Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Napric-Karlovymi-Vary----TEPLA-2010.aspx?ID_clanku=1163

Napříč Karlovými Vary - TEPLÁ 2010

published: 9/21/2010 | describe of rivers: Teplá
Termín: 2.října 2010

Start: Březová u Střelnice

Cíl: most u hlavní pošty v K. Varech

Občerstvení: po odevzdání startovních čísel u garáží ČSAD, na Ohři 2 km pod ústím Teplé

Délka tratě: 7,5 km WWI - řeka Teplá

Časový pořad: východ slunce 7:00 - 18:30 západ slunce
8:30 - začátek prezentace
9:00 - 1.výklad trati
10:00 - 2.výklad trati - po výkladu trati losování sponzorských darů
11:00 - start v pořadí startovních čísel (startovní interval 30sekud)
15:00 - zastavení sjízdného průtoku na Teplé cca 14:30 - zastavení navýšení vody na Teplé (start závěrečné lodě)

Kategorie: K1m, K1ž, C1dospělí, C2dospělí
(ženy,muži,mix)
Mládež - K1h, K1d, C2mládež
(hoši,dívky,mix)

Startovné: 50,- Kč za účastníka
Splutí Teplé: 20,- Kč za účastníka (nalepovací splutěnky) …….pravděpodobně souběžně možný prodej Splutěnek na :
Splutí Lomnického potoka: 50,- Kč za účastníka Není 100% jisté ! ! !
cca 15,30 - vjezd prvních aut k vyložení a zvyšování vody v Lomnickém potoce
16:00 - začátek splutí Lomnického potoka - sjízdní stav
17:30 - zastavení sjízdného průtoku Lomnického potoka

Omezená kapacita splutí ! Auta pod hrází - vyložit a odjet !!!!

Přihlášky: Na přiloženém formuláři s uvedením rodných čísel. Předložit při prezentaci. Nezapomeňte uvést identifikační číslo oddílu dle adresáře ČSK.
POZOR: Po dobu konání závodu je trať pro ostatní vodáky uzavřena, závodníci mají přednost !!

Splutí je organizované: Splutí Teplé : 20,- Kč za účastníka
Lodě budou označeny(nalepovací splutěnky). Splutí se uskuteční před a po závodě.

Pouze bude-li umožněno : Splutí Lomnického potoka : 50,- Kč za účastníka
Omezená kapacita splutí ! Auta pod hrází - vyložit a odjet !!!! Příjezd pod přehradu Stanovice bude regulován. Voda na Teplé poteče od 10 hodin do 15 hodin.

Závodí se dle pravidel Českého poháru vodáků odsouhlasených na rok 2010

Reklama

Bezpečnostní opatření: Startující se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Musí dodržovat bezpečnostní podmínky dle pravidel ČPV.
Po celou dobu závodu musí mít na sobě plovací vestu, přílbu a startovní číslo. Mládež startuje na stejné trati s menším počtem započítávaných branek ( Branky, které jsou pro mládež vypuštěné, jsou z obou stran označeny škrtnutým písmenem M ) pouze s doprovodem dospělých, kteří musí mít též startovní číslo. Přihlašující organizace stvrzuje na přihlášce, že všichni přihlášení jsou dobrými plavci. Pořadatel neodpovídá účastníkům za jakékoliv vzniklé škody.

Výsledky: Výsledky budou rozeslány dle platných pravidel ČPV a budou zveřejněny na internetu - ww.kanoe.cz (český vodácký server) – rubrika turistika.

Dodržte jednosměrněný příjezd na start od přehrady v Březové !!!!! (most směr centrum KV je uzavřen !!). Mapa průjezdu je na www.klubvodaku.cz.

Dbejte na umožnění průjezdu autobusů a nákladní dopravy a opatrnosti na ostatní účastníky.

Pořadatelé: Klub vodáků Karlovy Vary TJ, o.s., www.klubvodaku.cz
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama