Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Prazska-Certovka.aspx?ID_clanku=2236

Pražská Čertovka

published: 10/5/2020

Pražská Čertovka je romantické místo. Toto levobřežní rameno Vltavy v Praze oddělovalo ostrov Kampa od Malé Strany.

Reklama
Vodácká Čertovka namalovaná Karlem Chabou
Vodácká Čertovka namalovaná Karlem Chabou

Před více než 100 lety byla provedena úprava plavebních komor na Vltavě a bylo přerušeno odbočení Čertovky z hlavního toku, Kampa se stala poloostrovem. Od těch dob je Čertovka jakousi pražskou Punkvou, voda je vedena štolou pod zemí a tok vyvěrá na povrch karfiólem mezi zdmi navigace v lokalitě Na Prádle.

Vývěr Čertovky na povrch
Vývěr Čertovky na povrch

V minulosti byla Čertovka silně vodácky využívaná. V blízkosti ležela vodácká loděnice a pod prvním mlýnem se za mého dětství houpaly v peřejce slalomářské branky, hojně využívané k nácviku. To vše však odnesl čas. Poslední desetiletí sice znamenala obnovu okolních památek, vodáky ale vytlačila z Malé Strany na pražskou periferii - do Tróje a obdobně.

Čertovka večerní předvánoční
Čertovka večerní předvánoční

Vodácký ruch ale nezanikl úplně, třeba já se na dolním úseku Čertovky každoročně účastním předvánočního tradičního zakončení vodácké sezóny, které je vedle splouvání spojené s pouštěním skořápkových lodiček, zpěvem koled a požíráním přineseného cukroví.

Začátek nadzemní části Čertovky je romantický
Začátek nadzemní části Čertovky je romantický

Na toku Čertovky neleží žádný jez. Existují tu dva funkční půvabné historické mlýny na spodní vodu. Z vodáckého hlediska se ale bohužel aktuálně jedná o dvě zásadní překážky ve splouvání Čertovky.

Točící se vodní kolo horního mlýna
Točící se vodní kolo horního mlýna

Pokusil jsem se na konci dubna 2020 zdokumentovat stav a vodácké možnosti Čertovky. Nejprve přenáším loď z vltavské náplavky k začátku Čertovky a sonduju situaci. V budově prvního mlýna (asi 100 metrů od začátku toku) funguje vyhlášené občerstvení. Vodácký průjezd okolo mlýna ale znemožňuje spuštěné dřevěné stavidlo.

Spuštěné stavidlo horního mlýna
Spuštěné stavidlo horního mlýna

Přenáším tedy kánoi až za stavidlo horního mlýna, kde se dovoluji obsluhy a posedávajících zákazníků a přešupuju ji přes nízký plot do podrostu na břehu. Tedy ne tu obsluhu samozřejmě, ale svoji pálavu. Nějaký starší pán se mě pokouší odradit tvrzením, že v Čertovce je ke splouvání málo vody. Ovšem nemá pravdu, jak za chvilku zjišťuju.

Horní mlýn pohledem proti proudu
Horní mlýn pohledem proti proudu

Naopak, říčka je tu hravá, vyskytují se drobné peřejky, průtok se odhadem pohybuje ke dvěma kubíkům za sekundu. Z levé strany tvoří břeh zdi malostranských domů a dvorů, z pravé strany sem zasahují větve stromů z parku Kampa. Přes tok vede řada romantických klenutých můstků. U Tyršova domu (centra Sokola) potkávám zachycený kopací míč. Na vodě je příjemný chládek a klid.

Jeden z můstků přes střední část Čertovky
Jeden z můstků přes střední část Čertovky

Klid ovšem netrvá dlouho. Po několika stech metrech se v dohledu objevuje druhý z místních mlýnů, tentokrát ten dolní, jménem Velkopřevorský. Stavidlo vedle mlýnského kola je tentokrát nad hladinou, ale jen asi 15 centimetrů. Ve studené vodě se mi aktuálně nechce řešit, zda prorvat pálavu pod stavidlem, nebo ji, jako jednou můj brácha, zkusit přehodit přes stavidlo horem. Proto obracím a proti slušnému proudu mířím nad nejbližší mostek, kde se s pomocí kořenů vyškrábu na plošinu parku Kampa.

Zdi svírají Čertovku z obou stran v úseku k Velkopřevorskému mlýnu
Zdi svírají Čertovku z obou stran v úseku k Velkopřevorskému mlýnu

Obnáším kánoi okolo Werichovy vily, sochy Dobrovského a za Lichtenštejnský palác do Vltavy. Budím tím nezaslouženou pozornost, jeden chlapeček například obdivně sděluje mamince na účet mé pálavy: „To je ale velkej sulf!“
Následným proplutím po Vltavě pod Karlovým mostem se dostávám k ústí Čertovky a po jejím voleji mířím zpět k Velkopřevorskému mlýnu, ovšem tentokrát z druhé strany - ze severu.

Stavidlo u Velkopřevorského mlýna nedovoluje klidné proplutí
Stavidlo u Velkopřevorského mlýna nedovoluje klidné proplutí

Krásně tu kvetou kaštany, tak se chvíli kochám. Při průjezdu pod Karlovým mostem se pro okolojdoucí opět stávám turistickou atrakcí.

Čertovka pod Karlovým mostem
Čertovka pod Karlovým mostem

Přes to, že Čertovka měří oficiálně jen 740 metrů, je kulturně naším veletokem. Bydlel tu básník Holan, herec Werich, filmař Trnka a podobně. Čertovka inspirovala i mnohé malíře. A Karlův most taky nevede jen přes Vltavu, že? Projíždím zpět pražskými Benátkami, kde se natáčely nejen ty mírně halucinogenní Chobotnice z II. Patra. Já si na Kampě pamatuju třeba na natáčení filmu Mission Impossible, sloužila i jako kulisa pro různé české vodnické filmy.

Pražské Benátky
Pražské Benátky

V ústí Čertovky byly vybudovány prvky protipovodňové ochrany, které ale v době mimo povodně či cvičení nikterak plavbě nebrání.

Ústí Čertovky do Vltavy
Ústí Čertovky do Vltavy

Celoročně splouvatelná Čertovka tak může být zajímavým zpestřením plavby centrem Prahy. Nebo samostatným vodácko-kulturním okruhem, který lze využít opakovaně pomocí návratu po voleji Vltavy zpět k přenesení na začátek Čertovky. Jen by bylo vhodné mírně zvednout stavidlo u Velkopřevorského mlýna, aby šlo úsek proplouvat v jednom kuse bez přerušení.

Ahoj Eki
Diskuse nad článkem
Řeka zlatých časů, Vladimír, 10/5/2020 9:32 AM
| Re: Řeka zlatých časů, jozka, 10/5/2020 1:18 PM
| Re: Řeka zlatých časů, jozka, 10/5/2020 7:04 PM
| Re: Řeka zlatých časů, jozka, 10/6/2020 7:46 AM
| Re: Řeka zlatých časů, Eki, 10/6/2020 5:43 PM
| Re: Řeka zlatých časů, Rocky Atlanta, buddyc1~seznam.cz, 10/6/2020 12:42 AM
Dobrý, Chobotnice, 10/5/2020 10:47 AM
| Re: Dobrý, Chobotnice, 10/5/2020 12:31 PM
Krásné čtení..., Jabberwocky, 10/5/2020 11:00 AM
taky jsem ji kdysi jel, Alipz, alipz~seznam.cz, 10/5/2020 12:45 PM
| Re: taky jsem ji kdysi jel, Český Honza, 10/6/2020 7:57 AM
Teď, Chobotnice, 10/24/2020 12:13 AM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.