Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Propust-u-Barevne-skaly-je-uzavrena-spluti-bude-vlevo.aspx?ID_clanku=1995

Propust u Barevné skály je uzavřena, splutí bude vlevo

published: 5/7/2018 | describe of rivers: Vltava

Na Vltavě v úseku 286.45 až 286.28 dochází na základě statického posudku k uzavření sportovní propustě na jezu Konopa, která je přímo pod Barevnou skálou, a také větší části jezu až ke zlomu na koruně jezu. Posudek označil skálu za nebezpečnou, kdy může dojít k pádu jednotlivých bloků hornin. Do doby realizace sanačních opatření znalec doporučuje zastavit proplouvání u pravého břehu a zajistit využívání toku pouze u levého břehu. Proto Státní plavební správa zakázala proplouvání propustí u pravého břehu, převedla veškerý plavební provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu a rovněž překonání jezového tělesa bude možné pouze u levého břehu.

Splutí bude možné jen od zlomu k levému břehu (vztaženo ke směru proudu)
Splutí bude možné jen od zlomu k levému břehu (vztaženo ke směru proudu)

K tomu správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, upravil koryto Vltavy u levého břehu pro možné splouvání jezu nebo přenášení plavidel pod levobřežní opěrnou zdí. Bude navezen štěrk přes korunu jezu a přelivnou plochu v šířce cca 2,5 m tak, aby po něm bylo umožněno přenášení. Zároveň bude vedle tohoto přenášení navezen štěrk do podjezí, aby se mohlo přes jez splouvat a v podjezí se netvořil vývar. Uzavřen je také kiosek pod skálou a cyklostezka.

Splutí propustí je již zakázané do doby, než bude provedena sanace skály
Splutí propustí je již zakázané do doby, než bude provedena sanace skály

Jez je označen signálními znaky i výstražnými cedulemi

V nadjezí se na problém s neprůjezdnou propustí bude upozorňovat několikráte a to jak plavebními znaky (doplní se ještě směrové šipky), tak i výstražnými cedulemi. Znaky budou navádět do úzkého prostoru v levé části jezu, kterou bude možné splouvat dle aktuálních vodních poměrů nebo po náspu krátce přenést. Nehrozí tak v žádné případě původně šířená zpráva, že bude nutné jez přenášet do vzdálenosti 2 km po frekventované cestě. Nařízení platí od 4. května 2018 do odvolání.

Plavební znaky nad jezem
Plavební znaky nad jezem

Pozor na uzavřenou cestu v Rožmberku nad Vltavou

Další komplikací je též uzavření silnice II/160, která vede přes Rožmberk nad Vltavou. Tato cesta je využívána pro příjezd do Vyššího Brodu, ale až do 26.6. zde budou probíhat stavební práce. Objížďka vede přes Frymburk a kolem Lipna.

Petr
Diskuse nad článkem
info PVL, Poustva, 5/7/2018 12:28 PM
stihnul jsem to, Střelec, 5/7/2018 2:50 PM
jen drobnost, jozka, 5/7/2018 3:08 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama