Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Se-100-let-starou-licenci-se-stavi-nova-elektrarna-na-Vltave.aspx?ID_clanku=2519 edit=2

Se 100 let starou licencí se staví nová elektrárna na Vltavě

Diskuse nad článkem
Re: Čistá energie , Chobotnice, 2/11/2024 9:31:23 PM
Hele, elektrárno, reálnej přístup našich snah (není myšleno diskuse na internetech) je komplexní a zohledňuje i dopady na přírodu, ne jen na vodáky.

Reply

Re: Čistá energie , Hanz, 2/10/2024 1:24:30 PM
Když zminujete Rakousko, zkuste se podívat třeba sem Pozice na mapě
47.5196565N, 11.4419946E To se vám opravdu libi, ze celá řeka zmizí v trubce a odtece jinam.

Reply

Re: Video o elektrárně na Vlt, Jirka Kubelka, 2/10/2024 8:09:21 AM
Stále je tam málo nějakých konkrétních čísel. Důležité přeci je, kolik kubíků vody hodláte tou štolou hnát. Prosím o jasnou odpověď.

Reply

Re: Video o elektrárně na Vlt, Fix, 2/9/2024 7:28:33 PM
Lež už v prvním odstavci. Že přehradí jen třetinu řeky, asi to tak mělo být podle původního projektu z r. 1914 ale investor má v plánu přehradit řeku v celé šíři. Nemá cenu dál číst. Smajlík

Reply

Video o elektrárně na Vltavě , Martin, 2/9/2024 3:58:52 PM
Zde je promo video, které popisuje celý projekt a vliv na okolí.
www.videoanimace.com/videoprod...

Reply

Re: Malá Jizera, Jirka Kubelka, 2/9/2024 1:07:59 PM
Místo Malá Jizera má být Čistá energie. Počítač mě přelstil.

Reply

Malá Jizera, Jirka Kubelka, 2/9/2024 12:36:33 PM
Mně se zdá, že je zde celá řada nejasností. Podle mapy bych řekl, že elektrárna může pracovat s výškovým rozdílem asi 10 m. Pokud chcete odebírat pouze 1 až 2 kubíky za sekundu, moc toho nevyrobíte. V tom případě by se jednalo o elektrárnu s výkonem tak 0,12 MW a nikoliv 1,2 MW.

Reply

Re: Čistá energie , Petr, 2/9/2024 12:18:32 PM
Je to tak. Smysluplnost tohoto projektu, jako i dalších, je v dotacích. Bez nich by žádné takto šílené stavby nevznikly, protože by se to nevyplatilo.

Reply

Re: Čistá energie , Standa, 2/9/2024 12:08:48 PM
Ekvivalent CO2 životního cyklu elektrárny dle zprávy IPCC 2014 je u vodní elektrárny bohužel 2x vyšší než u jaderky. Jen jeden blok Temelína má 1000x vyšší výkon než zde plánovaná mve - a to při předpokladu, že pojede celý rok na 100%. A to ani náhodou. Prakticky celé léto bude stát, protože řekou teče plus mínus 6m3/s. Na roztočení turbíny 1,2MW (jak je zmiňováno v reportáži) potřebuji při spádu 12m nějakých 14m3/s. Kde je vemu? Nějak mi uniká smysluplnost tohoto záměru.
Kdyby byla štola hotová (ale ona není) a jenom se tudy prostrčila trubka (pr. 0,5m) a na břehu řeky by tam přes česle volně natékala voda a na druhé traně skály by stál malý domeček s turbínou (100KW?), tak bych proti tomu asi nic neměl. Ale pro výkon uváděný investorem musím udělat zásadní zásah do krajiny. Velký jez a nátokový kanál, prostřílení štoly, vybudování celkem velké budovy pro turbínu a zařízení. Podívejte se, jak velké jsou zhruba budovy pro elektrárny takového výkonu (s ničím už nehnu ručně, takže tam musí být např. portálový jeřáb atd...). Není to trochu přehnané pro zařízení, které mi bude půl roku stát?
A ještě poznámka k tomu, že i my vodáci vodu potřebujeme. Ano, to je pravda a proto jezdíme když voda v korytě je a má to smysl. Elektrárna bez vody smysl nemá a to se tohoto případu velice hodně dotýká.

Reply

Re: Čistá energie , Fix, 2/9/2024 12:00:08 PM
,, Pro objektivní přístup k věci bych všem takovým doporučil exkurzi po MVE v Rakousku a Švýcarsku'' nelze srovnávat. Stačí exkurze po českých MVE a máte objektivní pohled. VODÁCKÁ sezóna nezačíná a nekončí ta jede pořád,letní měsíce využívají splouvači, nelze zaměňovat. K počtu MVE jsem nedošel nijak, čerpám že zde dříve uvedených informací. ,,Pochopitelně je potřeba aby MVE, resp. jejich majitelé, při svém provozu dodržovaly příslušná pravidla (MZP, manipulační a provozní řád apod." Máte pocit že se to děje? ,,Jednou z nich může být i lokalita zmíněná v článku, kdy je z fotografií jasně patrné, že pokud bude využita původní štola v původně plánovaném rozsahu nejedná se vzhledem celkovým průtokovým poměrům v místě o zásadní odběr vody z řeky Vltavy. Kolik asi štola pojme reálně kubíků vody? Teď hádám, protože reálná data také neznám, ale bude to max. 1-2 m3/s, možná méně'' a tohle nejsou bludy? Autor článku je možná zainteresovaný protože je vodák ale ne rozhodně jako ty. To že tam vznikne překážka v korytě pro vodáky je to nejmenší, co zbytek negativ. Tekoucích řek je u nás minimum a výroba zanedbatelných jednotek energie to nevyrovná. Při plném výkonu po celý rok , což je nesmysl, by to uspokojilo spotřebu 1000 až 2000 lidí, trochu málo ne? Za takovou cenu. Smajlík

Reply

Re: Čistá energie , Petr, 2/9/2024 11:59:38 AM
Díky za Tvůj názor, ale je poměrně složité reagovat na vše. K Mve Dívčí Kámen - naši předci to měli naplánované tak, že se zahradí jen 1/3 řeky. Investor chce zahradit řeku celou. Původně chtěl udělat 4m vysokou hráz, teď snižuje. Investor chce MVE o výkonu Lipno I, takže z řeky vezme podstatnou část vody. Ohledně zkušeností s investorem, jak nechává vodu v řece a jak staví, se lze podívat na Papouškův mlýn s nebezpečnou propustí.
MVe se podílí 1,2% na celkové výrobě s tím, že největších 65 z nich udělá půlku. Takže cca 1400 MVe udělá 0,6 promile. Má to smysl, když zničí řeku a udělá z ní jen přehřátou vodu, pod jezem sucho, v nadjezí se uvolňuje nebezpečný metan z toho usazeného bahna, které tam vzniká? Nehledě na to, že tam ryby nepřežijí, rybí přechody jsou ze zkušeností velmi selektivní a málo propustné - ve velké míře nefungují. Jez změní naprosto skladku rybí osádky, mnoho druhů vymře. Před jedním jezem bylo v toku 38 druhů, po stavbě i s rybím přechodem přežilo pouze 16 (rybáři to slovovali a dělali porovnání).
Dříve si každý mlýn vzal jen malou část vody a to mělo smysl. Dnes se vysaje celá řeka, postaví se jedna MVe na konci derivace, další příjezová, jedna turbína nestačí, dáme tam dvě ... Mrkni na dolní Sázavu.
Nevím, odkud čerpáš, že jsou minimální průtoky nastaveny vysoko. Účastníme se mnoha řízení a všude jsou velmi podhodnocené, jde o peníze. Tady se opravdu na život v řece nehledí, každý litr představuje nemalý peníz. Na dolní Sázavě nechat v korytu 3 kubíky, to ti přijde hodně?
V zahraničí - Bosna chce zákonem zakázat stavby nových MVE, protože developeři "kradou" vodu z toku, v řece nic nepřežije a oni si své řeky chtějí chránit jako své přírodní bohatství. Německo je tam podobně, tam se nestaví nové profily, protože to nepřevýší veřejný zájem. Rakousko má jiné vodní podmínky a i tam už nechtějí dovolovat převody vody mezi údolími. A mohl bych pokračovat, třeba Švédsko. Jen u nás máme jednu z největších fragmentací toků, které jsme se přitom zavázali Eu směrnicí snižovat. Nějak se to zatím nedaří.
To, co je u nás, nejsou řeky, ale vodní kanály.

Reply

Re: Čistá energie , Jiří Novák , 2/9/2024 11:08:26 AM
A na 3500 aktivních MVE v ČR jste přišel jak? Než pouštět do veřejného prostoru bludy, chtělo by znát alespoň základní fakta... V žádném případě nehodnotím oprávněnost počínání investora zmíněného projektu v článku a naprosto souhlasím s tím, že bez platných příslušných povolení nemůže kdokoliv a kdekoliv, nejenom v CHKO, provádět svévolně výstavbu vodního díla či jiné stavby. Bohužel z většiny diskutujících je cítit celková averze k MVE a závist vůči majitelům a provozovatelům MVE. Měli byste si uvědomit, že nemalou část z nich provozuje také stát prostřednictvím státních podniků Povodí ale i skupiny ČEZ. Vodní energii člověk využívá odedávna, narozdíl od solárů se jedná o opravdu čistý a denní i týdenní bázi stabilní zdroj energie, kterou i vy vodáci potřebujete. Když si představíme surovinou závislost jiných zdrojů energie včetně jádra, které navíc není bez emisí (já, laik, alespoň stále vysoce radioaktivní vyhořelé palivo jako určitý druh emisí, které pro nás zatím představuje zátěž na min. 1000 let dopředu, považuji), tak si myslím, že si nemůžeme dovolit čistými energetickými zdroji typu MVE, i když se na celkové produkci el. energie podílejí byť jen cca 2%, plýtvat. Pochopitelně je potřeba aby MVE, resp. jejich majitelé, při svém provozu dodržovaly příslušná pravidla (MZP, manipulační a provozní řád apod.). Praxe je taková, že právě často z nesmyslných požadavků různých "eko" iniciativ a jiných zájmových skupin bývají na mnoha lokalitách nastaveny MZP zbytečně vysoko. Málokdo si uvědomuje skutečnost, že za to, že není v létě voda pro vodáky nemůžou MVE, ale to, že je obecně sucho a voda v řekách není. Je to o hospodaření s vodou v krajině, např. o trvalé udržitelném způsobu obdělávání půdy a hospodaření s lesy, které se stále ve velkém drancují atd. To je ale kapitola sama o sobě... Dost MVE v létě i několik měsíců stojí, zvláště těch menších. Je potřeba si uvědomit, ze většina z vás potřebuje vodu pro "svou zábavu" právě jen v tomto období, zatímco MVE jede ideálně po celý rok, především na jaře, na podzim a v zimě, tedy i v době, kdy řeky moc vodáků nesplouvá. I ve vašich řadách se objevují jedinci, kteří přírodě moc neprospívají, stačí se podívat na bordel kolem řek, kterého je i na zmíněné Vltavě požehnaně. Dle mého názoru je to o rozumném a udržitelném kompromisu tak, aby jezy byly splavné a průchozí pro ryby. Nestavěla se megalomanská vodní díla v "obecném" zájmu, ale menší efektivní elektrárny tam, kde jsou vhodné hydrologické a hydroenergetické podmínky. Výstavba nových MVE probíhala přednostně v místech, kde už historicky dříve vodní díla byla a např. jsou zde dnes stále ještě energeticky nevyužité vodní stupně a jezy, které tak jako tak představují příčnou překážku. Výstavou MVE může naopak dojit k jejímu zprůchodnění při podmínce vybudování vhodného a funkčního rybího přechodu. Na závěr pár skutečných čísel. Za prvních republiky bylo na našem území evidováno cca 15.000 vodních děl, které nějakým způsobem využívali energetický potenciál vody a ryby v řekách a potocích byly! (Možná se jen nehnojilo průmyslovými hnojivy a do řek a potoků nevypoustěli jedovaté látky a "sračky" ze septiků). Pochopitelně ne všechny z výše uvedených 15000 by se dnes hodila pro provoz MVE. Spousta z nich byly malé mlýny a provozy na zadrženou vodu z přilehlého rybníka. Nicméně je zřejmé, že oproti současnému počtu přibližně 1400 funkčních MVE, které zahrnuje všechny tedy i poměrně velké výrobny do 10 MW výkonu, a kdy se toto číslo bohužel v poslední době meziročně po jednotkách snižuje, je zde stále ještě určitý potenciál a lokality vhodné pro výstavbu. Jednou z nich může být i lokalita zmíněná v článku, kdy je z fotografií jasně patrné, že pokud bude využita původní štola v původně plánovaném rozsahu nejedná se vzhledem celkovým průtokovým poměrům v místě o zásadní odběr vody z řeky Vltavy. Kolik asi štola pojme reálně kubíků vody? Teď hádám, protože reálná data také neznám, ale bude to max. 1-2 m3/s, možná méně. Dovoluji si tvrdit, že tato MVE hraje o spád, tedy rozdíl horní a spodní hladiny stejně jako stávající MVE na Křemžském potoce, která mimochodem v loni v létě v půlce července stála, když jsme kolem se synem procházeli... Já osobně této nové MVE na Vltavě fandím o to víc, když si uvědomím, že to vymysleli naši předci dávno v předmegalomanské éře komunistů, kteří se k přírodě často chovali stylem poručíme větru dešti. Naopak naši předci nebyli žádní blbci, měli vztah k půdě a nějak přirozeně se uměli i bez ochrany CHKO a NP k přírodě chovat. Nicméně plně rozumím pohoršení pramenícího z podezření, že "někdo začal" s výstavbou MVE bez patřičných povolení, a že nebyla a nejsou k dispozici reálná data k projektu pro !!!věcné!!! připomínkování. Nemohu se ale zbavit dojmu, že je z autora článku a z většiny ostatních diskutujících cítit zlost, zaujatost, neobjektivní a účelová argumentace apriori proti "všem" MVE. V tomto konkrétním případě ideálně nepovolit nic. Pro objektivní přístup k věci bych všem takovým doporučil exkurzi po MVE v Rakousku a Švýcarsku, kde mají pochopitelně daleko lepší hydroenergetické podmínky, ale také podstatně lepší přístup k využití potenciálu vodní energie. Zároveň není pochyb o tom, že obě země berou i ekologické aspekty vážně.

Reply

Re: Nechapu, Had, 2/9/2024 7:29:41 AM
Ahoj dost mně zaráží jak fungujou ochranáři přírody třeba na Vydře když by si chtěl dát na vodu mimo termíny co se může jezdit je z toho hned zle a okamžitě tě odloví !!!
A tady bagry kácení a výsledek
totální devastace krajiny a ochranáři nic?? Jak funguje tento systém? Kdo má prachy a ostré lokty vede a má na vrch?
Had

Reply

Re: Dyje, Chobotnice, 2/7/2024 8:06:31 PM
"Za mě je škoda, když voda padá přes jez a energie se zmaří ve vývaru, místo aby"
...ten jez byl už dávno zbouranej jako zbytečnej. Tak mělo bejt to pokračování. Můžeme se ptát, jestli byla příroda a žeky víc v pořádku v éře před jezama, nebo s nima a všema dalšíma překážkama v toku, který tam člověk narval. Fakt ekosystémy fungovaly nejlíp po věky, kdy žádný jezy nebyly. Fungující krajina, na jejíchž troskách tu máme mejdan nevznikla okolo řek s jezama.
A dnes už se vodní silou mouka nemele a vodní elektrárny jsou jen kšeft pro provozovatele a ok, pro odborný firmy. Ale přínos výkonu v číslech je marginální a celkovej výsledek v důsledcích bude asi jako když stát vybírá spotřební daň z legálních drog, ale zdravotní systém jejich konzumace stojí mnohem víc.
V číslech neni důvod pro společnost nechat zpyzdit pěknej úsek řeky kvůli zisku jednoho kšeftmana.

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Střelec, 2/7/2024 6:44:18 PM
podepsáno!

Reply

jezy dříve elektráren, Dan, 2/7/2024 4:00:59 PM
Jardo,
zkusím ještě jeden trpělivej pokus, ale poslední:

Kolik znáš mlynářů?
Tak proto je ten argument mimo. Protože se už píše rok 2024 a už víme, že jsme si ty řeky, včetně tamní Vltavy* zničili přes míru, kterou chceme.
On je blbost i technicky, což bys měl, do frasa, vědět (nebo fakt neznáš rozdíl, jak projde ryba přes lopatky turbíny vs. mlýnského kola)?! Mrtvá nebo živá. To ti snad na těch stavbách, cos absolvoval (jestli nelžeš), zalepili uši voskem, abys nic neslyšel?

Píšeš "voda je dar", ale tady jde o řeku, to je ještě něco víc. Voda je i v kanálu.

Proto jsme jako stát v roce 2004 referendem přijali mj. Rámcovou směrnici pro vodní politiku 2000/60/ES a ta má v preambuli napasáno mj. NEZHORŠOVAT! A kvůli tomu "mimojiné" se všude v Evropě vynakládají obrovské VEŘEJNÉ finance na obnovu řek, tedy na zlepšení (!), protože jsme jako společnost pochopili, že už ŘEKY OBECNĚ nemůžeme ničit ještě více, mj. protože jsou to zdaleka nejzničenější ekosystémy na Zemi, v Evropě, v ČR. A "nezhoršovat" je vymístěno do preambule kvůli tomu, že sami sebe považujeme za natolik civilizované, že zhoršovat přece už nikdo ve slušné společnosti nebude ...

Proto konkrétní pan hokejista koná v tomto konkrétním místě zcela bezohledně, protože promyšleně cíleně a plánovaně, a bude klamat a lhát, dokud neskončí v base, bankrotu nebo v opovržení. Ale celou dobu bude vypouštět do veřejného prostoru mlhu o technické památce, čisté energii a tisknout a vylepovat pseudocedule atd.

Kdo mu např. dal právo, aby vyhrazoval (hradidlem a cedulí), že Papoušky lze splouvat jenom od 1.5. do 30.9.? Před ním to šlo celoročně. Nebo snad vyrobil a umístil tam tu ceduli nějaký státní úřad k tomu placený z mých daní?
A první variantu betonu namířil tak hnusně, že se tam vobyč splouvači topili jak koťata. Ani nevím, která síla ho donutila k přestavbě. Ale z povolených 100 roků na provoz MVE mu neubrala ani rok.

NEZHORŠOVAT!!! platí i pro zdejší diskusi.

A pořád nechápu, proč jsi napsal "čistá energie". Copak tys klůckem čistil ty hodný elektrony nebo je natíráš na zeleno? Stejně jako teď na Tebe jsem zíral na Rakušáky, kteří si kupovali třídiče proudu, aby neodebíraly ty špinavé jaderné e- z Dukovan. dan

* a stále platí, že je to jeden z nejzachovalejších a nejhezčích úseků volně tekoucí a peřejnaté atd.

Reply

Re: Dyje, kavol, 2/7/2024 11:34:09 AM
> Za mě je škoda, když voda padá přes jez a energie se zmaří
> ve vývaru, místo aby vedle jezu stála elektrárna kde energie
> vody roztáčí lopatky turbíny a vyrábí elektřinu.

hm, pokud to není trolení nebo politickej záměr, nýbrž zcela upřímný názor, tak doporučuju vyhledat odbornou pomoc, protože mentální schopnosti zjevně neodpovídají uváděnému věku - výše citované je z hlediska předmětu diskuse úplný blábol, protože zde (zatím) žádný jez nestojí, a jestli si toho pisatel neráčil všimnout, když takto argumentuje, tak to je hodně špatný ...

Reply

Re: Dyje, Jarda, 2/7/2024 9:53:24 AM
Ahoj, určitě ne!
Na vodu jezdím od miminka :) až do dnešních dní a to už mi to kroutí k 50.... Ve svém životě jsem ale cca 8 let stavěl vodní elektrárny různě po Evropě, takže mám pohled i z druhé strany. NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ!!! Stejně jako Vás i mě vytáčí pohled na vyschlé koryto pod jezem kdy všechnu vodu sežere elektrárna! To je ale ilegální stav a je nutné nasadit taková opatření, která budou tyto stavy omezovat a hlavně se bude provozovateli zásadně nevyplácet případně ztratí licenci. To že to s.p. povodí obecně nezvládají z jakýchkoliv příčin je bohužel také pravda.
Jezy byly na řekách dříve než elektrárny a mají spoustu užitečných funkcí od usměrňování toku, závlahové systémy, rybářství, vodárenství, lodní doprava a plavba, rekreace .... Za mě je škoda, když voda padá přes jez a energie se zmaří ve vývaru, místo aby vedle jezu stála elektrárna kde energie vody roztáčí lopatky turbíny a vyrábí elektřinu. VODA JE DAR A TAK BY SE S NĚ MĚLO ZACHÁZET !!!

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Thomas, 2/7/2024 9:06:36 AM
JJ, došlo. Poslal jsem Ti odpověď. Smajlík

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Kouďa, 2/7/2024 6:53:02 AM
Psal jsem ti na mail v profilu. Došlo?

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Kouďa, 2/6/2024 5:06:55 PM
Dělám v bývalých kasárnách na Slovanech Smajlík , písni mi na mail v profilu.

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Střelec, 2/6/2024 4:56:10 PM
Kde tě seženu a kdy? Bydlim u kruháče na Slovanech, ale tenhle tejden dělam jako na potvoru v Nepomuku (vracim se vlakem ve čtyři).

Reply

Týýýý v... , Medák, 2/6/2024 2:38:17 PM
Tohle je luxusní prasárna ... a takhle si tu žijem a na tohle platíme daně. Neskutečné.

Reply

Re: Čistá energie , Fix, 2/6/2024 2:10:11 PM
Neskutečné, co na tvůj názor říci. Negativ ať pro řeku, živočichy v ní, okolní přírodu nebo pro vodáky je spousta. Pozitiv už ne, tam vidím jediné ale profit z toho bude mít jen jediný zm.. teda člověk. Jak padlo v článku , bez dokumentace nikdo neví nic a dočkat se 3 km dlouhého mrtvého úseku řeky? To snad nechce nikdo. Všichni víme jak vypadají minimální zůstatkové průtoky. A ta čistá energie není zas tak čistá, taky padlo stokrát. V ČR je kolem 3500 MVE a co se týče přínosu do El. soustavy tak je to směšné číslo. Samozřejmě že všechny nejsou na prd ale chtělo by to přemýšlet. Tady jde jen o prachy. Povolení se vydávají jedna radost, tak nevím jestli na úřadech sedí úplní diletanti nebo je to zaplacené. Smajlík

Reply

Dyje, Jiří Čížek, 2/6/2024 1:51:18 PM
To tady chceš trollit?? Smajlík

Reply

Re: PODPISY PLZEŇ, Thomas, 2/6/2024 1:31:32 PM
V Plzni pracuju na Borskejch, takže není problém se sejít Smajlík

Reply

PODPISY PLZEŇ, Kouďa, 2/6/2024 12:56:48 PM
Koukám, že jsi z Rokycan, ale jestli se vyskytuješ sem tam v Plzni, můžu ti jí dát podškrábnout.
To samé nabízím všem plzeňským, kdo mají zájem, ať ji neposílám do ČB poloprázdnou Smajlík .

Reply

Re: Čistá energie , Chobotnice, 2/6/2024 12:33:23 PM
Myslim, že důležitý je jako celek, že dotčený úřady si všimnou, že je to silně v hledáčkua že nějaká levárna neprojde jen tak bez povšimnutí. Jinak samozřejmě, podpisů čim víc, tim líp.

Reply

Re: Čistá energie , Thomas, 2/6/2024 12:19:31 PM
Kolik je třeba podpisů do petice, aby se s tim dalo něco dělat, nejlépe zastavit to celé? Smajlík

Reply

Re: Čistá energie , Kouďa, 2/6/2024 10:45:02 AM
Krom toho si někdo spočítal, že narozdíl od jiných MVE z poslední doby na řekách, kde je voda 3 dni z roku, tady díky Lipnu bude průtok zajištěn.

Reply

Re: Čistá energie , MichMar, 2/6/2024 9:49:13 AM
Zdravím, tohle je čistá sobeckost a bezohlednost, jistě vydatně podpořená dotací z EU. Lidi jsou lidi. Problém vidím v oněch dotacích. Čili systému. Je to k pláči. M.

Reply

Re: Čistá energie , Jabberwocky, 2/5/2024 7:21:32 PM
Ono je to s čistotou bohužel složitější, protože přehrady i volejnatá nadjezí produkují metan, který dnes např. u skotu vadí. Krátký ozdrojovaný článek k nahlédnutí např. zde: www.osel.cz/11815-vodni-elektr...

Reply

Re: neČistá energie , Dan, 2/5/2024 6:29:48 PM
Vážený pane Jaroslave,
považte prosím dvě okolnosti:
1) kolik ctihodných občanů Nymburka by před 100 lety souhlasilo s totálním odstraněním lososů a 99% odstraněním úhořů z českých řek?
Moje odpověď: obávám se, že by Vám v roce 1924 nikdo nevěřil, že je něco tak strašného vůbec možné. Snad kromě prof. Friče, pár rybářů a plavců=vorařů by Vás rozumní lidé považovali za blázna, ne-li za fanatika. Bohužel stalo se. Máme rok 2024.

2) Kolik občanů královského města uspokojí svoji denní potřebu a spotřebu el.en. tímto bezesporu důmyslným soukolím dnes a kolik tehdy?
www.tv-adams.wz.cz/vodni_dila/...

Domnívám se, mj. po 25 letech hydrobiologické praxe, že při pohledu ze širší perspektivy můžete snadno dojít k závěru, že dnes už DALŠÍ TAKOVÉ zdroje el. en. za cenu zničení řeky (odborně se to nazývá degradace hydromorfologického stavu) nepotřebujeme. A zaplať Bůh za vodáky, kterým to není lhostejno, i kdyby JEN kvůli víkendovému svezení se na hezké řece. Aspoň na vlastní "zadek" mají kde zažít rozdíl mezi řekou a kanálem.

Mj. v tomto konkrétním případě Vltavy, a bylo by myslím pro budoucí vývoj této diskuse lepší podržet konkrétní kauzu*, jde o nejhezčí dochovaný proudící a dokonce peřejnatý úsek řeky v ČR. A možná nejdelší vůbec (v této velikostní třídě).

S úctou Dan Fiala

* Ale rozumím tomu dobře, prostě jednoduché teze jsou snadno pochopitelné a zkratkovitost internetových diskusí je upřednostňuje. A díky za tu perspektivu 100 let.

Reply

Re: Čistá energie , Revenant, 2/5/2024 5:51:02 PM
Odhaduji, že budeš přímo sám investor nebo nějaký podplacený úředník, protože nikdo jiný s elementární znalostí problematiky takovou nebetyčnou kravinu napsat nemůže...Zkus si před přidáváním takových hloupostí alespoň přečíst ten článek, nebo rovnou pár knih na toto téma ( doporučuji začít Otakarem Štěrbou), ať nejsi za úplného joudu.

Reply

Re: Čistá energie , Chobotnice, 2/5/2024 4:55:59 PM
No ona ta čistá energie neni jedinej aspekt, viz článek. Negativní dopady na řeku jsou výraznější. Tekoucích řek, který nejsou dojebaný jezama už tu máme málo a žádná výroba 0,000prd jednotek zelený energie takovej projekt nevyváží.

Reply

Čistá energie , Jarda, 2/5/2024 3:48:36 PM
Dobrý den, chápu, že pro vodáky je to komplikace, ale pro životní prostředí je to určitě plus. Dílo se jednou postaví a bude dávat opravdu čistou elektřinu další stovku let. V Nymburce jsem viděl turbínu, která tam funguje přes sto let a stále vyrábí. Na věc je potřeba dívat se z širší perspektivy než jen z pohledu vodáka. Hezký den všem. Jarda PS: dnes by se už nic takového nepovolilo, tak dobře že ti naši předci měli více rozumu :D

Reply

TO, Střelec, 2/5/2024 1:21:20 PM
To je na trestní oznámení, nebo rovnou na ozbrojený odpor.
Divim se, že si ještě nevšim Ekolist a jeho dvorní trampobijec Brezina.

Reply

Re: Tak tohle je při pondělku, Kouďa, 2/5/2024 12:40:57 PM
Díky oběma za odkaz, jdu na to. Smajlík

Reply

Re: Tak tohle je při pondělku, petice třísov, 2/5/2024 11:38:09 AM
napište email elektrarnatrisov~seznam.cz a oni vám ji pošlou

Reply

Re: Tak tohle je při pondělku, Chobotnice, 2/5/2024 10:42:18 AM
Gutajda, zkusim to.

Reply

Re: Tak tohle je při pondělku, Guma, 2/5/2024 10:40:19 AM
Honzo,
můžeš tu petici vzít zítra na promítání do Valce?
Díky
G


Reply

Re: Tak tohle je při pondělku, Chobotnice, 2/5/2024 10:33:33 AM
"Pokud se chcete zapojit do sběru podpisů pod petici stačí napsat na elektrarnatrisov~seznam.cz a my vám ji zašleme
" Smajlík

Reply

Tak tohle je při pondělku, Kouďa, 2/5/2024 8:49:43 AM
nehezké počtení. Pěkná prasárna Smajlík . Petice je na FB, nemám účet. Je k podpisu k mání ještě někde jinde?

Reply

 
 

Zasílat/zrušit reakce z tohoto článku na můj email:  

New comment to the article

Prosím o zápis jen takových reakcí, které nepoužívají vulgární či jiná neslušná slova nebo hrubě neurážejí. V případě těchto komentářů si vyhrazuji právo je smazat.
Případné odkazy na web stránky zadávejte do textu ve tvaru http://www.neco.cz s mezerou před a na konci adresy.

Nejste přihlášen/a! Přihlašte se nebo zaregistrujte se a získejte další výhody.
Titulek:  
Name:  
Email:  
Vaše reakce:  
Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka
  (Email s odpověďmi bude automaticky zaslán na vyplněnou email adresu, pokud někdo na tuto reakci odpoví.)Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama