Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Stavba-dalsi-MVE-nebyla-povolena.aspx?ID_clanku=2166

Stavba další MVE nebyla povolena

published: 1/29/2020 | describe of rivers: Tichá Orlice

I když by se zdálo, že energetický potenciál našich řek je již dávno vyčerpaný, přesto je o výstavbu malých elektráren (MVE) stále velký zájem. Po pokusu o stavbu MVE na Otavě je tu další snaha o postavení MVE na Tiché Orlici u Bezpráví v rámci Přírodní rezervace Orlice. Zde chtěla firma vybudovat vakový jez v místě současného nízkého a sjízdného stupně se vzdutím 300 m a s derivační elektrárnou, která by vracela vodu po 120 m. AVTS byla informována krajským úřadem v Pardubicích o záměru povolit výjimku na zvláště chráněné druhy vodních živočichů kvůli stavbě MVE. Investor si zajistil znalecký posudek z ochrany přírody, který stavbu MVE podporoval. Byli jsme proto v poměrně složité situaci, jelikož úsek z Letohradu přes Ústí do Brandýsa se často turisticky využívá. Je to velmi pěkná dvoudenní voda, která by byla znehodnocena o dalších 500 m, ale jak postupovat v případě kladného posudku?

Stupeň, který měl být přebudován na vakový jez
Stupeň, který měl být přebudován na vakový jez

Po podrobném zhodnocení celé situace, nastudování veškerých podkladů, technických parametrů MVE a znalosti místního prostředí bylo velmi alarmující, že průtoky a předpokládaný roční výkon MVE uváděný v žádosti byl poměrně vysoký a to 500 000 kWh. Poslední roky je zde voda jen velmi krátkou dobu. Provedli jsme proto důkladnou analýzu vodních stavů a sestavili velmi podrobný přehled průtoků v návaznosti na výkon MVE za roky 2018 a 2019. Nebylo to vůbec jednoduché, ale naštěstí máme dostatečné zdroje historických vodních stavů. Z nich vyšlo naše přesvědčení, že údaje v žádosti jsou naprosto mylné. Vycházejí z údajů Qm od ČHMU, jenže tyto hodnoty jsou ČHMU vypočteny za referenční období 1981–2010 a v době extrémních změn teplot a srážek nejsou dle našeho názoru absolutně relevantní. Za posledních 10 let bylo 9 let teplotně vysoce nadprůměrných a s tím souvisí i výrazné snížení průtoků v řekách.

Výpočet průtoků a funkčnosti MVE
Výpočet průtoků a funkčnosti MVE

Výpočet ukázal, že MVE by byla odstavena více jak polovinu roku, protože by neměla dostatečný průtok zajišťující její činnost. Na řece by tedy vznikla příčná překážka v přírodní rezervaci, která by více jak polovinu svého času byla k ničemu. Bohužel, jak to vidíme na jiných místech, může v podobných případech docházet k nedodržování minimálního průtoku pod jezem a tím ovlivnění života v derivovaném úseku. A nemusí to být vždy záměrné, může dojít třeba k poruše hladinového čidla. Podobné situace na Tiché Orlice jsme již zaznamenali a inspekce životního prostředí naše podněty vyhodnotila jako oprávněné. To vše je nutné brát v potaz. Dá se v tomto případě argumentovat veřejným zájmem nad ochranou přírody?

Brod nad jezem by byl zaplaven vzdutím
Brod nad jezem by byl zaplaven vzdutím

Stavba MVE obvykle bývá realizována z dotací (několik miliónů na stavbu MVE, další na stavbu rybochodu), tedy z peněz nás všech. My si tedy zaplatíme za nevratné zničení přírody, i když MVE bude po většinu roku zastavena. To opět není veřejný zájem.

Za AVTS jsme se přihlásili jako účastníci do správního řízení, zafungovala spolupráce se členy AVTS a podrobně jsme popsali negativní důsledky stavby MVE na Tiché Orlice s tím, že veřejný zájem nepřevyšuje zájmy ochrany přírody v přírodním parku (pdf našeho vyjádření). Je pro nás velmi potěšující, že krajský úřad vzal v potaz všechny naše připomínky ke stavbě a rozhodl o neudělení výjimky z ochrany přírody. Více v pdf dokumentu kraje.

Je to jasný důkaz, že AVTS dokáže hájit vodácké zájmy a dokáže vyargumentovat nesmyslnost staveb MVE. Bohužel nikdo nebyl podobné práce schopen po dobu 30 let od revoluce, a proto se nacházíme v situaci, kdy řeky připomínají spíše rybníky.

Podobných situací přibývá, řešíme např. stavby mostů, které by mohly výrazně ovlivnit vodáckou sezónu, anebo ohrožení akcí na Moravici, a proto budeme vděčni za případnou tvoji podporu. Buď se můžeš stát členem AVTS nebo mám můžeš poslat dar na náš účet.

Petr
Diskuse nad článkem
Konečně, Vladimír, 1/29/2020 9:49 AM
| Re: Konečně, Lasička, 1/30/2020 5:40 PM
Wenda, Wenda, Wendashima~seznam.cz, 1/29/2020 11:16 AM
| Re: Wenda, Petr, 1/29/2020 2:13 PM
| Re: Wenda, Du-šan, 1/31/2020 12:39 AM
Gratulace&díky, Medák, 1/29/2020 11:50 AM
| Re: Gratulace&díky, Petr, 1/29/2020 2:48 PM
| Re: Gratulace&díky, Medák, 1/30/2020 12:13 PM
| Re: Gratulace&díky, Ešus, essalek~seznam.cz, 2/12/2020 3:32 PM
| Re: Gratulace&díky, Medák, 2/13/2020 12:34 PM
Výborná práce, Klasik, 1/29/2020 11:53 AM
Landreal?, Gauner, gapa~seznam.cz, 1/29/2020 7:20 PM
AVTS z.s., Zdeněk, 1/29/2020 11:14 PM
| Re: AVTS z.s., Petr, 1/30/2020 11:20 AM
další MVE, Střelec, 1/30/2020 7:57 AM
| Re: další MVE, Lasička, 1/30/2020 5:39 PM
| Re: další MVE, Střelec, 1/31/2020 1:25 PM
| Re: další MVE, Lasička, noseone~seznam.cz, 1/31/2020 2:40 PM
| Re: další MVE, Střelec, 1/31/2020 7:58 PM
| Re: další MVE, Lasička, 1/31/2020 8:58 PM
| Re: další MVE, Vladimír, 1/31/2020 9:38 PM
| Re: další MVE, Aleš N., 2/1/2020 10:13 AM
| Re: další MVE, Český Honza, 2/1/2020 1:39 PM
| Re: další MVE, Robert, 2/1/2020 9:13 PM
| Re: další MVE, Viktor, 2/3/2020 7:10 AM
| Re: další MVE, Lasička, noseone~seznam.cz, 2/3/2020 8:52 AM
| Re: další MVE, Viktor, 2/3/2020 9:36 AM
| Re: další MVE, Robert, 2/3/2020 9:34 AM
Poděkování, Lapťa, latera.libor~volny.cz, 1/30/2020 3:02 PM
Pomuzu, Pustik, Vjansa~krnap.cz, 1/31/2020 10:53 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama