Raft.cz

Tisk z adresy https://rivers.raft.cz/Clanek-Jarni-ricky---Malse-do-Budejovic.aspx?ID_clanku=2484

Jarní říčky - Malše do Budějovic

published: 7/31/2023 | describe of rivers: Malše

Jednou z nejkrásnějších řek Česka je podle mého názoru Malše. Ne, že bych měl něco proti strouhám typu Sychrovský potok či Smiřický náhon, které jsou tu tak často propírány. Ale člověk se přece jen nechce neustále brodit bahnem a prodírat větvemi. Nejen na jaře je proto vhodné občas vyrazit i na něco pěkného, co můžete případně jako vodácký zážitek presentovat i partnerce či dětem. Popis Malše najdete už v nejstarších českých kilometrážích.

Reklama
Starší kilometráž Malše (Zdroj: Teklý V., 1947 – Kilometráž českých řek)
Starší kilometráž Malše (Zdroj: Teklý V., 1947 – Kilometráž českých řek)

Ovšem řeka Malše byla v minulosti, obdobně jako Střela, Moravice či Želivka, rozseknuta z vodáckého hlediska na dvě části. Prostřední část v ochranném pásmu nádrže na pitnou vodu mezi Pořešínem a Římovem se splouvat nesmí.

Malše na horním toku

Malše pramení v Rakousku a poměrně dlouho pak tvoří státní hranici. Netuším, zda po ní někdo dokázal z Rakouska připlout do Česka. V blízkosti Dolního Dvořiště tvoří vrbičkovou meandrovitou džungli, proto se doporučuje splouvání až pod Rychnovem nad Malší (například od jezu na km 62,4). Po chvíli prodírání se ocitnete na krásné kamenité řece v lesnatém údolí.

Malše pod Rychnovem
Malše pod Rychnovem

Tato část bohužel bývá splavná poměrně zřídka (na jaře či po deštích). Ani veřejná doprava tu není pro vodáky zrovna komfortní.

Stupeň na Malši před Kaplicí
Stupeň na Malši před Kaplicí

Překonáte kamenité peřeje a pár jezů v romantickém údolí. Projedete Kaplicí, kde se vedle občerstvení nachází i jeden nezáludný jez (km 46,5). Zprava se pak připojí říčka Černá. Proplouváte peřejemi. Další jez, tentokrát s krásnou skálou na boku, řečený „U Houdků“ musíte překonat na km 40,2. Odtud je to jen kousek k mostu v Pořešíně. Tady je lépe plavbu ukončit, protože tu začíná zákaz plavby způsobený ochranným pásmem vodárenské nádrže.

Most přes Malši v Pořešíně (km 39,8)
Most přes Malši v Pořešíně (km 39,8)

Malše pod Římovem

Častěji bývá Malše splouvána až pod vodárenskou nádrží Římov. Odsud se organizuje i vypouštění pro vodáky. Pěkné barokní památky u silnice a nástupního místa tu hukotem doprovází i nesjízdný jez.

Jez v Římově (km 20,6)
Jez v Římově (km 20,6)

Voda mívá hnědou rašelinovou barvu a pěkně teče. O kus dál (na km 18,4) potkáte vodácké tábořiště s jedním hůře sjízdným jezem.

Malše od ústí Stropnice

Ale abych navázal - v minulém díle článku jsem posledního dubna doplul po Stropnici k ústí a zabočil vpravo na Malši. Po chvíli dorazíte k takzvanému suchému brodu, který hyzdí krásnou řeku. Jedná se o částečně podtékaný betonový práh v korytě, tvořící překážku v plavbě. V suchých obdobích slouží místo lávky, na kterou nebyly peníze. Oba výtečníci, jak investor, tak ten, který to povolil, by bezpochyby zasloužili pověsit za uši do průvanu. Naštěstí se nenašli následovníci, takže zatím nemáme všechny české toky obetonované dalšími „suchými brody“.

Poněkud unavený transparent nad „suchým brodem“ na km 16,1
Poněkud unavený transparent nad „suchým brodem“ na km 16,1

Oficiálně tu plavební znak vyznačuje zákaz splouvání, avšak při slušném stavu vody bylo reálné překážku splout, jen pozor na čouhající dráty.

