Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Ztracena-Mze-do-tretice.aspx?ID_clanku=1799

Ztracená Mže do třetice

published: 5/23/2016 | describe of rivers: Mže

Asi naposledy navážu na předchozí díly o ztracené Mži, neb nově nalezeného materiálu je nemnoho a už nečekám, že by se mi ještě něco zásadního povedlo najít. Děkuji všem, kteří mi v diskuzích u předchozích článků radili kde hledat. Skoupil jsem toho po antikvariátech dost, ale o Mži před přehradou nic pramálo. Povedlo se mi kontaktovat potomky německého mlynáře Josefa Uhla z Těchoděl, který byl po válce s rodinou odsunut a usídlil se u Řezna, kde v roce 1986 zemřel. Bohužel jeho děti, které se narodily před a během války, jsou již mrtví a jejich děti žádné fotografie, nebo vzpomínky v pozůstalosti nemají. Odsun byl zřejmě tak hektický, že pokud něco měli, bylo to již nenávratně ztraceno.

Reklama
Blíže neurčené místo u Stříbra na poválečné pohlednici, cca 1953
Blíže neurčené místo u Stříbra na poválečné pohlednici, cca 1953

A tak se mi díky seznamu vodácké literatury na Žralokových privátních stránkách poštěstilo najít v Karlínském antikvariátu zachovalý výtisk z edice kilometráží českých řek – Putování mladých vodáků z roku 1961 o plzeňských řekách, který obsahuje i osmidenní štreku po Mži.

V průvodci jsou uvedeny všechny čtyři plzeňské řeky. Překvapivě i Úslava, která je zde uváděna pro několikadenní splutí (sjízdnost lze ověřit telefonicky v lékárně u s. Beneše v Blovicích) a dnes je většinu roku nesjízdná. Zajímavé je číslování kilometráže, kde je 0tý kilometr Mže posunut až k soutoku s Úslavou a kde i podle knihy začíná Berounka. V průvodci nechybí pro rok 1961 obligátní popis měst na řekách ve stylu – pokrokové město s revolučními tradicemi…dlouholetý boj pracujících, atp.

Než bych dál vysvětloval, budu citovat z knihy pro plavbu na Mži. Ta je v knize naplánována na osm dní, z toho pět dní je na lodích. Splutí začíná ve Svojšíně a končí u Kalikovského mlýna v Plzni.

Stavba mostu v Milíkově r. 1911
Stavba mostu v Milíkově r. 1911

První den příjezd do Svojšína a prohlídka obce. Druhý a třetí den se pak jedou úseky Svojšín – Máchovo údolí – Valečkův mlýn. Tady oproti dnešku jen jedna změna, v této době ještě existovaly zbytky jezu Hamr pod Svojšínem popsaný jako starý, pobořený jez, pod ním balvany. Přenášet vpravo. Jez je ještě patrný na historické fotomapě, ale dnes už po něm není památky. Jen při průjezdu okolo stavení na levém břehu se řeka lehce zavlní.

Plavba od čtvrtého do sedmého dne se týká plavby v přehradou zatopeném údolí. Popis plavby prokládám pasážemi z kilometráže. Tedy, konec třetího dne plavby:

Pod Valečkovým mlýnem
Pod Valečkovým mlýnem

Tábořiště, které zřídíme u Valečkova mlýna, zvolíme po ohlášení ve Valečkově mlýně, kde je zřízeno rekreační středisko a pionýrský tábor ROH Závodů V.I.Lenina v Plzni….
Kilometráž – 40,2 Valečkův mlýn – starý jez zarostlý vrbovým křovím. Opatrně přetahujeme na nejpříhodnějším místě. Situace se na tomto jezu mění naplavenými kládami.
Čtvrtý den je výlet do Konstantinových Lázní vláčkem z Nového dvora (Lojzovny), plavba pokračuje až pátý den.

Železniční most trati na Konstantinovy Lázně
Železniční most trati na Konstantinovy Lázně

Pátý den sjedeme po vodě úsek Valečkův mlýn – Dolany dlouhý 10,1km s 5 jezy. Teď už pojedeme v úseku, který bude celý pod vodou, Valečkův mlýn, Blahousty i všechny mlýny až po Dolany a ještě dále. To však bude až za několik let. Během vaší jízdy voda ještě stoupat nezačne. Hned pod Valečkovým mlýnem podjedeme pod vysokým železničním mostem, přes nějž jsme včera jeli vlakem a za chvíli jsme u bývalé elektrárny v Blahoustech. Je tu přehrada, která bude taky zaplavena, zleva přitéká Úterský potok, známý ze včerejšího výletu. Jediná možnost, jak se dostat dál, pokud nejsou vrata přehrady otevřena, je přistát u pravého břehu, lodi převézt až za elektrárnu, zde po pěšince úbočím stráně zase k řece (pozor, obtížné!).

Stará přehrada – jez Blahousty v padesátých letech – foto J.Krůta
Stará přehrada – jez Blahousty v padesátých letech – foto J.Krůta

V Dolanech zajedeme do zálivu, který dělá řeka do vsi před jezem (pozor, propusť „táhne“), lodi převezeme vsí pod mlýn k brodu. Pod brodem jsou hned ostrovy protkané choboty řeky, proveďte výzkumnou výpravu a vyhlédněte si tábořiště. Pro pitnou vodu si musíte do vsi, dřeva je na ostrově dost. Největší z ostrovů je velmi vhodný ke zřízení tábora, stával na něm stálý tábor. Je tu i prostor ke sportovní činnosti, chlapci z Dolan se již těší na vyzvání k utkání! (v Dolanech se nejezdilo k jezu a lodě se přenášely skrz ves, zřejmě aby si soudruzi vedoucí mohli ve vsi koupit pívo a retka).

Řeka Dolanech a ostrůvky pod nimi – letecká historická mapa
Řeka Dolanech a ostrůvky pod nimi – letecká historická mapa

Kilometráž – 32,1 Německý mlýn – jez možno přenést vpravo. Lávka pod Německým mlýnem bývá stržena velkou vodou.
(šestý den je odpočinkový)
Sedmý den se vydáme na další plavbu v úseku Dolany-Kozolupy se zastávkou na hradu Bubnu. Je to 13,5km a na cestě je 7 jezů. Na km 22,7 jsme pod vesnicí Hracholusky, která dala jméno krajskému vodnímu dílu „Přehrada Hracholusky“, ale ve skutečnosti dílo vzniká až na 20,5km u býv.Hoblova mlýna. Možná, že až vy pojedete, bude dílo v pokročilém stavu vývoje a budete muset žádat o radu vedení stavby, jak a po kterém břehu lodi převézt. Toho dne budete tábořit u Kozolupského jezu, vodu získáme v krajních staveních Kozolup a dřevo z porostů kolem řeky.
Kilometráž –
27,9km Hracholusky, jez přenášíme vlevo
26,6km Těchoděly. Jez přenášet možno po obou stranách, nebo přetahovat. Na jezu se tvoří nepravidelné propusti, pod nimiž jsou balvany. Nesjíždět!
(Odhaduji, že s dnešními plasťáky a vzducholoděmi by tento jez byl velmi oblíben, pokud by už nebyl po rekonstrukci )
25,7km Hoblův mlýn, jez přenášíme vpravo (nyní hráz přehrady)
23,5km Buben jez. Přenášíme po pravém břehu (dnes již po jezu téměř ani památky)

Na závěr už jen přidám informaci, že po výstavě fotografií zatopeného údolí a vesnic, o které informoval ve svém článku Poustva se chystá na nádvoří muzea ve Stříbře večerní open air promítání fotografií a krátkých filmů, podobné jako bylo minulý rok na Butově. Promítání bude rozděleno na dva 35 - 40 min bloky. Termín je stanoven na 13.8.2016 v 21 hodin. Více na facebooku.

Martin Koudelka
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Nostalgie, Aleš N., 5/23/2016 8:13 PM
pěkné, Poustva, 5/24/2016 1:41 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama