Raft.cz

Tisk z adresy http://rivers.raft.cz/Clanek-Pozadej-sveho-poslance-o-podporou-vodactvi-II.aspx?ID_clanku=2209

Požádej svého poslance o podporou vodáctví II.

published: 6/29/2020

Aktuálně: Dne 16.9. by měla poslanecká sněmovna schvalovat vodní zákon v rámci třetího čtení. Prosíme všechny vodáky, aby co nejdříve oslovili svého poslance, pokud tak neučinili před létem (případně se jim můžete připomenout), s tím, že si přejete schválit vodácké pozměňovací návrhy.

Reklama

V roce 2018 jsem žádal všechny vodáky, aby se zapojili do pomoci při získávání poslaneckých hlasů pro vodácké pozměňovací návrhy. Pokud nezměníme zákony, jen těžko budeme prosazovat to, aby řeky zůstaly řekami a bylo možné po nich plout. S vodáky se v zákonech nepočítá, přednost mají všichni ostatní zájemci o odběr povrchové vody a dle toho pak vypadá naše situace. Bohužel se o pár poslaneckých hlasů nepovedlo naše návrhy tehdy schválit (výsledek hlasování je na psp.cz), ale my se nevzdáváme. V současné době je opět v poslanecké sněmovně novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, tedy vodní zákon. Už proběhlo druhé čtení, kde se znovu podařilo načíst za ODS pozměňovací návrhy a brzo bude následovat čtení třetí. Jelikož má proběhnout ještě do začátku poslaneckých prázdnin (druhý týden v červenci), chtěl bych důrazně požádat všechny vodáky, aby co nejdříve oslovili svého poslance. Další šanci už asi mít nebudeme.

Suché úseky na dolní Sázavě
Suché úseky na dolní Sázavě

Vyjednávání u poslaneckých stran provádí Asociace vodní turistiky a sportu, která zastupuje organizace Junák - český skaut, Klub českých turistů, Český svaz kanoistů, Svaz vodáků ČR, Asociace turistických oddílů mládeže, Sdružení sportovních svazů České republiky s celkovým počtem registrovaných osob 685 000. Přesto bude důležité, pokud i jednotliví vodáci osloví svého poslance a dají mu informaci, že by bylo vhodné schválit dva vodácké pozměňovací návrhy. Času opravdu není nazbyt, musí se to udělat co nejrychleji. Kontakt na svého poslance naleznete na stránkách sněmovny.

Suché úseky na dolní Sázavě
Suché úseky na dolní Sázavě

Podrobné vysvětlení návrhů je v odkazech, kdy jeden se týká minimálních zůstatkových průtoků pod jezy a druhý se týká prostupnosti jezů a jiných překážek na řece. Důležití jsou hlavně poslanci za ANO, pokud najdou v sobě dostatek sil hlasovat dle svého názoru.

Pro zjednodušení dáváme vzorový dopis pro oslovení.

 

Vážená paní poslankyně/ Vážený pane poslanče,

obracím se na Vás jako volič, který pro Vaši stranu hlasoval v minulých volbách. Chtěl bych Vás požádat o schválení dvou pozměňovacích návrhů, které jsou pro mě i pro vodácké a turistické organizace s celkovým počtem registrovaných osob 685 000 velmi důležité. Mají číslo 4561 a 4562 (předkladatel Jakub Janda, ODS) a budou schvalovány v rámci novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=175705
http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=175710

Návrhy se pokouší zachovat řeku řekou, tedy tekoucí, životadárnou a veřejně přístupnou vodní cestou. Zároveň podporují nabídku služeb a zaměstnanost v často odlehlých regionech, turistickou atraktivitu naší země, pohyb lidí a dětí v přírodě a ekologickou funkci řeky.

Věřím, že převáží veřejný zájem nad zájmy podnikatelů. Řeka je jedna, ale zájmů více, a proto by mělo dojít ke spravedlivému vypořádání všech. Celý národ fandí našim vodákům během olympiád a ocení jejich reprezentaci, ale je smutné, že terény na tréninky dětí a mládeže rychle ubývají. Z řek se stávají přehřáté rybníky s vysokým odparem vody a následnými stovky metrů suchými úseky. Řeka už není řekou a to bychom chtěli změnit.

Tuto změnu podporuje:
Asociace vodní turistiky a sportu
Junák - český skaut
Klub českých turistů
Český svaz kanoistů
Svaz vodáků ČR
Asociace turistických oddílů mládeže
Sdružení sportovních svazů České republiky

Děkuji za Váš čas a budu věřit, že se návrhy podaří schválit i s Vaším hlasem.

 

 

Za AVTS.cz Petr
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Posláno, Aleš N., 6/29/2020 9:17 PM
privátní mail, Střelec, 6/30/2020 8:13 AM
drobná chyba ve vzorovém textu, Oskar, 7/8/2020 1:15 PM
Rozbor, Orlik, 7/9/2020 10:34 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.