Suchý brod nebyl suchý
Suchý brod nebyl suchý

Pak vás zase řeka nese pěknou krajinou se skalami. Na jaře vás tu doprovází ptačí zpěv, pokud tedy případní háčkové ztiší svůj hovor.

Malše pod ústím Stropnice
Malše pod ústím Stropnice

Na začátku Doudleb podplujete silniční betonový Čapkův most a jdete si prohlédnout následující jez.

Čapkův most v Doudlebech (km 14,9)
Čapkův most v Doudlebech (km 14,9)

Za vhodného stavu vody bývá jez v Doudlebech po prohlédnutí sjízdný přes korunu.

Čapkův most v Doudlebech (km 14,9)
Čapkův most v Doudlebech (km 14,9)

Meandrem obeplouváte Doudleby, které se s vámi rozloučí železnou lávkou a pohledem na kostel svatého Vincence shlížejícím z bývalého hradiště.

Lávka a kostel v Doudlebech na km 13,8
Lávka a kostel v Doudlebech na km 13,8

Řeka vás nese dál okolo skalek, na jaře třeba i kolem kvetoucích třešní.

Malše pod Doudleby
Malše pod Doudleby

Míjíte další železnou lávku a chatovou osadu.

Lávka přes Malši na km 12,5
Lávka přes Malši na km 12,5

Projedete okolo zvláštní stavby rechlí, kde už začíná volej nesjízdného Plavského jezu.

Plavský jez na km 10,7
Plavský jez na km 10,7

Plavský jez přenáším po lávce vpravo. Jihočeši se chystají na pálení čarodějnic, opodál se staví májka.

Malše pod Plavem
Malše pod Plavem

Řeka mě odtud unáší až na volej Vidovského jezu. Nad jezem na pravém břehu si můžete užít vybudovanou písečnou pláž.

Nesjízdný Vidovský jez na km 6,5
Nesjízdný Vidovský jez na km 6,5

Jez přetahuju po kamenné navigaci na levé straně. Na další plavbě podplouvám dálniční most v pokročilém stádiu výstavby.

Nový dálniční most se na jaře 2023 teprve stavěl
Nový dálniční most se na jaře 2023 teprve stavěl

Proplouvám osadu Roudné s klenutým betonovým silničním mostem. Za mostem vpravo stojí na břehu vodoměrná stanice, jejíž výsledky dávají představu o aktuálním průtoku vody na Malši pod ústím Stropnice.

Malše před Budějovicemi
Malše před Budějovicemi

Další překážku pak tvoří jez U Špačků, který bylo zábavné po prohlédnutí splout.

Jez U Špačků na km 3,3
Jez U Špačků na km 3,3

Už po klidné vodě mířím do Budějovic. Následující Velký jez, kde vpravo odbočuje Mlýnská stoka, splouvám přes korunu.

Velký jez na Malši v Budějovicích na km 2,3
Velký jez na Malši v Budějovicích na km 2,3

Slunce pomalu zapadá, já přistávám u schodiště u žulového patníku na km 2 před železničním mostem. Dávám si večeři u stánku „Mezi jezy“, a pak sbalenou loď táhnu na blízkou Budějovickou jižní železniční zastávku.

Malše v Českých Budějovicích na km 2
Malše v Českých Budějovicích na km 2

Pokud se rozhodnete doplout až na soutok s Vltavou, čeká vás ještě jeden jez zvaný Malý (ovšem za velké vody je to zabiják) a delší volej Jiráskova jezu.

Závěr

Loď Malši používá skoro celoživotně můj táta (fotky zde a zde). I přes některé její vlastnosti, pro které získala nelichotivé přezdívky „naběračka“ nebo „mašle“, pro rodinné vody v minulém století posloužila více než dobře.

Řeka Malše nadchne zejména peřejemi na horním toku. Ale i méně náročné splutí dolního toku od Římova či od ústí Stropnice do Budějovic vodáckou duši rozhodně potěší.

Ahoj Eki
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
den po dni D, žralok, 7/31/2023 11:39 AM
Horní tok, Vojta, 7/31/2023 12:07 PM
horní úsek Malše, Richard, saidlr~atlas.cz, 7/31/2023 12:58 PM
| Re: horní úsek Malše, Eki, 8/2/2023 8:41 AM
| Re: horní úsek Malše, Eki, 8/3/2023 9:52 AM
horní Malše, Richard, saidlr~atlas.cz, 8/2/2023 6:32 PM
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.