Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-AVTS-pozadala-KRNAP-o-zpristupneni-Bileho-Labe.aspx?ID_clanku=2408

AVTS požádala KRNAP o zpřístupnění Bílého Labe

published: 7/4/2022 | describe of rivers: Labe

Řeky v národním parku KRNAP jsou pro vodáky přístupné bez zvláštních omezení. Správa parku, jako jediná z našich parků, nijak výrazně nezakazuje či nereguluje splouvání toků a je k vodákům velmi vstřícná. V podstatě můžeme neorganizovaně splouvat Labe pod přehradou, Úpu, Malou Úpu, Jizeru, Jizerku atd. a to za denního světla s využitím označených nástupních míst. Není nutná registrace předem, poplatky či omezování počtem osob. Na druhou stranu jsou zdejší toky splavné jen velmi krátce během jarního tání nebo větších dešťů a jsou vodácky jedny z nejnáročnějších, proto zde nehrozí návaly letních splouvačů.

Reklama

Když jsem v roce 2016 spolu s ČSK VT jednal se správou parku o zpřístupňování krkonošských toků pro vodáky, měli jsme na seznamu i Bílé Labe. To nakonec nebylo schváleno z obavy nezákonných vjezdů na nástupní místo. Vzhledem k rozsahu povolovaných toků jsme ani nijak nenaléhali a byli jsme vděčni za rozšíření o nové toky.

Plotnova kaskáda na Bílém Labi
Plotnova kaskáda na Bílém Labi

Po zpřístupnění horní Belé na Slovensku, kdy bylo umožněno splutí pouze při vynesení lodí po turistické stezce, jsem opět oživil myšlenku na Bílé Labe. Prostřednictvím AVTS jsme požádali KRNAP o vydání opatření obecné povahy, které by umožňovalo legální splutí toku s tím, že si též lodě na začátek vyneseme. KRNAP opět projevil vstřícnost a náš návrh neodmítl, i když se jedná o již z ochrany přírody komplikovanější posuzování. Stále totiž panuje obava o vjezd aut do zákazu na nástupní místo. Jelikož se návštěvní řád má změnit až v roce 2025, domluvili jsme se na překlenutí této doby tak, že AVTS požádá o výjimku z návštěvního řádu. Správa parku nám sdělila, že v rámci správního řízení, kde bude výjimka posuzována, budou z její strany vzneseny minimálně tyto požadavky:

  • splutí bude prozatím umožněno pouze členům AVTS
  • splouvání bude umožněno pouze za denního světla a pouze při jarním tání nebo po přívalových deštích, kdy je dostatek vody
  • nebude povolen vjezd vozidel, členové si lodě budou muset přepravit pěšky
  • nejvyšší nástupní místo u mostu pod Plotnovou kaskádou
  • rezervační elektronický systém s omezeným počtem do 20 osob na den, který bude zdarma

Výjimka, pokud dojde ke schválení, bude mít platnost na rok, a pak se provede její vyhodnocení a případné prodloužení. Když bude ze strany vodáků vše v pořádku a budou se dodržovat nastavená pravidla, pak se změna může prosadit do návštěvního řádu pro všechny vodáky.

Jestli se podaří výjimka schválit, se dozvíme cca za 30 dní s platností od 1.1.2023. Pokud ano, bude pro vodáky zpřístupněn velmi krásný, ale také velmi náročný úsek v délce 3 km plný kamenných kaskád, vodopádů a peřejí vhodný jen pro extrémní jezdce. Sice úsek není pro každého, ale není důvod, aby byl nepřístupný. O pokračování schvalovacího procesu budeme samozřejmě informovat.

Petr
Diskuse nad článkem
člen, Chobotnice, 7/4/2022 1:14 PM
| Re: člen, Chobotnice, 7/4/2022 1:15 PM
| Re: člen, Petr , 7/4/2022 9:58 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama