Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Na-100-prehrad-v-povodi-Labe.aspx?ID_clanku=612

Na 100 přehrad v povodí Labe

published: 1/25/2006 | describe of rivers: Metuje, Zlatý potok

Nedávnou jsem dostal o Vojty J. email: „Slyšel jsem, že se má stavět nová přehrada na Dědině. Nevíš, o tom něco?“ Říkám si, co je to za nesmysl. Tady u nás za humny a nějaká přehrada? To je nějaké divné. Začínám pátrat a po několika minutách mi padá brada. Opravdu nacházím informaci, že přehrada Mělčany na Dědině je realitou. Má se jednat o víceúčelovou nádrž s retenčním prostorem o objemu cca 2 mil. m3 s cílem zajistit ochranu obcím Mělčany, Dobruška a dalším před povodní. Sypaná hráz o výšce asi 14 m je navržena v ř. km 27.5, délka v koruně bude asi 490 m. Trochu si ulevuji, když zjistím polohu hráze. Má být umístěna až pod zajímavým úsek. Pod ní je koryto stejně zarostlé a nevyužívané.

Reklama

Pod Kounovem Hráz je ale jednou ze 3 variant. Pokud by se měla realizovat varianta č.2, už by to bylo horší. Ta nastiňuje možnost nádrže v obci Kounov, což by mohlo znamenat velkou potíž při splouvání úseku z Kounova do Chábor (Zlatý potok). Ten se na jaře nejvíce využívá a je velmi pěkný. Tato varianta je však méně pravděpodobná a spíše se uvažuje o variantě Mělčany.

Dále se plánují poldry na několika místech Tiché Orlice a mnohá protipovodňová opatření. Jaká budou mít dopad na vodácký sport? Nestanou se z nich opět pasti na vodáky, jako na Opavici či jinde?

Toto však není jediná novinka. V plánu jsou další přehrady, o kterých vodák nemá ani páru. Např. Povodí Labe má dokument nazvaný: Lokality vhodné pro akumulaci povrchových vod - oblast povodí Horního a středního Labe a v nich je popsáno na 100 míst, které by byly potencionálně vhodné pro stavbu přehrad. Jsou rozděleny do 4 kategorií. Do prvních dvou nejvíce ohrožených skupin spadá již zmíněná Dědina, dříve popisovaná Jizera – Vilémov, Zdobnice, Divoká Orlice – Klášterec a Sopotnice, Metuje - Vlčinec. Jsou to lokality, které by měly jednak zajišťovat případnou pitnou vodu, ale i ochranu před povodněmi či pro využití v průmyslu.

Toto jsou údaje pouze z Povodí Labe, avšak i ostatní povodí mají v plánu mnoho akcí. Např. se uvažuje na Opavě o výstavbě ochranné nádrže N. Heřminovy (Oblast ochrany před povodněmi - hlavně tabulky od strany 59). Těch akcí je mnoho a u některých je jen velmi málo času pro připomínkování!

Metuje v Pekle I nadále zůstáváš v klidu sedět? Přitvrdíme! Na řece Metuji se připravuje projekt, který má podzemním tunelem odčerpávat vodu z lokality Peklo a převádět ji do přehrady Rozkoš. Pokud jste někdo nejel Peklo na Metuji, pak je těžké popsat jeho krásu. Je to jedno z nejhezčích a velmi hlubokých údolí v ČR, které bylo vytvořeno netradičně zařezáváním řeky do podloží. Nejčastěji se sjíždí úsek Náchod – Nové Město v délce 10 km a obtížností WW I+. Tunelem by se měla odvádět povodňová voda a zadržovat v Rozkoši. Následně přes léto se tato voda bude upouštět pro lepší splavnost Labe.

Nejblíže k realizaci má asi tunel v Pekle. Ostatní projekty jsou zatím v rovině úvah a návrhů. Nechtěl bych tímto článkem rozpoutávat nějaké vášně. Je třeba si uvědomit, že pitná voda je potřeba a ochrana před povodněmi taktéž. Navíc díky přehradám vděčíme za pouštění vody v době vodáckých akcí. Nicméně je dobré o tom z vodáckého pohledu vědět a nezačít brečet v okamžiku, kdy nebude cesty zpět. Proto je více než důležité mít skupinu zástupců vodáků, kteří by byli účastni při jednání a hájili zájmy vodáků. Neznamená to tedy, že vždy musíme být apriori proti výstavbě, ale zajistit takové podmínky, aby voda z přehrady mohla sloužit i vodákům. A to i třeba snahou o vybudováni sportovního kanálu při realizaci stavby celé přehrady. Možností je mnoho.

Jak již bylo zmíněno v diskusi u článku o NP, velmi vodákům chybí někdo, kdo by za ně koordinovaně loboval či jednal. Jedná se nejen o stavby přehrad, omezení v NP a CHKO, ale i o stavbách zákeřných jezů či jiných vodácky nebezpečných staveb. Jinak to bude stále o tom: „Všichni jsou na nás zlí a nikde nás nechtějí!“. Pokud by byla snaha současnou situaci řešit, osobně vidím jedinou možnost. Založit „Údernou skupinu“ (občanské sdružení) složenou ze zástupců vodáckých svazů a pak hlavně lidí, kteří jsou ochotni v tomto směru něco udělat. Tato skupina by pak mohla být účastna jednání a měla by dostatečnou podporu. Současná situace se mi zdá jako poměrně roztříštěná. Taktéž se nelze spoléhat na svazy. Mají své starosti a tato práce je velmi náročná. Jediné řešení je opravdu po jednom zástupci svazu ve skupině, aby bylo možné se opřít o členskou základu, případně vyjádření jejich podpory. Velký problém je ale v čase lidí, ochotě a financování jejich aktivit. Přeci jenom náklady na cestování a komunikaci něco stát budou.

Je škoda, že se neustále dokola píše v diskusích k podobně zaměřeným článkům o chybě, že nikdo za vodáky nebojuje. Po několika dnech vše utichne bez jakékoli změny. Mám strach, že tento článek nebude výjimkou.

Petr
Diskuse nad článkem
přehrady,ochrana,řeky, Vojta, jancar~hgsport.cz, 1/25/2006 11:26 AM
| Re: přehrady,ochrana,řeky, šakal, 1/25/2006 3:20 PM
| A zase money, Jirka Myslivec, 1/25/2006 4:15 PM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 1/25/2006 6:05 PM
| Re: A zase money, Jirka Myslivec, 1/26/2006 9:28 AM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 1/26/2006 2:42 PM
| Re: A zase money, Jirka, 1/27/2006 9:32 AM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 1/27/2006 5:02 PM
| Re: A zase money, Jirka, 1/30/2006 11:25 AM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 1/30/2006 1:28 PM
| Re: A zase money, Jirka, 1/30/2006 5:32 PM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 1/30/2006 8:32 PM
| Re: A zase money, Jirka, 1/31/2006 11:59 AM
| Re: A zase money, radek, radek~seznam.cz, 1/31/2006 7:41 PM
| Re: A zase money, radek, radek~seznam.cz, 1/31/2006 7:48 PM
| Re: A zase money, Vojta, jancar~hgsport.cz, 1/31/2006 8:23 PM
| Re: A zase money, mowla, mowla~centrum.cz, 2/1/2006 12:27 PM
| Re: A zase money, Jirka, 2/1/2006 11:52 AM
| Re: přehrady,ochrana,řeky, Petr, 1/25/2006 7:23 PM
| Re: přehrady,ochrana,řeky, pedo, 1/27/2006 10:59 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama