup na mléce
BORC sušené maso
CHRŠEN nudle do polévky
BUZ knedle plněné masem
CHUŠU taštičky s masem
KANS dýmka
CHUCHUR destilační přístroj na pálení moudré vody
IMEL sedlo
DEEL oděv podobný županu
TORCOK špičatá čapka
BUS pás přepásající DEEL žuoan
AIREK Mongolský název Ruského kumis (kobylího mléka)
ÚLKA dlouhá pastevecká hůl na konci opatřená smyčkou
GEUTAL boty
SUTECAE čaj s mlékem
TEMCH tabák
DYMBE hra podobná našemu kámen, nůžky, papír
UMIT kalhoty
CAMC bunda
TALCH chleba
SEMBAJNU pozdrav
BAJRLLA děkuji
BAJRTE nashledanou
IT jíst
Ú pít
UMTYCH nemoc
US voda
OVÓ hromada kamení, coby mohyla poutníků
KAL oheň
AMČ lékař
CAKDA policista
CHAMRITEMCH šňupací tabák
GOl řeka
ZOLGOCH slavnostní pozdrav
MACH maso
CHUTAKA nůž
UCHER kráva
CHOŇ ovce, beran
JAMA koza
GER jurta

Reklama

GOGO
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama