Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Se-100-let-starou-licenci-se-stavi-nova-elektrarna-na-Vltave.aspx?ID_clanku=2519 ID_P=32

Se 100 let starou licencí se staví nová elektrárna na Vltavě

Diskuse nad článkem
Re: Čistá energie , Jiří Novák , mve.louka~gmail.com, 2/9/2024 11:08 AM
A na 3500 aktivních MVE v ČR jste přišel jak? Než pouštět do veřejného prostoru bludy, chtělo by znát alespoň základní fakta... V žádném případě nehodnotím oprávněnost počínání investora zmíněného projektu v článku a naprosto souhlasím s tím, že bez platných příslušných povolení nemůže kdokoliv a kdekoliv, nejenom v CHKO, provádět svévolně výstavbu vodního díla či jiné stavby. Bohužel z většiny diskutujících je cítit celková averze k MVE a závist vůči majitelům a provozovatelům MVE. Měli byste si uvědomit, že nemalou část z nich provozuje také stát prostřednictvím státních podniků Povodí ale i skupiny ČEZ. Vodní energii člověk využívá odedávna, narozdíl od solárů se jedná o opravdu čistý a denní i týdenní bázi stabilní zdroj energie, kterou i vy vodáci potřebujete. Když si představíme surovinou závislost jiných zdrojů energie včetně jádra, které navíc není bez emisí (já, laik, alespoň stále vysoce radioaktivní vyhořelé palivo jako určitý druh emisí, které pro nás zatím představuje zátěž na min. 1000 let dopředu, považuji), tak si myslím, že si nemůžeme dovolit čistými energetickými zdroji typu MVE, i když se na celkové produkci el. energie podílejí byť jen cca 2%, plýtvat. Pochopitelně je potřeba aby MVE, resp. jejich majitelé, při svém provozu dodržovaly příslušná pravidla (MZP, manipulační a provozní řád apod.). Praxe je taková, že právě často z nesmyslných požadavků různých "eko" iniciativ a jiných zájmových skupin bývají na mnoha lokalitách nastaveny MZP zbytečně vysoko. Málokdo si uvědomuje skutečnost, že za to, že není v létě voda pro vodáky nemůžou MVE, ale to, že je obecně sucho a voda v řekách není. Je to o hospodaření s vodou v krajině, např. o trvalé udržitelném způsobu obdělávání půdy a hospodaření s lesy, které se stále ve velkém drancují atd. To je ale kapitola sama o sobě... Dost MVE v létě i několik měsíců stojí, zvláště těch menších. Je potřeba si uvědomit, ze většina z vás potřebuje vodu pro "svou zábavu" právě jen v tomto období, zatímco MVE jede ideálně po celý rok, především na jaře, na podzim a v zimě, tedy i v době, kdy řeky moc vodáků nesplouvá. I ve vašich řadách se objevují jedinci, kteří přírodě moc neprospívají, stačí se podívat na bordel kolem řek, kterého je i na zmíněné Vltavě požehnaně. Dle mého názoru je to o rozumném a udržitelném kompromisu tak, aby jezy byly splavné a průchozí pro ryby. Nestavěla se megalomanská vodní díla v "obecném" zájmu, ale menší efektivní elektrárny tam, kde jsou vhodné hydrologické a hydroenergetické podmínky. Výstavba nových MVE probíhala přednostně v místech, kde už historicky dříve vodní díla byla a např. jsou zde dnes stále ještě energeticky nevyužité vodní stupně a jezy, které tak jako tak představují příčnou překážku. Výstavou MVE může naopak dojit k jejímu zprůchodnění při podmínce vybudování vhodného a funkčního rybího přechodu. Na závěr pár skutečných čísel. Za prvních republiky bylo na našem území evidováno cca 15.000 vodních děl, které nějakým způsobem využívali energetický potenciál vody a ryby v řekách a potocích byly! (Možná se jen nehnojilo průmyslovými hnojivy a do řek a potoků nevypoustěli jedovaté látky a "sračky" ze septiků). Pochopitelně ne všechny z výše uvedených 15000 by se dnes hodila pro provoz MVE. Spousta z nich byly malé mlýny a provozy na zadrženou vodu z přilehlého rybníka. Nicméně je zřejmé, že oproti současnému počtu přibližně 1400 funkčních MVE, které zahrnuje všechny tedy i poměrně velké výrobny do 10 MW výkonu, a kdy se toto číslo bohužel v poslední době meziročně po jednotkách snižuje, je zde stále ještě určitý potenciál a lokality vhodné pro výstavbu. Jednou z nich může být i lokalita zmíněná v článku, kdy je z fotografií jasně patrné, že pokud bude využita původní štola v původně plánovaném rozsahu nejedná se vzhledem celkovým průtokovým poměrům v místě o zásadní odběr vody z řeky Vltavy. Kolik asi štola pojme reálně kubíků vody? Teď hádám, protože reálná data také neznám, ale bude to max. 1-2 m3/s, možná méně. Dovoluji si tvrdit, že tato MVE hraje o spád, tedy rozdíl horní a spodní hladiny stejně jako stávající MVE na Křemžském potoce, která mimochodem v loni v létě v půlce července stála, když jsme kolem se synem procházeli... Já osobně této nové MVE na Vltavě fandím o to víc, když si uvědomím, že to vymysleli naši předci dávno v předmegalomanské éře komunistů, kteří se k přírodě často chovali stylem poručíme větru dešti. Naopak naši předci nebyli žádní blbci, měli vztah k půdě a nějak přirozeně se uměli i bez ochrany CHKO a NP k přírodě chovat. Nicméně plně rozumím pohoršení pramenícího z podezření, že "někdo začal" s výstavbou MVE bez patřičných povolení, a že nebyla a nejsou k dispozici reálná data k projektu pro !!!věcné!!! připomínkování. Nemohu se ale zbavit dojmu, že je z autora článku a z většiny ostatních diskutujících cítit zlost, zaujatost, neobjektivní a účelová argumentace apriori proti "všem" MVE. V tomto konkrétním případě ideálně nepovolit nic. Pro objektivní přístup k věci bych všem takovým doporučil exkurzi po MVE v Rakousku a Švýcarsku, kde mají pochopitelně daleko lepší hydroenergetické podmínky, ale také podstatně lepší přístup k využití potenciálu vodní energie. Zároveň není pochyb o tom, že obě země berou i ekologické aspekty vážně.

 
 

Zasílat/zrušit reakce z tohoto článku na můj email:  

Reply to this comment

Prosím o zápis jen takových reakcí, které nepoužívají vulgární či jiná neslušná slova nebo hrubě neurážejí. V případě těchto komentářů si vyhrazuji právo je smazat.
Případné odkazy na web stránky zadávejte do textu ve tvaru http://www.neco.cz s mezerou před a na konci adresy.

Nejste přihlášen/a! Přihlašte se nebo zaregistrujte se a získejte další výhody.
Titulek:  
Name:  
Email:  
Vaše reakce:  
Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka Vložit smajlíka
  (Email s odpověďmi bude automaticky zaslán na vyplněnou email adresu, pokud někdo na tuto reakci odpoví.)Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama